عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 353

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سندرم ترک مرفین ناشی از افزایش تحریک‌پذیری در نواحی مختلف سیستم عصبی مرکزی است . در هنگام ایجاد این سندرم علاوه بر تغییرات رفتاری تغییراتی نیز در تعداد و عملکرد گیرنده‌ها و نوروترانسمیترها دیده می‌شود. مطالعات گذشته نشان می‌دهد که دگزامتازون دارای اثر مهاری بر صرع ناشی از تزریق داخل بطنی مرفین می‌باشد در حالیکه همین دارو دارای اثر تحریکی از طریق گیرنده‌های NMDA بر کیندلینگ شیمیایی است . بنظر می‌رسد ارتباط پیچیده‌ای بین کورتیکواستروئیدها، سیستم اپیوئیدی و گیرنده‌های NMDA وجود ...

مصرف سیستمیک اوپیوئیدها جهت تسکین درد از دیر بار شناخته شده ولی تجویز موضعی اوپیوئیدها جهت تسکین دردجهت کاهش عوارض آن از یک دهه قبل آغاز گردیده است . مرفین علاوه بر اثرات ضد دردی برخی اثرات ضد التهابی را نیز از خود نشان داده ولی مکانسیم اثرات مرفین بر تنظیم سیستم ایمنی هنوز بطور کامل شناخته نشده است . در مطالعه حاضر که در طی سال 1379 در گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفته ، به بررسی اثر ضد التهابی مرفین در تجویز سیستمیک و اثر آن بر سطح سرمی اینترلوکی ...

نشان داده شده است که بلوکر هاي کانال کلسيم مي توانند از بروز تحمل به اثرات ضد دردي و وابستگي به مرفين جلوگيري کنند. از طرفي به دنبال تجويز مزمن مرفين التهاب نوروني و استرس اکسيداتيو در سيستم عصبي رخ مي‌دهد. اخيرا مشخص شده است که عصاره برگ زيتون داراي خاصيت بلوکه کنندگي کانال هاي کلسيم، ضد التهابي و آنتي اکسيداني مي باشد. با اين حال، اثرات آن بر روي تحمل و وابستگي اوپيوئيدي هنوز مشخص نشده است. براي القاء تحمل به اثر ضد دردي مرفين در رت هاي نر نژاد ويستار، مرفين با دوز10 ميلي ...

در این طرح تاثیر دو استروئید جنسی شامل استرادیون و تستوسترون روی تولرنس ناشی از مرفین مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این تجزیه تغییر بی‌دردی تحت تاثیر مرفین در گروههائی که فقط مرفین بصورت مزمن دریافت نموده‌اند و دو گروهی که به ترتیب استرادیون و تستوسترون را همراه با مرفین(آنها هم بصورت مزمن) دریافت کرده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرد تا نتیجه تغییر احتمالی پدیده تولرنس ناشی از مرفین تحت اثر استروئیدهای جنسی مشاهده گردد. حیوانات مرفین را به صورت خوراکی در یک دوره 20 روزه دریافت می‌ک ...
نمایه ها:
مرفین | 

تجویز گلوکز یا انسولین اثرات فارماکولوژیک بعضی از داروها را تغییر می دهد . به عنوان مثال گزارش شده که تغییر قند خون اثر بخشی باربی توریک ها و آمفتامین را تحت تاثیر قرار می دهد . در تحقیق حاضر اثر کاهش یا افزایش قند خون بر فعالیت ضد درد مرفین مورد مطالعه قرار گرفت . در این تحقیق از رات های نر از نژاد ویستار و با وزن 25 +-200 گرم استفاده شد . اثر ضد درد مرفین با روش ‏‎Tail-immersion‎‏ سنجش شد وبرای ایجاد هیپرگلیسمی از تزریق گلوکز ( ‏‎Kg‎‏/‏‎g‎‏ 5-25/1 داخل صفاقی ) یا دیابتی نمو ...

در مطالعه حاضر بی‌دردی ناشی از پرامین همراه با مرفین و یا بدون آن در موش‌های تحمل یافته نسبت به اثر ضد دردی مرفین و یا تحمل نیافته مورد بررسی قرار گرفته است . تزریق زیرجلدی دوزهای (0/5, 1, 3 mg/kg) مرفین سولفات منجر به بروز بی‌دردی وابسته به دوزی در فازهای اولیه و ثانویه تست فرمالین می‌گردد. از طرف دیگر تحویز ایمی پرامین (10 mg/kg) اثر بی‌دردی مرفین در فاز ثانویه را تشدید می‌نماید. کاربرد ایمنی‌پرامین به صورت داخل صفاقی (2, 4, 8 mg/kg) در هر دو فاز تست فرمالین ایجاد بی‌دردی م ...
نمایه ها:
مرفین | 
درد | 

مرفین در گذشته دور بعنوان تنها مسکن قوی برای در دهان با منشا گوناگون محسوب می گردید گر چه پس از عرضه سایر داروهای مسکن از اهمیت دارویی آن تا حدی کاسته شده است. ولی این ماده هنوز بعنوان یک مسکن قوی و همچنین بعنوان یک داروی مخدر مطرح می باشد بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات اعتیاد با مرفین والدین بر روی تکامل جنین می باشد. در مطالعه حاضر از رتهای نروژی استفاده شده که به دو دسته کنترل و آزمایش تقسیم شدند دسته آزمایش خود به سه گروه (اول، دوم، سوم) تقسیم و به ترتیب زیر در م ...

در این مطالعه تفاوت اثر تجویز مزمن مرفین بر درد فازیک و تونیک در موش های نر و ماده وابسته به مرفین با حضور و یا با حذف غدد جنسی به وسیله تست فرمالین ارزیابی شد و همچنین تفاوت میزان وابستگی به مرفین با مشاهده علائم ترک ‏‎Withdrawal Signs‎‏ در بین حیوانات نر و ماده سالم و گنادکتومی شده با استفاده از نالوکسان هیدروکلراید مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه مشاهده شد که درد مزمن به طور معنی داری در حیوانات ماده بیشتر از نرهاست. ولی درد مزمن در حیوانات نر معتاد به طور معنی داری اف ...

دراین مطالعه 63 سر موش صحرایی نر از نژاد ‏‎Wistar‎‏ انتخاب و مرفین با دوزهای افزاینده دوبار در روز به مدت 6 روز تزریق گردید . جهت بررسی اثر دگزامتازون و گیرنده های احتمالی آن قبل از تزریق مرفین ، دگزامتازون به تنهایی یا همراه با یکی از آنتاگونیست های گیرنده های استروئیدی تزریق گردید . برای اثبات ایجاد وابستگی به مرفین نالوکسان تزریق و علائم اسهال ، پرش ‏‎Wet-dog shake‎‏ و کاهش وزن مورد بررسی قرار گرفت . همچنین از اندازه گیری سطح پلاسمایی کورتیکواسترون به عنوان معیار استفاده ...