عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی نقش عوامل فردی و اجتماعی در تداوم درمان و اعتیاد دوباره بیماران وابسته به مواد افیونی بوده است. در یک بررسی آینده نگر 920 بیمار وابسته به مواد افیونی مراجعه کننده به واحد ترک خود معرف دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند مورد ارزیابی و پی گیری 6 ماهه قرار گرفتند. گردآوری داده ها به کمک یک پرسشنامه جمعیت شناختی و اطلاعات انجام گردید. نتایج نشان داد که 7/28% آزمودنیهای پژوهش موفق به ترک شدند، اما 7/15% این افراد در مدت کمت ...

دیابت از بیماریهای شایع آندوکرین است که دارای عوارض مختلف از جمله عوارض مفصلی می باشد. دستها محل شایع عارضه مفصلی دیابت (Diabetic Stiff Hand Syndrome) می باشد که تحت عنوان Diabetic Cheiroarthropathy نامیده می شود. در این مطالعه 302 بیمار دیابتی با محدودیت مفصلی (150 نفر مورد و 152 نفر شاهد) که از نظر سن و جنس با هم تطابق داده شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. محدوده حرکت مفصلی بوسیله گونیومتر در مفاصل متاکارپوفالانژیال و ساب تالار اندازه گیری شد. افرادی که Prayer Sign مثبت ...

وزن گیری مطلوب در طی حاملگی دارای اهمیت ویژه ای در اندازه نوزاد است . مطالعات انجام گرفته در زمینه وزنگیری مادر و ارتباط آن با وزن نوزاد و اندازه نوزاد مثل کوچک بودن یا بزرگ بودن آن در مقایسه با سن بارداری تاکید دارند . سازمان جهانی بهداشت یکی از اهداف تامین بهداشت برای همه را کاهش میزان مرگ و میر مادر و نوزاد اعلام کرده است . و از طرفی وزن قبل از حاملگی و وزنگیری در طی حاملگی در صورتی که هر کدام خیلی کم و یا زیاد باشد با شیوع عوارض مامایی طی حاملگی ، مرگ و میر و معلولیت نوزا ...

عفونتهای فکین و فضاهای نیامی جزء عفونتهای شایع سر و گردن بوده گاهی سبب عوارض شدیدی می شوند . برای درک بهتر علل و عوامل مساعد کننده این نوع عفونتها یک مطالعه از نوع مقطعی انجام گرفت . جامعه مورد مطالعه ، بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی دهان و فک و صورت بیمارستان دکتر شریعتی تهران از اسفند 1377 لغایت تیرماه 1378 می باشد . در این مدت 56 بیمار با عفونت فک به این مرکز مراجعه نمودند. اطلاعاتی همچون ، محل و علت عفونت ، سن ، جنس، بهداشت دهان ، استفاده از دخانیات و الکل ، دارو ...

در این پژوهش، فراوانی نسبی علل نیاز به تعویض ترمیم های آمالگامی با معاینات بالینی و بررسی پرتونگاری در بیماران مراجعه کننده به بخش ترمیمی دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دو دوره ی تحصیلی سال 80-1379 تعیین گردید. همچنین، مقایسه ای میان فراوانی نسبی موارد تشخیصی، با معاینه ی بالینی و بررسی پرتونگاری انجام شد. شمار نمونه 400 نفر، گونه ی بررسی، توصیفی و روش نمونه گیری تداومی تا رسیدن به حجم مورد نظر از بیماران مراجعه کننده به بخش ترمیمی برای معاینه و تشخیص بود. ...

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در گرایش به مواد مخدر، ادامه مصرف و روی آوری دوباره به مواد در مراجعه کنندگان به مرکز درمانی خود معرف بهزیستی تبریز بوده است. روش: 200 نفر از معتادان مرد مراجعه کننده به مرکز یاد شده، بطور تصادفی انتخاب و اطلاعات لازم به روش مصاحبه بالینی روانپزشکی نیم ساختاری و پرسشنامه تهیه شده در زمینه همه گیرشناسی و سبب شناسی اعتیاد گردآوری گردید. این بررسی نشان داد که بیشترین مراجعه کنندگان (46%) در گروه سنی 34-25 سال، 65% در سطح زیر دیپلم و 78% متأهل هستند ...

رژیم غذایی یکی از ارکان اساسی در کنترل بیماری دیابت می باشد. در این میان ترکیب غذا که بتواند تأثیر کمی بر روی قند خون بعد از غذا در افراد دیابتی بگذارد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. با توجه به اثرات مثبت فرکتوز که در مواد غذایی به طور طبیعی وجود دارد ما بر آن شدیم که از بین مواد حاوی فرکتوز، خرما را که حدود 50% فروکتوز دارد در یک وعده غذایی افراد دیابتی جای دهیم و اثر آن را در مقدار قند خون 2 ساعته بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت بررسی نماییم. در یک مطالعه ...

دیابت ملیتوس شایعترین بیماری ناشی از اختلالات متابولیسم و پنجمین علل مرگ و میر در جوامع غربی است بطوری که فدراسیون بین المللی دیابت (Diabetes Federation Internationl) IDF عده ی مبتلایان را بیش از 100 میلیون نفر تخمین می زند. عده مبتلایان در ایران بیش از 2 میلیون نفر و در برخی از نواحی ایران مانند استان یزد میزان شیوع دیابت نسبت به استانهای همجوار بیشتر می باشد. از آنجا که کمبود کروم در برخی جوامع که عادتهای غذایی خاصی دارند و بخصوص در برخی مناطق جغرافیایی مشاهده می شود انجام ...

چکیده ندارد.