عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آیین‌های مصرفی، رویدادهایی هستند که کنش‌ها، اعمال، ترجیحات و فعالیت‌های مشارکت‌کنندگان آن به مصرف گره خورده است. در میان این آیین‌ها، ازدواج جایگاه ویژه و منحصربفردی دارد، چرا که با تشریفات فراوان و آداب و اعمال مصرفی شدیدی همراه است. پژوهش حاضر در پی آنست تا به توصیف و تفسیر کنش‌ها و اعمال مصرفی مشارکت‌کنندگان در آیین ازدواج شهر اصفهان پرداخته و سیستم معانی مشترک مصرف را کشف و توصیف کند. پیچیدگی و چندوجهی بودن پدیده‌ی مورد مطالعه از یکسو و زمینه‌مندبودن در یک بافت فرهنگی، ...

این رساله به بررسی موسیقی شادمانه و عروسی در ایل بختیاری به عنوان بزرگترین جامعه عشایری ایران می پردازد و در این راه به مسائل پیرامونی اعتقادی ، فرهنگی و تاریخی ای که زمینه ساز یا موثر بر نوع رویکرد ایل بختیاری به مسئله عروسی و موسیقی و نواهای شادمانه است نظر می کند . زیرا که موسیقی بختیاری با تمام تار و پود زندگی این مردم عجین است و بدون موسیقی بسیاری از آیین های بختیاری و زندگی مردم فاقد معناست . تأثیر بی بدیل موسیقی بختیاری بر زندگی مردم و همچنین عدم وجود منابع مکتوب کافی ...

ترانه های عامیانه فریاد خاموش انسان هایی است؛ که خود را همگام با طبیعت نموده اند و سعی کرده اند برای پیشبرد زندگی خود مصائب و بلا های طبیعی را بردبارانه تحمل کنند . ترانه هایی که حکایت از صفا و صمیمیت و سادگی زندگی این انسان ها دارد. واسونک های این منطقه نیز این ویژگی ها را در خود دارد. ترانه های ساده و بی پیرایه ای که نشان از ساده زیستی و روحیة همیاری و همدلی مردم این منطقه دارد. این رساله به تحلیل واسونک های منطقه مهرگان هرمزگان که با تحقیق میدانی گردآوری شده است؛ می ...