عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هر متن می‌تواند بیان‌گر افکار و نگرش نویسنده‌اش باشد؛ نویسنده‌ای که برخواسته از جامعه است، پس متن‌ها می‌توانند افکار و عقاید موجود در جامعه را بازنمایی کنند. مذهب اهمیت ویژه‌ای در زندگی و فرهنگ ایرانیان دارد، پس بدون شک بازتاب آن را می‌توان در آثار نویسندگان و هنرمندان جامعه مشاهده کرد. با تحولات سیاسی-اجتماعی جامعه‌ی ایران در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، شاهد تغییراتی در باورها و عقاید قشرهای مختلف جامعه هستیم که انعکاس آن را می‌توان در آثار نویسندگان و هنرمندان به عنوان عض ...