عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 164

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به مقایسه اثربخشی دو روش شناخت درمانی گروهی با فردی درکاهش پرخاشگری زندانیان مرد ساکن در زندان مرکزی کرمانشاه پرداخته است. روش ها. برای این منظور تعداد 45 نفر از زندانیان زندان مرکزی کرمانشاه، به صورت تصادفی انتخاب و مجددا به طور تصادفی در سه گروه ( دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل)، گمارده شدند. قبل از مداخلات درمانی، پرسشنامه پرخاشگریAGO به عنوان پیش آزمون از هر سه گروه، اخذ شد، سپس 12 جلسه گروه درمانی شناختی طبق «راهنمای استاندارد مایکل فری» بر روی نمونه تحت ...

احکام اجتماعی متفاوتی بین زن و مرد در قرآن کریم وجود دارد، این احکام متفاوت موجب شده تا عده ای نسبت به آن خرده گرفته و آن را احکامی تبعیض آمیز، ظالمانه و عامل عقب ماندگی زن معرفی نمایند. در بین اندیشمندان و عالمان مسلمان، محمد رشیدرضا در تفسیر المنار و علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، کوشیده اند تا از زوایای مختلف به این شبهات پاسخ دهند. هر دو مفسر با توجه به اعتقاد به همسانی آموزه های اسلام و طبیعت بشری، راز تفاوتهای احکام اجتماعی زن و مرد را، تفاوت مسئولیت‏های هر یک در راس ...

نقش مرد در تهيه ی احتياجات زندگی بسيار مهم و در آن هيچ شک وترديدی وجود ندارد و اين امر جز با همکاری و مساعدت زن ميسر نمی شود واين همکاری در زمينه ی تعليم و تربيت و مسائل روحی و عاطفی بيشتر مورد نياز می باشد تا انسان به آنچه پروردگار از او خواسته است برسد ولی در طول تاريخ بجای همکاری بين زن و مرد ،و بدليل تقاليد بی اساس و بد فهمی از مسائل دينی زن مورد ستم واقع شده است و به اين دليل عده ای از زنان و مردان عَلَم برابری و مساوات زن با مرد را برافراشتند که از جمله آنها شاع ...

براساس ماده 300 قانون مجازات اسلامی،‌ دیه کامل زن تا نصف دیه مرد تعیین شده است. در ماده 301 در خصوص دیه اعضاء تصریح شده که تا میزان ثلث دیه، بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد ولی در میزان بالاتر از آن، دیه زن، نصف دیه مرد می‌گردد. از تصریح فوق، معلوم می شود که شارع مقدس حکمت را لحاظ کرده و به دنبال تفاوت ذاتی زن و مرد نبوده چرا که تا میزان ثلث دیه اعضاء مرد و زن را مساوی دانسته است. پس اگر در جوهره تصمیم گیری شارع مقدس تفاوت بین زن و مرد بود، از همان ابتدا به هر مقدار دیه زن ...

روابط زن و مرد که در جوامع پیشرفته امروزی و با ظهور صنعت از پیچیدگی خاصی برخوردار شده است، با ظهور فمینیسم و توسعه ی آن به کشورهای مسلمان، متفکران اسلامی را به چاره اندیشی و پاسخ به شبهات مطرح واداشت. این پژوهش بر آن است که با استناد به آیات قرآن و روایات منقول از پیامبر اسلام و ائمه طاهرین علیهم السلام،جایگاه و روابط زن و مرد را در صورت نامحرم بودن و در ارتباط با همسر خود از منظر قرآن کریم مورد نقد و بررسی قرار دهد. این پژوهش به روش اسنادی- کتابخانه ای تدوین یافته و از نظ ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم تعارض نقش جنسیتی مرد بر افسردگی، عزت نفس و رضایت زناشویی زن با میانجی‌گری انتقاد شوهر در زوج‌های مناطق شهرداری شهر اهواز می‌باشد. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 300 زوج بود که از بین زوج‌های 4 منطقه‌ی شهرداری شهر اهواز با روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس تعارض نقش جنسیتی مرد، پرسشنامه فرم کوتاه افسردگی بک (BDI-13)، مقیاس فرم کوتاه رضایت زناشویی، عزت نفس روزنبرگ و انتقاد زناشویی ...

افراد انسانی، چه زن و چه مرد از نظر حقیقت انسانیت و مسائل ارزشی یکسانند و هیچیک بر دیگری جز به تقوی و عمل صالح بیشتر، برتری ندارد، چنانکه قرآن کریم در سوره نحل، آیه 97 می فرماید: هرکس، مرد یا زن، کار شایسته کند و مومن باشد، قطعاً او را با زندگی پاکیزه و نیکویی، حیات واقعی می بخشیم و یقیناً بهتر از آنچه، انجام داده اند به آنان پاداش می دهیم. در قرآن، اگر در جایی از مردان شایسته ای همچون لقمان حکیم نام می برد، در جای دیگر نیز از زنان شایسته ای مانند حضرت مریم و همسر فرعون ...
نمایه ها:
تفاوت | 
زن | 
مرد | 
قرآن | 
سنت | 
حج | 

یکی از بهترین شاخص‌ها در ارزیابی عملکرد فرهنگی یک نظام الگو‌هایی است که هر نظام یا فرهنگی از طریق تولیدات فرهنگی مثل سینما ارائه می‌دهد. تلقی هر فرهنگ، از شخصیت زن و مرد در تولیدات فرهنگی و خصوصا سینما یکی از بهترین شاخص‌ها در ارزیابی عملکرد فرهنگی آن نظام به حساب می‌آید.سینما به عنوان یکی از مهمترین رسانه‌های مدرن در عصر حاضر علاوه بر اینکه به بازنمایی جامعه می‌پردازد، خود نیز الگوهایی را به جامعه ارائه می‌دهد. بسیاری از فیلم‌های سینمایی خواه آشکار، خواه نهان مملو از گفتمان‌ ...

این پایان‌نامه در راستای بررسیِ روابط زن و مرد بوده که این رابطه‌ها، در پنج فصل سامان‌داده‌شده‌است. فصل اول، مربوط به کلیات بوده و شامل دو بخش است؛ بخش اول که شاملِ طرح تحقیق بوده و بخش دوم، واژه‌شناسی و تاریخچه است. فصل دوم، درباره‌ی‌ روابط زن و مردِ مسلمان با غیرِمسلمان است که شرایط ازدواج با آنان را گفته است. فصل سوم، راجع به روابط زن و مردِ مسلمانِ نامحرم است که شامل دوستی‌های عاشقانه، خواستگاری، ازدواج و... می‌باشد. فصل چهارم، درباره‌‌ی روابط زن و مردِ مسلمانِ محرمِ غیرِ ...
نمایه ها:
فقه | 
آزادی | 
رابطه | 
زن | 
عده | 
فقه | 
لعان | 
مرد | 
نفقه |