عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

نقش شرکتهای تعاونی مرزنشینان در اقتصاد خانواده عضو و منطقه و جایگاه اقتصادی و اجتماعی این تعاونیها در منطقه و ارائه پیشنهادات . ...

ایجاد منطقه ویژه تجارت مرزی در منطقه میرجاوه با توجه به شناخت مسائل‌و مشکلات عوامل عمده بازرگانی استان (تعاونیهای مرزنشین، پیله‌وران وبخش خصوصی) و واگذاری غرفه‌هایی به آنان به لحاظ ایجاد اشتغال، درآمد وسازماندهی مبادلات غیرقانونی بسیار موثر خواهد بود. هم اکنون تعداد 20شرکت تعاونی مرزنشین، حدود 1500 پیله‌ور و 500 بازرگان در شبکه رسمی‌تجاری استان مشغول فعالیت بوده و تعداد افراد شاغل در شبکه غیررسمی(قاچاق) اعم از صاحبان سرمایه، کالا، حمل کنندگان و عمده‌فروشان وخرده‌فروشان در زاه ...