عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انقلابی در حوزه مراقبت سلامت در حال شکل گیری است. مفهوم «کیفیت مراقبت» که نگرانی عمده ای در دهه 1990 بود، به گونه ای دیگر در حال ورود به هزاره جدید است و سرعت ورود آن، با اصلاحات صورت گرفته در مراقبت سلامت در بسیاری از کشورها، فزونی یافته است. ارایه مراقبت سلامت با کیفیت در محدوده منابع موجود، یک اقدام چالش زا است. به هر حال، حتی در محیطی با منابع محدود نیز شیوه هایی موجود است که می توان به وسیله آنها، کیفیت مراقبت را به صورت منظم پایش نمود (از طریق جمع آوری و تحلیل مجموعه ای ...

رضایت بیمار به عنوان ابزاری قابل اعتماد برای بررسی کیفیت مراقبت های انجام شده در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در نظام مراقبت های بهداشتی والدین حمایت کننده کودکان هستند؛ بنابراین آن ها نماینده نظریات بیمار هستند. بررسی رضایت بیماران می تواند و باید کیفیت مراقبت را بهبود بخشد، زیرا اطلاعات مهمی را ارایه می دهد که می توان از آن ها برای بهبود برنامه های مدیریتی و شناسایی عملکرد کارکنان استفاده نمود. هدف از انجام این پژوهش تعیین رضایت مادران کودکان بستری در بخش اطفال از مرا ...

چکیده ندارد.