عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی دومتغیری و دوگروهی میباشد که بمنظور بررسی میزان شیوع و علل احتمالی مرگهای داخل رحمی در خانمهای باردار انجام شده است . دراین تحقیق، جامعه پژوهش شامل خانمهای بارداری که دچار مرگ‌های داخل رحمی جنین شده‌اند طی سالهای 1368-1370 در مراکز منتخب آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌باشند. نمونه پژوهش شامل دو گروه : در گروه مورد شامل 90 زن بارداری که دچار مرگ داخل رحمی جنین شده‌اند می‌باشد. در گروه شاهد 90 زن بارداری که زایمان کرده‌اند و نوزاد ز ...
نمایه ها:
1368-1370 | 
زن | 

خودکارآمدی و عزت نفس از عوامل مهم در آموزش بر مرده می شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان خودکارآمدی و عزت نفس در کیفیت ترجمه شفاهی است. بدین منظور 40 دانشجوی مترجمی انگلیسی که 3 واحد دانشگاهی در درس ترجمه شفاهی گذرانده بودند انتخاب شدند.برای همگن سازی جامعه تحقیق یک آزمون تعیین سطح زبان از آن ها به عمل آمد و در نهایت 32 نفر از میان آن ها انتخاب شدند.برای سنجش خودکارآمدی سوژه های تحقیق یک پرسشنامه طراحی شد و برای سنجش عزت نفس آن ها از پرسشنامه نوجنت استفاد شد. پس از ...

محقق در این پژوهش بر ان است که با استفاده از شیوه های سنتی طنزآوری و تفکر واگرا به سوی عالی نویسی طنز نمایش ایران را ببرد. ...
نمایه ها:
طنز | 

در این پایان‌نامه پدیده‌ی خرابی پیش‌رونده در سازه‌های فضاکار و به طور مشخص در چلیک‌های دولایه‌ی فضاکار، مورد مطالعه قرار گرفته است. به این ترتیب که یک چلیک دولایه‌ی فضاکار با نقش دوراهه روی دوراهه و کناره‌ی فراگرا، ابتدا مورد طراحی سازه‌ای قرار گرفت و سپس این سازه تحت بارگذاری مرده به علاوه‌ی زنده مورد تحلیل استاتیکی غیرخطی واقع شد تا اعضای بحرانی آن مشخص شود. سرانجام با حذف تک‌تک اعضا به صورت مستقل در طی فرایند تحلیل دینامیکی، رفتار دینامیکی کل گره‌های سازه بر اثر حذف تک‌تک ...

در این بررسی، هدف آشکار ساختن تاثیر ازدواجهای خویشاوندی بر مرگ و میر کودکان زیر یک ماه است . این تاثیر را پس از حذف اثرهای سایر عوامل موثر بر "مرگ و میر" می‌سنجیم. نمونه‌هایی که در این رساله مورد استفاده قرار گرفتند، از طرح نمونه‌گیری زاد و ولد و مرگ و میر سال 1370 سازمان ثبت احوال کشور استخراج شدند. برای مدل‌بندی این پدیده از مدل رگرسیونی لوجستیک چند متغیره به روش گام به گام پیشرو استفاده گردید. به طور خلاصه در این تحقیق، از بین انواع متغیرهایی که بررسی شدند، متغیرهای نوع تو ...

این پژوهش به منظور شناسایی سویه‌ها و پراکندگی باکتری عامل سوختگی برگ گندم در دو استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد، شناسایی علف‌های هرز میزبان، تعیین بذر زاد بودن باکتری و همچنین واکنش ارقام مختلف گندم نسبت به آنها انجام گرفته است . طی دو فصل زراعی 1375 و 1376 از مزارع مختلف گندم این دو استان نمونه‌برداری انجام شد. نمونه‌ها پس از شستشو با آب به قطعات 1-2 سانتیمتری تقسیم و در لوله حاوی آب مقطر سترون قرار داده و نیم ساعت با شیکر دورانی بهم زده شدند. سوسپانسیون بدست آمده روی محیط ...

گزرروغنی از عناصر درختی تا درختجه ای چند منظوره نواحی نیمه گرمسیری بوده و رویشگاه آن از حوالی دریای مرده شروع شده و بطور پراکنده در طول دریای سرخ تا شمال سومالی و حوالی شبه جزیره عربستان تا دهانه خلیج فارس، عمن، امارات، پاکستان و ایران گسترش دارد. پراکنش آن در ایران محدود به هرمزگان و بلوچستان حد فاصل بشاگرد تا مرز پاکستان بین دو حد ارتفاعی 100 تا 1500 متر از سطح دریا در نواحی کوهستانی و تپه ماهورهها می باشد رویشگاه های گزرروغن در نحیه اقلیمی صحرا - سندی واقع شده که دارای تاب ...