عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1525

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف : بررسی مردم‌نگاری با هدف تهیه شناسنامه فرهنگی مناطق مختلف و درنهایت تهیه اطلس مردم‌نگاری کشور انجام می‌پذیرد. در این بررسی کلیه زمینه‌های فرهنگی زندگی جاری مردم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ...

هدف از انجام این طرح سنجش نگرش مردم تهران نسبت به برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران در آذر 1366 بوده است . این بررسی به روش پیمایشی و با تعداد 580 نفر از افراد 15 سال به بالای تهران انجام گرفته است . نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که: 27 درصد پاسخگویان نسبت به برنامه‌های سیما بطور کلی نگرش مثبت و 23 درصد نگرش منفی داشته‌اند - 32 درصد پاسخگویان نسبت به برنامه‌های سرگرم‌کننده و تفریحی نگرش مثبت و 8 درصد نگرش منفی داشته‌اند. 34 درصد بینندگان نسبت به برنامه‌های م ...

به نظر می‌رسد که یکی از رموز اصلی تبعیت و پیروی ملت مسلمان ایران از رهبری انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب و تداوم آن نگرشی بود که حضرت امام (ره) نسبت به مردم ایران داشتند و آگاهی مردم از این نگرش بر میزان تبعیت و حضورشان در صحنه مبارزات و سازندگیها می‌افزود. یکی از تئوریهایی که تا حدودی از این دیدگاه یعنی نحوه نگرش نسبت به مردم را در انگیزاندن آنها موثر می‌داند مربوط است به آقای داگلاس مک گریگور استاد روانشناسی انستیتوی فنی ماساچوست که در جامعه‌شناسی نیز شهرت دارد. این تئوری فر ...

این پژوهش یک مطالعه کمی و از نوع توصیفی همبستگی است که با عنوان ((بررسی نگرش مردم در مورد نقش و ارزش پرستار و مقایسه آن با دیدگاه پرستاران از نگرش جامعه در شهر اصفهان سال 1375)) انجام شده است . اهداف ویژه این پژوهش تعیین و مقایسه نگرش مردم در مورد نقش و ارزش پرستار با دیدگاه پرستاران از نگرش جامعه در مورد نقش و ارزش پرستار و تعیین ارتباط نگرش واحدهای مورد پژوهش با برخی مشخصات زمینه‌ای ایشان بوده است . جامعه پژوهش شامل کلیه مردم ساکن در شهر اصفهان و پرستاران ...
نمایه ها:
ارزش | 
1375 | 
نگرش | 
مردم | 

هدف از تهیه این گزارش ، آگاهی از نحوه گذران وقت در بین مردم شهر اصفهان بوده است . به همین منظور این بررسی به تعیین ساعات خواب و بیداری، فعالیتهای مردم در ساعات اولیه روز و انتهائی شب "، برنامه‌های مورد علاقه مردم و نظر مردم در مورد برنامه‌های صبحگاهی پرداخته است . نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که: - 24 درصد از گروه نمونه بین ساعت 6 تا 6/30 از خواب بیدار می‌شوند. - 22 درصد آغاز فعالیتهای روزانه خود را از ساعت 7 تا 7/30 و 21 درصد بین ساعات 8 تا 8/30 اعلام کرده‌ان ...

در این پژوهش به بررسی کمیت و تغییرات میزان مشارکت مردم در انتخابات شش دوره ریاست جمهوری از سال 1372- 1358 در استان های کشور پرداخته است. همچنین با استفاده از رویکرد اجتماعی و اقتصادی، تئوری نوسازی در جهت توضیح نحوه تاثیر برخی از متغیرها و شاخص های جامعه شناسی بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری مبادرت شد. برخی از نتایج به دست آمده از پژوهش بدین قرارند: 1-میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری طی شش دوره، بین سال های 72-58، نوسان داشته است، اما در مجموع روند تغی ...

پژوهشی است که به منظور بررسی و احصاء زمینه‌های مشارکت عمومی و تعیین چگونگی ایفای نقش مردم در پیشبرد اهداف حکومت اسلامی و نیز تشریح وظیفه دولت اسلامی در جلب مشارکت مردم در امور مشارکت‌پذیر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است . عناوین مورد بحث در این پژوهش مشتمل بر چهار فصل عمده است که در فصل اول ضمن تعریف مختصری از مشارکت ، ضرورت و اهمیت مشارکت به صورت کلی و عام از طریق انطباق آن با واژه تعاون، امر به معروف و مشورت بیان می‌شود و سپس اهداف و ثمرات مشارکت به عنوان دلیلی بر لزوم ضر ...

هدف اصلی وسائل ارتباط جمعی، بهتر کردن موقعیت‌های مختلف یک جامعه با بالا بردن سطح دانش و فرهنگ و دادن آگاهی‌های بیشتر به افراد جامعه می‌باشد. از اشکالات موجود در راه نفوذ این مسائل نداشتن آمار صحیح و عدم همکاری مردم می‌باشد. تعدد فرهنگی، در جوامعی همچون ایران باعث می‌شود که یک پیام دارای اثرات گوناگون در آن جامعه باشد. باید از جامعه‌شناسان و روان‌شناسان کمک گرفت تا خصوصیات این جوامع شناسائی شود. عدم قدرت خرید نیز از عواملی است که تهیه وسائل ارتباط جمعی را برای بس ...

هدف از تهیه این گزارش آگاهی از نحوه گذران وقت در بین مردم شهر بوشهر بوده است . به همین منظور این بررسی به تعیین ساعت خواب و بیداری، فعالیتهای مردم و ساعات اولیه روز و انتهائی شب ، برنامه‌های مورد علاقه آنان و نظر مردم در مورد برنامه‌های صبحگاهی تلویزیون، پرداخته است . نتایج این بررسی نشان می‌دهد که: 21 درصد از گروه نمونه بین ساعت 6 تا 30: 6 از خواب بیدار می‌شوند. - 34 درصد آغاز فعالیتهای روزانه خود را از ساعت 7 تا 30: 7 اعلام کرده‌اند. - 78 درصد از بینندگان برنامه صب ...