عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه از یک سو از شبکه ای از مفاهیم چون بازار، کارایی و پیشرفت تشکیل شده است و از دیگر سو با مفاهیمی چون عدالت و برابری عجین گشته است. اما در عین حال این دو شبکه از مفاهیم در چنبره تقابل مادی- معنوی و دلالتهای آن افتاده اند و خود به دوگان مهمی در علوم انسانی بدل شده اند. شاید ظهور دو مکتب عظیم فکری، یعنی سوسیالیسم و کاپیتالیسم را بتوان از دلالت های این تعارض برشمرد. با این حال و نظر به اهمیت این موضوع اما، غالب مطالعات انجام شده پیرامون رابطه عدالت- کارایی بر مفاهیمِ خرد و ت ...

هدف اساسی پژوهش حاضر شناسایی وضعیت موجود و مطلوب صلاحیت‌های حرفه‌ای مربیان پیش‌دبستانی از دیدگاه مربیان و مدیران بوده و با روش توصیفی (پیمایشی) انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش مربیان و مدیران دورۀ پیش‌دبستانی شهرستان‌های میبد و اردکان به تعداد 246 نفر (128 مربی و 118مدیر) بود، که از بین آنها 200 نفر (100 مربی و 100 مدیر) بر اساس جدول کرجسی و مورگان به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج نشان داد که هم از نظر مربیان و هم از نظر مدیران بین وضعیت موجود و مطلوب صل ...

پژوهش حاضرتحت عنوان مطالعه تطبیقی همخوانی برنامه کودک با رشد وتربیت این گروه با بازنگری برنامه (فتیله) می باشد.یکی از تاثیرات بسیار مهم رسانه های جمعی خصوصا تلویزیون بر روی کودکان می باشد وبا توجه به حساسیت سنی کودکان مطالعه ویژه ساخت تولیدات برنامه کودک باید از اهمیت ودقت بالایی برخوردار باشد.همچنین تحقیق وپژوهش در این موردمی تواند در بهبود کیفیت وحل مشکلات در این زمینه کمکشایانی کند.سوال مطرح در این زمینه این است که آیا بین محتوای برنامه های کودک ساخت کشور ایران وپخش شده از ...

جامعه پذیری جنسیتی عمدتا در دوران کودکی و سنین مدرسه شکل می گیرد و در ذهن و رفتارهای اجتماعی درونی و متبلور می‏‏‏‏شود . بر همین اساس مدارس و کتابهای درسی به عنوان اولین و موثرترین مرجع رسمی آموزشی و انتقال انتظارات اجتماعی و استانداردهای فرهنگی، نقش مهمی در تکوین و توسعه شخصیت کودکان ایفا می کند. دراین تحقیق با استفاده از روش مشاهده مستقیم و تکنیک تحلیل محتوا ،کتابهای درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی90-1389 به تفکیک پایه تحصیلی و عنوان کتاب درسی مورد مطالعه قرارگرفتند . نتایجی ‌ ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی و رشد اجتماعی در دانش آموزان سازگار و ناسازگار تدوین گردیده است پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری آن شامل 150 دانش آموز دختر مقطع پیش دانشگاهی است که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. در این تحقیق از مقیاس ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی گاردیا، دسی و ریان(BNS) جهت سنجش میزان ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی، از آزمون رشد اجتماعی آلیس وایتزمن برای سنجش رشد اجتماعی و از پرسشنامه AISS ...

فنيل كتونوري شايعترين اختلال در متابوليسم اسيدهاي آمينه مي باشد که فراواني آن درجمعيت ايراني يك نفر در هر 3627 تولد تخمين زده شده است. از آنجا كه نوزادان مبتلا بلافاصله بعد از تولد هيچ گونه علامت باليني نشان نمي دهند، اولين گام در درمان بيماري، غربالگري وتشخيص بموقع مي باشد.این مطالعه با هدف تعیین سطح مهارت‌های تکامل فردی - اجتماعی کودکان 1 تا 4 ساله مبتلا به فنیل‌کتونوری تحت رژیم درمانی از بدو تولد انجام شده است. این مطالعه به روش مقطعی تحلیلی (مورد-شاهدی) بر روی 40 کودک 1 ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین ارتباط رشد ادراکی و زبانی با رشد حرکتی در كودكان فعّال و غیر فعّال 5 تا 8 ساله شهر اراک بود. جامعه‌ی آماري تحقيق حاضر را كليه‌ی دانش‌آموزان پسر 5 تا 8 ساله‌ی مدارس شهر اراک، تشكيل دادند که تعداد 120 نفر به شیوه‌ی تصادفي خوشه‌اي، به عنوان نمونه‌ی پژوهش انتخاب شده و براساس اطّلاعات حاصله، به دو گروه 60 نفره‌ی فعّال و غیرفعّال تقسیم شدند. ابزار اندازه-گيري شامل پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی اطلاعات فردي، آزمون هوش ریون، پرسشنامه مربوط به والدین مقیاس فع ...

هدف از پژوهش حاضر تدوين شاخص هاي استعداديابي فوتبال و ارائه راهکارها براي پرورش استعدادها از نظر مربيان فوتبال رده هاي پايه استان تهران مي باشد. کليه مربيان تيم هاي پايه فوتبال ليگ آسيا ويژن استان تهران جامعه آماري اين پژوهش هستند، نمونه آماري با استفاده از جدول مورگان 45 مربي انتخاب شده است. بدين منظور به دليل نبودن پرسشنامه استاندارد در اين زمينه، محقق با استفاده از نظرات اساتيد تربيت بدني و علوم ورزشي و مربيان پايه تيم ملي فوتبال اقدام به طراحي پرسشنامه نموده است، اعتبار ص ...

پژوهش حاضر به منظور تعیین و مقایسه ویژگی های نقاشی خانواده در کودکان پایه سوم دبستان با سبک های فرزندپروری صورت گرفته است. بدین منظور 90 کودک پایه سوم دبستان سال تحصیلی 1392-1391 از مدارس ابتدایی سطح شهر سپیدان واقع در استان فارس، به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و والدین این کودکان پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند را پر کردند که از این تعداد 45 کودک دارای والدین با سبک فرزندپروری مقتدرانه، 25 کودک دارای والدین مستبدانه و 20 کودک دارای والدین سهل گیرانه بودند. سپس تس ...