عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 707

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آلودگی و تراکم مراحل مختلف رشدی پروانه مینوز مرکبات از ابتدای فعالیت آفت در سال 77 تا اواخر شهریور نشان داد که آلودگی مناسب برای اجرای آزمایش فراهم نگردیده است با پیدایش سرشاخه‌های جوان پائیزه در اوایل مهر یک قطعه باغ مرکبات 3 سال در مهدشت پائین ساری انتخاب گردید و کلیه سرشاخه‌های جدید درختان آزمایشی حذف تا این طریق آلودگی مناسب و یکنواخت در روی سرشاخه و برگهای پاویز بوجود آید. بعد از دو هفته با مشاهده آلودگی مناسب آزمایش در آبان ماه با 9 تیمار و در چهار تکرار انجام گرفت و از ...

طی دو سال جمع‌آوری مداوم زنجرکهای مرکبات و علفهای هرز داخل باغات مرکبات بیش از 100 نوع زنجره جمع‌آوری و از بین آنها 20 نمونه زنجره تشخیص داده شده که اسامی تعدادی از آنها به شرح ذیل خواهد آمد.ضمنا" تاکنون از بین این زنجره‌های جمع‌آوری شده مطابق کلید هیچکدام عامل ناقل بیماری استابورن نبوده‌اند ، لذا به این لحاظ پیش‌بینی می‌شود که شاید بدلیل خاص جغرافیایی منطقه تعدادی از همین 20 نمونه زنجره بعنوان ناقلین بیماری استابورن در این مناطق می‌باشند که احتیاج به طرحی جداگانه دارد. 1 -He ...

یکی از پایه های مورد استفاده در مرکبات کاری ایران پایه نارنج میباشد که از سالیان دور کشت و پرورش می یابد . استان مازندران با سطح زیر کشت 95 هزار هکتار حدود 30 درصد از مرکبات در منطقه شیب دار کوهپایه رشد و پرورش داده میشود . ارقامی محلی و تجاری روی پایه های فوق وجود دارد که گاها از لحاظ اقتصادی برداشت آنها مقرون به صرفه نبوده و باعث کاهش کیفیت میوه شده و گاهاا در بعضی از سالها برداشتی صورت نمی گیرد بهمین منظور برای بالا بردن و ارتقائ کمیت و کیفیت میوه در این اراض شیبدار لازم ...
نمایه ها:
باغ  | 

از لحاظ تقسیم بندی علوم باغبانی مرکبات جزء میوه‌های گرمسیر و نیمه گرمسیر حساس به یخبندان بوده که با توجه به نوع ژنوتیپ از لحاظ حساسیت به تنش یخبندان در بین آنها تفاوتهایی وجود دارد. با توجه به تاثیر نوع پایه در تحمل پذیری مرکبات نسبت به تنش‌های محیطی، انتخاب پایه مناسب در مرکبات گام اولیه و اساسی مبارزه با تنش یخبندان محسوب می‌گردد. در این پژوهش بر آن هستیم تا در دو آزمایش جداگانه (بر پایه طرح کاملاً تصادفی) اثرات پایه‌های تجاری رایج همچون نارنج، سیترنج و پونسیروس (آزمایش اول ...

این تحقیق طراحی سیستم حسابداری بهای تمام شده محصول مرکبات در غرب مازندران (با تاکید بر شرکت باغداری فردوس ) میباشد، در این تحقیق که بدلیل عدم اجرای سیستم حسابداری بهای تمام شده محصول مرکبات ، موجب فقدان، ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم‌گیری باغداران شده بود. مورد بررسی قرار گرفته است . در بررسیهای بعمل آمده در تحقیق مورد نظر، عوامل تشکیل‌دهنده بهای تمام شده محصول مرکبات مشخص شده است . در فعالیت باغداری مرکبات در غرب مازندران (با تاکید بر شرکت باغداری فردوس ) انجام هزینه‌ها جهت ...

مرکبات متعلق به تیره Rutaceae، دارای سه جنس مهم بنام سیتروس، پونسیروس و فورچونلا می‌باشد. کلروز برگ ناشی از کمبود آهن یک نابسامانی تغذیه‌ای گسترده در گیاهان است که می‌تواند نتایج خطیر و جدی برای محصولات کشاورزی به سبب کاهش در عملکرد محصول و خسارت به کمیت و کیفیت میوه داشته باشد. معمولا در مرکبات مشکلات تغذیه‌ای در ارتباط با pH خاک به عناصر غذایی میکرو برمی‌گردد که در میان آنها علائم کمبود آهن چشمگیرتر است. با توجه به اینکه جلوگیری از کلروز آهن در مرکبات می توا ...

پراكندگي وسيع و خسارت اقتصادي ناشي از نماتد مركبات (Tylenchulus semipenetrans) در مناطق مركبات‌كاري استان فارس قابل ملاحظه است. مديريت كنترل اين نماتد به‌روش‌هاي مختلف موضوع بسياري از تحقيقات در سطح بين‌المللي بوده است. با اين وجود روش مؤثری که بتواند نماتد مرکبات را در باغ‌های آلوده کنترل نمايد معرفی نشده است. نتيجه حاصل از يك پروژه تحقيقاتي (از پروژه‌های مؤسسه تحقيقات گياهپزشکی کشور) که از سال 1389 در حال اجرا است نشان‌دهنده كنترل كامل و مؤثر نماتد مركبات به‌روش آفتاب‌دهی خ ...

باتوجه به شرایط آب وهوائی شمال ایران ونواحی کشت مرکبات درمازندران ،رابطه جالبی بین شپشکهای نباتی ودرختان مرکبات وجوددارد .درباغات مرکبات بیش از 30 گونه آفات ودربین آنها بیش از 20 گونه ازگرده شپشکهای نباتی گزارش شده است .آفت بالشک مرکبات بدلیل اینکه کلیه اندامهای گیاهی اعم ازبرگ شاخه های جوان ومیوه رابدون هیچ رجمانی مورد حمله وخسارت قرارمیدهدونهایتا درختان راضعیف ودراثر رشدقارچ دوره کاملا سیاه میکند،ازاهمیت خاصی برخوردار میباشد وبهمین خاطر ونیزبواسطه فعالیت شدیدآن در سالها اخی ...

ح زیر کشت مرکبات در استان مازندران بالغ بر 69095 هکتار است که بالاتری رقم سطح زیر کشت این محصول را در کشور دارا میباشد. در بین عوامل متعددی که بعنوان محدود کننده با توقف دهنده رشد مرکبات از استان مازندران گزارش شده نماتد مرکبات نیز بعنوان عاملی که باعث تقلیل و نتیجتا" کاهش تولید محصول میگردد مطرح است . بررسیهایی که طی سالهای 1370 و 1368 انجام یافته نشان میدهد که نماتد مرکبات بطوروسیعی در اکثر باغهای منطقه گسترش دارد و در حدود 30 درصد از باغهای نمونه‌برداری شده میزان آلودگی با ...
نمایه ها:
نماتد | 
پایه | 
گیاه |