عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بررسی انتظارات مبتنی نیز نقش که زنان مردان بر عهده می‌گیرند، نتایج به دست آمد، نشان می‌دهد که در مجموع گرایش به برابر دانستن زن و مرد از نظر حقوق اجتماعی و خانوادگی وجود دارد به طوری که اکثر پاسخگویان این نظر موافق بودند که زده و مرد فقط از نظر فیزیکی متفاوتند و در سایر جنبه‌ها برابرند (71 درصد) با ضمن آنکه عقیده نابرابری مطلق زن و مرد را نمی‌پذیرفتند. و بیشتر آنها (81 درصد) با آن مخالف بودند. و این تصور به نوبه خود زمینه‌ساز نگرش جدیدی در مورد نقش زن و مرد در خانوا ...
نمایه ها:
تهران | 
زن | 
مرد | 
مردم | 

هدف تحقیق شناخت رابطه بین، تاهل، جنس ، اختلافات و بحرانهای خانوادگی با اقدام به خودکشی و خودکشی واقعی است . این بررسی با روش پیمایشی، و جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه در بین زنان و مردان متاهل بستری شده در بیمارستان جابر انصاری، که اقدام به خودکشی کرده‌اند، انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که زنان متاهل بیش از مردان متاهل اقدام به خودکشی می‌کنند، در خودکشی‌های منجر به مرگ (واقعی) تعداد مردان بر زنان فزونی دارد، اختلافات خانوادگی بیشترین فراوانی را در علل اقدام به خود ...

هدف : پیدا کردن نوع فشارهای روانی که افراد در زندگی زناشویی خویش متحمل می‌شوند. خلاصه: -1 بین فشار روانی اجتماعی پسران مجرد و مردان متاهل تفاوت وجود دارد -2 بین فشار روانی مردان متاهل و زنان متاهل تفاوت وجود ندارد. -3 بین فشارهای روانی اجتماعی افرا متاهل مرد و فشار اقتصادی تفاوت وجود دارد -4 بین فشارهای روانی اجتماعی زنان متاهل با دختران مجرد تفاوت وجود ندارد. ...
نمایه ها:
دبیر | 
دختر | 
پسر | 
استرس | 

با توجه به عواقب افزایش جمعیت در جهان و راههای کنترل جمعیت که مهمترین آن تنظیم خانواده است این موضوع هدف اصلی طرح می‌باشد که البته نظر به اینکه سهم آقایان در مشارکت در امر تنظیم خانواده چندان موثر نبوده و زنان نیز در انتخاب روش تنظیم خانواده چندان تعیین کننده نیستند بهترین روش تنظیم خانواده یعنی وازکتومی به کارگران منطقه مهدیشهر آموزش و معرفی خواهد شد و در صورت وجود داوطلبین وازکتومی ، امکانات جراحی و کنترل و آزمایشات متعاقب نیز به عهده این طرح می‌باشد. ضمنا نتایج این طرح می‌ ...

چکیده ندارد.

با عنایت به اینکه در ارتباط با تنظیم خانواده مردان یکی از اجزاء اصلی می‌باشند. آگاهی از میزان اطلاع آنها به عنوان طرح کاربردی و بدنبال آن تحقیقات مجدد با آموزشهای لازم به مردان عامل مهمی در کنترل میزان تولد فرزندان می‌باشد. به این منظور نمونه تحقیق حاضر در شهر سبزوار به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب گردد. نوع مطالعه کاربردی می‌باشد. ...
نمایه ها:
آگاهی | 
نگرش | 
1378 |