عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تعیین میزان جذابیت گیاهان برای زنبور عسل، محدوده ای از مراتع چهارباغ انتخاب شده و با شروع زمان گلدهی گیاهان مرتعی منطقه، بازدیدها انجام خواهند شد. با استفاده از روش مشاهده مستقیم و آزمایش گرده شناسی، گونه های مورد استفاده زنبور عسل شناسایی خواهند شد. جهت تهیه تقویم زنبورداری، امتیازی که گونه ها با استفاده از شاخص ترکیب جذابیت اخذ می کنند در سهم ترکیب پوشش این گونه ها ضرب کرده و امتیاز گیاهان در عرصه در طول دوره گلدهی محاسبه خواهند شد . ترکیبات مهم شیمیایی در جذاب تری ...