عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ذف به قرینه گروه فعلی در زبان انگلیسی از جمله ساختارهایی است که سبب ایجاد مشکلات یادگیری برای فراگیران فارسی زبان می شود. توساورانی (2007) در مطالعه خود نشان می دهد که حذف به قرینه گروه فعلی در زبانهای فارسی و انگلیسی از نظر وجود دو شرط مجاز برای ایجاد آنها باهم تفاوت چندانی ندارند. حذف به قرینه گروه فعلی در زبان فارسی، درست همانند این ساختار در زبان انگلیسی نیازمند وجود یک هسته تصریفی در عبارت حذفی و مرجعی برای گروه حذف شده در عبارت مرجع است. موضوع مهم دیگر در ساختارهای حذف ...
نمایه ها:
مرجع | 
حذف | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
مرجع | 
شغل | 
جوان | 

به منظور کارآزمایی بالینی اثرات نیتروگلیسرین زیر زبانی ساخت داخل لازمست تا سطوح خونی نیتروگلیسرین بدنبال مصرف زیر زبانی آن میخص گردد . اما بدلیل اینکه کینتیک های دارو بسیار پیچیده است و تفاوتهای قابل ملاحظه در بین افراد و حتی در یک فرد دارا است لازم است تا از پارامترهایی که بعنوان پاسخهای کلینیکی نسبت به مصرف دارو تغییر میکنند در این ارزیابی استفاده شود .از بین پارامترهایی که بیشترین ارتباط را سطح خونی دارو دارد می باشنددیامتر دیاستول و سیستول بطن چپ و به مقادیر کمتر تغییرات ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
مرجع | 
ضمیر | 

هدف از اجرای این طرح مشخص ساختن منابع و اطلاعات موجود در کتابخانه‌های معتبر تهران درباره بیمه‌های بازرگانی میباشد. برای اجرای طرح به کتابخانه‌های مهم و عمومی و همچنین کتابخانه‌های دانشکده‌های اقتصاد ، مدیریت و حسابداری دانشگاههای موجود در تهران مراجعه شده و کتب و نشریات مرتبط با بیمه (به زبانهای فارسی و غیرفارسی) جهت استفاده محققین و علاقمندان شناسنائی و ثبت میگردند. مˆر ...
نمایه ها:
تهران | 
مرجع | 

هدف از اجرای پروژه بررسی طرح جامع کاربرد مواد مرکب در خودرو شامل منابع و مراجع و بانکهای اطلاعاتی، انتخاب مواد مرکب تعیین آزمونهای استاندارد و روش اتصال و تدوین دانش فنی ...

چکیده ندارد.

روش این پژوهش تحلیل استنادی است. با استفاده از این روش مدخل های اعلام تاریخی غیر شخص مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود وضعیت استناد، وضعیت زبانی منابع مورد استناد، گرایش موضوعی منابع مورد استناد، میزان استناد به انواع منابع اطلاعاتی، پر بسامدترین منابع مورد استناد چگونه است و نیز گرایش موضوعی مدخل ها و وضعیت هر مقوله موضوعی در این نوع مدخل ها از نظر دارا بودن استناد مشخص گردد. نتایج این تحقیق نشان داد که در 4052 مدخل مورد بررسی، 438 منبع مورد استفاده قرار گرفته و جمعا 5862 اس ...

پژوهش حاضر به روش توصیفی و با هدف تحلیل استنادی ماخذ مقالات نشریات علوم پزشکی انگلیسی زبان ایران و تعیین میزان دسترسی رایگان به متن کامل مجلات استناد شده در آنها از طریق سایتهای اینترنت انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل کل استنادهای مقالات دوره 2000 سه نشریه ‏‎Medical Journal‎‏ ، ‏‎Iranian Journal of Medical Sciences‎‏، ‏‎Acta Medica Iranica of Islsmic Republic of Iran‎‏ بوده که این مجلات دارای 171 مقاله و 3162 استناد بوده اند. ...