عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 96

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی رضایت استفاده کنندگان از خدمات کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران با هدف مشخص نمودن میزان رضایت مراجعان نقاط قوت و ضعف موجود در ارائه خدمات و شناسایی جمعیت استفاده کننده از خدمات کتابخانه مرکز انجام خواهد شد. به منظور انجام این پژوهش پرسشنامه ای توسط محقق و با نظرخواهی از صاحب نظران با استفاده از روش تحلیل عوامل ساخته خواهد شد و پس از طی مراحل جهت ارزیابی اعتبار و پایایی، بر روی نمونه 300 نفری که به شیوه تصادفی از جمعیت استفاده کنندگان از کتابخانه انتخاب می شوند، ...

در این پژوهش سوابق و مقدماتی که منجر به ایجاد پایگاههای اطلاعاتی در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران گردیده است ، مورد بررسی قرار گرفته است . محورهای مورد بحث عبارت‌اند از : اهداف ، تعداد رکورد و پوشش زمانی اطلاعات پایگاهها، منابع و شیوه جمع‌آوری اطلاعات ، گردش کار اطلاعات و مدارک ، چگونگی آماده‌سازی مدارک و نمایه‌سازی آنها در هر یک از پایگاههای اطلاعاتی. در بررسی پایگاههای مرکز مدارک علمی مشاهده می‌شود که علیرغم موفقیت نسبی در گردآوری و اش ...

خلاصه نتایج: دستیابی به سیستمی مناسب برای محاسبه قیمت تمام شده طرحهای تحقیقاتی که ضمن قابلیت و سهولت اجرایی، از دقت لازم برخوردار بوده و دسترسی سریع به قیمت تمام شده طرحها و اقلام هزینه‌های هر طرح را در مقاطع مختلف زمانی میسر می‌سازد. همچنین دسترسی به گزارشهای مقایسه‌ای برای ارزیابی وضعیت مالی پروژه‌ها و گروههای پژوهشی در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ...

یکی از اهداف تاسیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران اشاعه اطلاعات علمی در سطح ملی و بین‌المللی است . در سالهای گذشته از شیوه‌های مختلفی برای رساندن اطلاعات به اهل آن استفاده شد که از آن جمله استفاده دیسکت ، دیسک نوری و شبکه پیوسته راه دور سوم به صبا را می‌توان بر شمرد. اما با ظهور پدیده جدیدی به نام اینترنت که محمل ارزشمندی برای مبادله اطلاعات در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود، تحولی شگرف در این زمینه پدید آمد. در این پژوهش دو هدف عمده تعقیب شد. الف ) ارائه اطلاعات فارسی بر روی ا ...
 
چکیده ندارد.

بخش اصلی عملیات هر مرکز فعال در زمینه اطلاع‌رسانی را عملیات مربوط به سازماندهی اطلاعات تشکیل می‌دهد. فرایند این عملیات ، پس از گردآوری مدارک ، آغاز و تاتولید پایگاههای اطلاعات ادامه می‌یابد. این پژوهش به طراحی فرایند سازماندهی و تولید پایگاههای اطلاعات برای 7 نوع مدرک اختصاص دارد. این فرایند به گونه‌ای طراحی شده است که از دوباره کاری و اتلاف منابع پیشگیری کند و امکان کنترل، هماهنگی، بودجه‌بندی، برنامه‌ریزی و کنترل تولید و شبیه‌سازی کامپیوتری را فراهم سازد. مورد پژوهی این فرای ...

بهینه‌سازی جریان اطلاعات مدیریتی در سه مرکز اطلاع رسانی به نامهای مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و سازمان اسناد ملی در قالب طرح نظام اطلاعاتی مدیریت موضوع این پژوهش است . هدف از انجام پژوهش بهسازی روند گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مدیریتی در چارچوب نظام فوق می‌باشد. روش پژوهش آمیزه‌ای از روش‌های تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی است . از روش پژوهش کتابخانه‌ای جهت فراهم آوردن پیشینه پژوهش مرتبط با دو حوزه نظام اطلاعاتی مدیریت و مراکز ...

هدف تحقیق حاضر، بررسی وضعیت موجود خدمات تحویل مدرک درایران می باشد. در این راستا شیوه های ارائه اسناد در سه جامعه آماری(کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس) از نقطه نظر هزینه ، روشهای تقبل هزینه و ارسال صورتحساب ، نحوه دریافت سفارش ، نحوه ارسال مدرک، پوشش، زمان پاسخگویی، حق مولف، ضریب اطمینان تامین اطلاعات ، سهولت دسترسی به خدمات و استفاده از ابزارها، سرعت ، نوع مدرک، انعطاف پذیری و عوامل دیگر مورد بررسی و مقایسه قرار ...