عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 559

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نقش مرد در تهيه ی احتياجات زندگی بسيار مهم و در آن هيچ شک وترديدی وجود ندارد و اين امر جز با همکاری و مساعدت زن ميسر نمی شود واين همکاری در زمينه ی تعليم و تربيت و مسائل روحی و عاطفی بيشتر مورد نياز می باشد تا انسان به آنچه پروردگار از او خواسته است برسد ولی در طول تاريخ بجای همکاری بين زن و مرد ،و بدليل تقاليد بی اساس و بد فهمی از مسائل دينی زن مورد ستم واقع شده است و به اين دليل عده ای از زنان و مردان عَلَم برابری و مساوات زن با مرد را برافراشتند که از جمله آنها شاع ...

در این تحقیق با بررسی جنسیتی متون دینی (قرآن و حدیث) در حوزۀ خانواده، آن‌ها را از جهت نوع خطاب مورد تحلیل و بررسی قرار داده و به بحث دربارۀ شباهت‌ها‌ و تفاوت‌های‌ آموزه‌های خطاب شده به زن و مرد پرداخته‌ایم. مسئلۀ اساسی در این پژوهش آن است که اسلام در هر یک از موضوع‌های مورد بحث، مسئولیت را برعهدۀ کدام جنس نهاده و چه وظایف و حقوقی را برای هر کدام از آن‌ها در نظر گرفته است؟ و چه نسبتی میان وظایف و مسئولیت‌های زن و مرد وجود دارد؟ و آیا در نوع مسئولیت‌ها تفاوتی وجود دارد یا نه؟ ...

در بررسی انتظارات مبتنی نیز نقش که زنان مردان بر عهده می‌گیرند، نتایج به دست آمد، نشان می‌دهد که در مجموع گرایش به برابر دانستن زن و مرد از نظر حقوق اجتماعی و خانوادگی وجود دارد به طوری که اکثر پاسخگویان این نظر موافق بودند که زده و مرد فقط از نظر فیزیکی متفاوتند و در سایر جنبه‌ها برابرند (71 درصد) با ضمن آنکه عقیده نابرابری مطلق زن و مرد را نمی‌پذیرفتند. و بیشتر آنها (81 درصد) با آن مخالف بودند. و این تصور به نوبه خود زمینه‌ساز نگرش جدیدی در مورد نقش زن و مرد در خانوا ...
نمایه ها:
تهران | 
زن | 
مرد | 
مردم | 

بررسی بعمل آمده نشان می‌دهد، آنچه در اختلافات بین دو جنس زن و مرد موثر است ، شرایط اجتماعی و فرهنگی است . بسیاری از متفکرین، بیشتر به عوامل اجتماعی و فرهنگی، در تفاوت میان زن و مرد، بها می‌دهند. تا عوامل زیستی به عقیده آنها، برتری یکی از جنس بر دیگری، نتیجه استنباط شده از وضع قدرت عقلانی در مرد نیست ، بلکه بر پایه قبول نظام ارزشها قرار دارد اگر چه نظام اساسی زیستی نیز دارد. اجمالا به نظر می‌رسد در ارتباط با پوشش نظیر پوشانیدن تمام بدن منهای صورت و کفین برای بانوان و آز ...

هدف : بررسی تفاوت ادراکی بین زن و مرد در ایران. خلاصه: -1 بین دانشجویان زن و مرد از نظر ادارک بینایی تفاوتی وجود ندارد -2 با افزایش زمان آزمایش توجه زنان کمتر از مردان می‌شود که شاید علت آن زودتر خسته شدن زنها از مردها باشد -3 بطور کلی نتایج حاصل از آزمایش ادراکی بینایی بین دانشجویان پسر و دختر ایرانی با یافته‌های فرهنگهای دیگر تطبیق می‌نمایند. ...
نمایه ها:
زن | 
مرد | 

-1 بین دانشجویان زن و مرد از نظر ادارک بینایی تفاوتی وجود ندارد -2 با افزایش زمان آزمایش توجه زنان کمتر از مردان می‌شود که شاید علت آن زودتر خسته شدن زنها از مردها باشد -3 به طور کلی نتایج حاصل از آزمایش ادراکی بینایی بین دانشجویان پسر و دختر ایرانی با یافته‌های فرهنگهای دیگر تطبیق می‌نمایند. ...
نمایه ها:
زن | 
مرد | 
تفاوت | 

گروه اول: 108 نفز کاراته‌کارهای منتخب گروه دوم: 128 نفر نمونه‌های غیرورزشکار پرسشنامه شامل 39 سوال با پاسخهای درجه‌بندی شده از 1 تا 5 که 102 نفر از گروه اول و 120 نفر از گروه دوم پاسخگو بودند. نتایج: - میانگین میزان واکنش‌های فیزیولوژیک به استرس در دو گروه اول و دوم در سطح a%1 تفاوت معنی‌داری را نشان داده است . - بین میزان واکنشهای فیزیولوژیک به استرس در کاراته‌کارهای منتخب گروه دان 2 و 3 و گروه دان 4 و 5 تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. - پائین بردن میزان یا امتیاز واکنشهای فیزیو ...

بمنظور بررسی الگوی مصرف مواد مغذی در فوتبالیستهای مرد در شهر شیراز 323 نفر از دره‌های مختلف گروه سنی جوانان (102 نفر) و بزرگسالان (109) نفر قرار داشتند به روش نمونه‌برداری خوشه‌ای چند مرحله‌ای بطور تصادفی انتخاب گردیدند. برای هر فوتبالیست پرسشنامه‌ای که شامل اطلاعاتی در مورد خصوصیات آنان مانند، سن گروه سنی، اطلاعات اقتصادی-اجتماعی (میزان تحصیلات و وضعیت شغلی شاخص‌های تن‌سنجی (قد و وزن) و مصرف مکمل‌های ویتامینی و معدنی تکمیل گردید. با استفاده از پرسشنامه یاد آمد 24 ساعته خوارا ...
نمایه ها:
تغذیه | 
مرد | 
شیراز | 

براساس ماده 300 قانون مجازات اسلامی،‌ دیه کامل زن تا نصف دیه مرد تعیین شده است. در ماده 301 در خصوص دیه اعضاء تصریح شده که تا میزان ثلث دیه، بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد ولی در میزان بالاتر از آن، دیه زن، نصف دیه مرد می‌گردد. از تصریح فوق، معلوم می شود که شارع مقدس حکمت را لحاظ کرده و به دنبال تفاوت ذاتی زن و مرد نبوده چرا که تا میزان ثلث دیه اعضاء مرد و زن را مساوی دانسته است. پس اگر در جوهره تصمیم گیری شارع مقدس تفاوت بین زن و مرد بود، از همان ابتدا به هر مقدار دیه زن ...