عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 112

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رفتارهای مربی می‌تواند بر عملکرد ورزشکاران وتیم (برد و باخت)، ادراکات و باورهای ورزشکاران و تیم تأثیرگذار باشد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین رفتار ادراک‌شد? مربی با رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی ورزشکاران پسر در رشته‌های فردی و گروهی می‌پردازد. جامعه آماری شامل ورزشکاران پسر رشته‌های گروهی و انفرادی (14 تا 18) سال شهر کرمانشاه به تعداد 250 نفر بود که از طریق نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. برای جمع‌آوری داده‌هااز پرسشنامه‌های رفتار جوانمردانه مربیگری بولتر و ویس (2012) و رفتار ...

از نظر نظام تربیتی دین اسلام، هدف انسان باید یگانه‌پرستی، پرهیزگاری، تعلیم حکمت، اخلاق‌مداری و قرب الهی باشد. بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که علاوه بر عواملی از قبیل وراثت و محیط طبیعی، محیط اجتماعی نیز عاملی موثر در تربیت انسان می‌باشد. محیط اجتماعی از طریق فرهنگ، رسانه‌، خانواده، نظام آموزشی و گروه دوستان بر شخصیت انسان تأثیر می‌گذارد. در این میان، والدین و خانواده، اموری همچون تربیت معنوی، نام‌گذاری نیکو، آموزش قرآن و احکام را بر عهده دارند. نقش نظام و متون آموزشی و معلم نیز ...

آموزش و پرورش به عنوان فراگیرترین نظام،پرمخاطب ترین دستگاه وزیربنایی ترین نهاداجتماعی و فرهنگی،منشا بالقوه و بالفعل تغییراتدر ابعاد فردی و اجتماعی است. یکی از مهمترین دستگاههای فرهنگساز برای تربیت دینی نسل جدید می باشد؛ امیرالمومنین)ع( در نهجالبلاغه چنین میفرماید: فرزندان خود را براساسی که خود تربیت شدهاید تربیت نکنید که اینان برای زمانی غیر از زمان شما آفریدهشدهاند.دراین بحث،عناصراصلی تربیت دینی واخلاقی )مربی؛متربی؛روش؛واهداف( ؛ شرایط ومقتضیات هریک بطورزیربنایی ،مورد تجزیه و ...
نمایه ها:
مربی | 

هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر شیوه های آموزشی کودک - محور ومربی- محور در رشد خلاقیت کودکان پیش دبستانی (6-5) سال می باشد. در این پژوهش تعداد 60 نفر نمونه کودک (پسر و دختر از میان کودکان پیش دبستانی دو مهد کودک خصوصی در منطقه 3 شهر تهران و از هر مهد کودک 2 کلاس آمادگی و از هر کلاس 15 نفر کودک (پسر و دختر) به روش تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق،از شیوه آموزشی باز (شیوه کودک - محور، همراه با کمک و راهنمایی مربی، بدون آموزش عملی و شیوه آموزش هدایت شده و شیوه مربی - محور همراه با ...
نمایه ها:
کودک | 
مربی | 
تهران | 
آموزش | 

این پژوهش یک مطالعه توصیفی میباشد که به منظور بررسی نظرات مربیان پرستاری نسبت به رضایت شغلی و نحوه تامین آنا در محیطهای کاری آنان است . در این پژوهش 75 مربی پرستاری با مدرک معادل لیسانس -لیسانس -دانشجوی فوق لیسانس -فوق لیسانس و بالاتر از فوق لیسانس که به عنوان مدیر-معاون-مربی بالینی و آموزش مربی بالینی و یا مربی آموزشی در مدارس پرستاری در مدارس پرستاری تهران مشغول کار بوده‌اند مورد مطالعه قرار گرفته است . مدارس پرستاری تحت پوشش سه دانشکده پرستاری مامایی مستقر د ...
نمایه ها:
آموزش | 
تهران | 
مربی | 

نظام سنجش رفتار مربی، برای طبقه بندی رفتار مربیان در مسابقات ورزشی به وجود آمده است. این ابزار رفتار مربیان را به 12 طبقه تقسیم می کند و در پژوهش هایی که به شناسایی و تحلیل رفتار مربیان پرداخته اند، مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر به نظر می رسد عوامل محیطی با بروز رفتار پرخاشگرانه ورزشکاران در مسابقات ورزشی همبسته باشد. از بین عناصر محیطی مختلف، بیش از همه باید به نقش مربی اشاره کرد. گاهی اغماض مربی نسبت به عمل پرخاشگرانه ورزشکار نوعی بازخورد مثبت محسوب شده و موجب تق ...

این پژوهش ، یک مطالعه زمینه‌ای است که به منظور "بررسی و مقایسه مشکلات آموزش بالینی از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری سال آخر در دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان" انجام گرفته است . اهداف این پژوهش شامل: تعیین مشخصات فردی، بررسی و تعیین اختلاف نظرات واحدهای مورد پژوهش دو گروه مربی و دانشجو در رابطه با مشکلات آموزش بالینی می‌باشد. جامعه این پژوهش را مربیان و دانشجویان پرستاری سال آخر در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل می ...

پرستاری و مامایی از حرفه های پیچیده و دشواری هستند که با استفاده از علوم و مهارتهای خاص خود در جهت پیشبرد سلامتی از نظر جسمی، روانی و اجتماعی گام برمی دارند . در این پژوهش نظرات 101 دانشجوی پرستاری و مامایی - 15 مربی پرستاری و مامایی و 58 پرستار و ماما مورد مطالعه قرار گرفت، مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید، نتایج نشان داد که: دانشجویان، مربیان و کارکنان پرستاری و مامایی در رابطه با میزان علاقه به حرف خود- تعیین هدفهای آموزشی در بخش ه ...

این تحقیق با توجه به اهمیت آموزش در رشد و اعتلای ورزش به بررسی ویژگیهای فنی - ورزشی مربیان طرف قرارداد با سازمان تربیت بدنی در سال 1373 می‌پردازد و نتایج حاصله از تحقیق عبارتند از -1 نزدیک به 70 درصد مربیان طرف قرارداد فاقد کارت مربیگری(مربی تجربی) و یا درجه 3 می‌باشند که این توزیع بسیار نامطلوب می‌باشد. لذا با توجه به میزان کارآیی مربیان متخصص و فنی بازنگری در این رابطه و استفاده بیشتر از مربیان با درجات بالاتر نظیر 2 درجه 1 بین‌المللی ضروری است . -2 میزان تحصیلات مربیان طرف ...