عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 36

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق با توجه به نقش گوشت مرغ در امنیت غذایی و همچنین جایگاه استان گلستان در بخش دامپروری کشور ایران، به بررسی شاخص‏های اقتصادی تولید مرغ در شهرستان گنبدکاووس در شرق استان گلستان، پرداخته شده است. برای این منظور کارایی مرغداری‏ها با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‏ها مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع‏آوری آمار و اطلاعات این تحقیق با روش‏های مطالعه اسنادی، مشاهده و مصاحبه حضوری از 96 مرغداری شهرستان انجام شد. نتایج محاسبه کارایی با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغی ...

صنعت مرغداری یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور محسوب می شود، که تامین کننده سهم مهمی از نیازهای غذایی جامعه است. علیرغم توسعه صنعت مرغداری در سال های اخیر، این صنعت در بخش های مختلف تولید و توزیع با چالش های زیادی رو به رو است. یکی از این مسائل، عدم توجه به رفتار اخلاقی در صنعت مرغداری می باشد؛ از این رو هدف اصلی این تحقیق شناخت چالش های اخلاقی موجود در مرغداری ها و نیز شناسایی چرایی چالش های اخلاقی شناخته شده و تدوین راهبردهای اخلاقی- مدیریتی جهت ارتقای رفتار اخلاقی در صنعت مر ...

از جمله مهم‌ترین زیربخش‌های کشاورزی کشور، پرورش مرغداری‌های گوشتی است. توجه به سرمایه‌گذاری صورت گرفته در تولید مرغ گوشتی، ملزم به کارا بودن واحدهای تولید این محصول است. این مهم یکی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی در دهه‌ی گذشته بوده است. هدف کلی این مطالعه بررسی عوامل موثر بر کارایی واحدهای مرغداری صنعتی گوشتی در شهرستان شیراز می باشد. برای این منظور از طریق مصاحبه‌ی حضوری با مرغداران و تکمیل پرسش‌نامه اطلاعات و داده‌های مربوط به 51 واحد مرغداری گوشتی شهرستان شیراز در سال 1391 ج ...

چکیده در این پژوهش کارایی سود واحدهای مرغداری گوشتی و عوامل موثر بر آن با استفاده از رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی و تخمین همزمان مدل ناکارایی سود و وضعیت سیستم‌های مدیریت ضایعات در مرغداری‌های استان فارس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین کارایی سود مرغداران نمونه برابر با 40/37 درصد می‌باشد و 99 درصد از مرغداران دارای کارایی سود پایین‌تر از 80 درصد هستند. بر اساس یافته‌های حاصل از تابع سود مرزی هزینه خدمات بهداشت و درمان و هزینه دفع ضایعات دا ...

مدیریت زنجیره تأمین رویکرد جدیدی است که در سالیان اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده است و می توان آن را یکی از مهمترین رهیافت های اقتصاد صنعتی در قرن بیست و یکم محسوب نمود. از آنجا که این مفهوم دربردارنده تمامی فعالیت ها و فرآیندهای ارزش آفرینی است که موجب تولید و ارائه خدمات تهایی خاص می شود، در بررسی وضعیت یک صنعت تنها مجموعه ای از بنگاه های موجود در صنعت را در نظر می گیرد. این در حالی است که در بررسی وضعیت یک صنعت می بایست تمامی بنگاه های تجاری و غیرتجاری موجود در صنعت را مور ...

تولیدات کشاورزی به ویژه فراورده‌های دامی جایگاه مهمی در تامین نیازهای غذایی جامعه دارد. طی دهه‌های گذشته گوشت مرغ به عنوان یک محصول دامی سریع‌ترین رشد را از نظر تولید، مصرف و تجارت گوشت در جهان داشته است. بدین ترتیب نظر به اهمیت تولید گوشت مرغ به عنوان یک محصول پروتئینی استراتژیک ضرورت مطالعه پیرامون ابعاد اقتصادی این صنعت نمایان می‌شود. در این بین، با توجه به بازده پایین عوامل تولید و تنوع اندازه واحدهای مرغداری در کشور ایران، بررسی کارایی واحدها و ارتباط آن با اندازه بنگاه‌ ...

در بخش کشاورزی و صنعت مرغداری همانند سایر بخش‌های اقتصادی ورودی سیستم تولیدی، انرژی نهاده‌هاست. یافتن نهاده‌هایی که مصرف بیش از اندازه‌ی بهینه‌ی انرژی را دارند و سعی در کاهش مصرف آن‌ها با تدابیر مدیریتی و مالی از سوی مدیران واحدهای پرورشی و مراکز ذیربط نظارتی میزان تولید محصول به‌ازای مصرف کلی انرژی و به عبارتی بهره‌وری انرژی را افزایش می‌دهد. در ایران، طرح هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت با افزایش قیمت نهاده‌ها و با هدف ملزم نمودن بخش تولید و مصرف به استفاده‌ی بهینه از منابع ا ...

افزایش بهره‌وری بهترین و موثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی است. رشد فزاینده جمعیت و محدودیت منابع تولید، ضرورت ارتقای بهره‌وری را بیش از بیش نمایان می‌سازد. میزان کارایی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی را می‌توان از طریق تحلیل شاخص‌های بهر‌وری عوامل تولید بررسی نمود. هدف این پژوهش، محاسبه شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید مرغداری‌های تخم‌گذار استان اصفهان و ارزیابی عوامل موثر بر آن است. روش تحقیق این مطالعه از نوع اسنادی و پیمایشی می-باشد و طی یک مطالعه مقدماتی و همچنین بررسی پژوهش ...

گوشت مرغ به دلایل اقتصادی و بهداشتی نقش مهمی را در تامین پروتئین کشور دارد.تاکنون بیش از پانزده هزار مرغداری در سطح کشور شناسایی شده اند که حدود 1% از این واحد در شهرستان بهشهر قرار دارد. این تعداد مرغداری در سطح کشور به طور میانگین هشتصد میلیون لیتر گازوئیل مصرف می کنند. به علت وجود آلاینده های مختلف (مانند گاز آمونیاک ) در هوای مرغداری ها و اثر سوء آنها بر سلامتی مرغ ها وجود دستگاه های تهویه هوا ضروروی می باشد. چه در فصل گرم و چه در فصل سرد هوای خروجی از مرغداری ها دارای ار ...