عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 214

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مناطق وسیعی از اکوسیستم‌های خشک و نیمه‌خشک جهان تخریب شده‌اند که احیای این اکوسیستم‌ها به دلیل شکنندگی، وسعت زیاد و هزینه آن‌ها از موضوعات چالش برانگیز می‌باشد. تغییرات پوشش گیاهی ممکن است، منجر به تغییرات پایدار در شرایط خاک گردد، به‌طوری‌که اکوسیستم توانایی بازگشت به وضعیت اولیه‌اش را نداشته باشد و منجر به بیابان‌زایی شود. ارزیابی ساختار و عملکرد اکوسیستم‌ها می‌تواند به فهم بهتر وصحیح‌تری از اکوسیستم‌های مرتعی منجر شود که این نیز به نوبه خود در مدیریت این اکوسیستم‌ها نقش تع ...

عوامل مختلفی در تخریب پوشش گیاهی اکوسیستم‌های مرتعی نقش دارند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها آتش‌سوزی می‌باشد. پژوهشگران از گذشته در پی این بودند که با استفاده از روش‌های مختلف بتوانند میزان فرسایش را در اراضی مختلف محاسبه نمایند. استفاده از عناصر رادیو اکتیو مصنوعی با تشعشع گامای بالا و نیم‌عمر 2/30 سال می‌باشد که در سال‌های 1950-1970 در اثر انفجار‌های هسته‌ای همراه با بارش باران وارد جو زمین شد. فرآیندهای فیزیکی از قبیل فرسایش و خاکورزی از دلایل اصلی توزیع مجدد سزیم در خاک می‌ ...

مرتع و بهره‌برداری از آن به عنوان یک منبع درآمدی مهم برای بهره‌برداران از آن شناخته می‌شود. در نیم قرن اخیر، به دلیل شرایط شکننده اجتماعی و اقتصادیِ بهره‌برداران، بهره‌برداری و مدیریت مراتع کشور ایران دستخوش دگرگونی و تغییرات زیادی شده است. این مطالعه در نظر دارد با بررسی عوامل درون و برون محیطی موثر بر بهره‌برداری مراتع، تصویری شفاف از بهره‌برداری مراتع شهرستان آق‌قلا نمایش دهد. بدین منظور از آنالیز SWOT که یک روش مناسب برای شناخت و ارزیابی فاکتورهای مثبت و منفی در محیط‌های ...

در تعیین شایستگی مرتع، برای هر نوع کاربری بایستی به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود اکوسیستم مرتع، با هدف حفاظت پایدار توجه شود. هدف از این تحقیق شناخت قابلیت‌ها و استعدادهای مراتع حوضه آبخیز سرداب-سیبک و ارزیابی و تعیین طبقات شایستگی مراتع منطقه برای کاربری چرای گوسفندمی باشد. برای این منظور، مدل شایستگی استفاده چرائی دام (گوسفند) با استفاده از روش پیشنهادی فائو (1991) تعیین گردید و جهت تلفیق لایه های اطلاعاتی در کلیه مراحل این تحقیق از محیط GIS استفاده شد. در این تحقیق، سه معیا ...

جنگلها و مراتع جزو انفال است. انفال اموال متعلق به منصب امامت بوده که برای استقلال در اداره‌ی امور حکومتی در اختیار ایشان قرار دارد. بعد از امام (ع) اختیار اداره‌ی این نوع اموال با حاکم اسلامی جانشین ایشان است. امام (ع) استفاده از انفال را از طریق حیازت و احیاء با صدور اذن عمومی مباح نموده است. اما هرگاه مصالح مسلمین ایجاب نماید این اذن از سوی حاکم اسلامی وقت به جانشین امام (ع) قابل برگشت است. امروزه به منظور فراهم نمودن امکان عادلانه‌ی استفاده‌ی همگان از ثروت‌های خدادادی به ...

رشد و توسعه فناوری از یک سو و پیامدهای حاصل از اجرای طرح‌های توسعه بدون در نظرگرفتن خسارات وارده به منابع طبیعی از سوی دیگر لزوم بکارگیری دانشی سازگار با محیط را بیش از پیش آشکار می‌سازد. از اینرو با توجه به شکل‌گیری دانش بومی در میان مردم و مطابقتش با شرایط محیطی رشد یافته در آن می‌توان از این دانش با ارزش در راستای دانش رسمی و مدرن استفاده نمود. یکی از استفاده‌های جانبی سود‌آور از مراتع، زنبورداری می‌باشد. این موضوع بویژه در مناطقی که گیاهان مناسب (گیاهان شهدزا) برای پرورش ...

سلامت مرتع درجه‌ای از سلامت خاک و پوشش گیاهی است که با سلامت فرآیندهای اکولوژیکی اکوسیستم مرتع در تعادل بوده و پایدار می‌باشد. هدف این مطالعه انتخاب روش مناسب برای ارزیابی سلامت (وضعیت) مراتع شهرستان گرمی در شمال شرقی استان اردبیل بود. دو منطقه مرجع (قرق) و ارزیابی (چرا شده) در سطح مراتع منطقه انتخاب و سه روش تعیین سلامت مرتع شامل ارزیابی شاخص‌های اکولوژیک، چهار عاملی و شش عاملی ارزیابی و مقایسه شد. در روش ارزیابی شاخص‌های اکولوژیک میزان درجه انحراف هفده شاخص سلامت در منطقه ا ...

مراتع کشور با سطحی معادل 86 میلیون هکتار بیش از 53 درصد از مساحت ایران رادر بر می گیرد تردیدی وجود ندارد که این عرصه وسیع بستر تداوم حیات و توسعهء پایدار کشور بشمار می‌آید و مدیریت آن بدون توجه به ابعاد جمعیت و وضعیت اجتماعی و اقتصادی بهره‌برداران آن امکان پذیر نخواهد بود. امروزه اقتصاد بخش قابل توجهی از خانوارها، به مراتع وابسته است و کشور ما نیز از نظر تعداد جمعیت دام سبک در رده‌های بالای جهانی قرار دارد. به نظر می رسد در حال حاضر با توسعه شهر نشینی و جاذبه های شهری شاهد کا ...

ارزیابی شایستگی اراضی، مهم‌ترین بخش آمایش سرزمین تلقی می‌شود که در آن شایستگی اراضی برای هر یک از کاربری‌ها، جداگانه محاسبه می‌شود. بر همین اساس شناخت عواملی که در تعیین شایستگی مراتع یک منطقه برای چرای دام موثر است، ضروری می‌باشد. پژوهش حاضر نیز با هدف ارزیابی شایستگی مراتع هندوان خوی برای چرای دام در استان آذربایجان غربی انجام شد. برای این منظور پس از انجام مطالعات پایه و تعیین تیپ‌های گیاهی و نامگذاری آن بر اساس نمود ظاهری، از پوشش‌گیاهی آماربرداری و اطلاعات مربوط به وضعیت ...