عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 122

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق، ارائه طرحی تئوریک برای توسعه و مذهب به شکل تاریخی - معرفتی و براساس مدل‌های توسعه و با توجه به تاریخ و شرایط کشور ایران است . روش تحقیق مطالعه کتابخانه‌ای است و اطلاعات گردآوری شده از طریق مطالعه تئوری کلاسیک قرن نوزدهم است . یافته‌ها نشان می‌دهد که یک رابطه کلی بین توسعه و مذهب وجود ندارد و تاریخ گاهی به صورت مثبت یا منفی در این مورد نقش اساسی دارد. لکن تحلیل و توصیفی تاریخی و کامل در این باره انجام نگرفته است و تاریخ کشورهای اسلامی در این باب به صورتی نسنجیده ...

كشورها با استفاده از پديده ها و عوامل گوناگون تلاش مي كنند تا حوزه نفوذ خود را افزايش دهند. گسترش حوزه نفوذ در خارج از مرزهاي يك كشور معمولا از نشانه هاي قدرتمندي آن كشور محسوب شده و به همين خاطر كشورها، بويژه قدرت هاي منطقه اي علاقه مندند كه از طريق عوامل و متغير هاي مختلف، در فضاهاي پيراموني خود به نقش آفريني بپردازند. در اين ميان يكي از اين متغير ها، ‌عامل مذهب است. با توجه به نقش اساسي مذهب در زندگي بشر كه امروزه آنرا به يكي از مؤلفه هاي زير بنايي هويت انسانها تبديل كرده ...

هدف اصلی در این پژوهش مطالعه مشارکت سیاسی و توجه به تاثیری است که متغیر مذهب برآن دارد.فرض ما در این کار این بود که متغیر مذهب با استفاده از مکانیسم تولید احساس بر مشارکت سیاسی افراد موثر است. برای تبیین موضوع مشارکت سیاسی در دو سطح1) رفتار رای دهی و نگرش نسبت به آن و2)فعالیت تبلیغاتی سنجیده شد. مذهب در دو بعد سازمانی و نهادی مورد مطالعه قرارگرفت در بعد نهادی نسبت دین با حکومت و نقش آن در تولید احساس تکلیف مد نظر قرار گرفت،و در بعد سازمانی فعالیت فرد در سازمانهای مذهبی و نگ ...
نمایه ها:
مذهب | 
احساس | 

در عصر حاضر، جهان شاهد دورانی است که در آن شاهد بازگشت دین به عنوان یک نیروی عقیدتی ،اجتماعی وسیاسی قدرتمند هستیم .بحث ازرابطه دین با حیات اجتماعی انسانها درنگاهی کلان سابقه ای طولانی دارد به خصوص در کشورهایی که دین از جایگاه والایی برخوردار است به هیچ روی نمی توان تأثیر گذاری دین را در ابعاد مختلف و گستره ای وسیع نادیده انگاشت .نسبت سنجی میان مذهب و دموکراسیو برآیند چنین نسبتی برای جوامع اسلامی حائز اهمیت فراوان است .اما آنچه در بررسی نسبت میان مذهب ودموکراسی مطرح می گرد ...

نوسازی به فرایند تغییرات اجتماعی اشاره دارد که در ایستارها و ساختارها به طور یکپارچه، چند بعدی و تدریجی صورت می گیرد و جامعه را به طور کلی دگرگون می سازد. این مفهوم در ادبیات توسعه بیشتر ناظر براقدامات اصلاحی برخی دولت ها در نیمه دوم قرن بیستم است که نظریه پردازی‌های مرتبط با آن در قالب «مکتب نوسازی» مطرح می باشد. در تاریخ معاصر ایران چند مقطع تاریخی از لحاظ اقدامات نوسازانه دولت و پیامدهای آن دارای اهمیت است. یکی از این مقاطع سال های 57-1341 شمسی است که در آن «محمّدرضا پهل ...

پایان‌نامه حاضر، پژوهشی در زمینه تحلیل گفتمان است که با استفاده از مبانی دستور زبان نظام‌مند نقش‌گرای هلیدی به بررسی گفتمان مذهبی کتاب‌های آموزش فارسی به غیرفارسی‌زبانان می‌پردازد. این پژوهش، با توجه به اهمیت مذهب در جامعه ایران، گرایش تعداد زیادی از فارسی‌آموزان به مطالعه در رشته‌هایِ مذهبی و لزوم بازنمایی مذهب، به عنوان بخش مهمی از فرهنگ ایرانی در کتاب‌های آموزش فارسی به غیرفارسی‌زبانان، انجام گرفته‌ است. هدف این پژوهش، بازنمایی نحوه ارائه و معرفی مذهب به فارسی‌آموزان در ای ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی بزرگسالان و مذهب با رضامندی زناشویی و رابطه دو متغییردر رضامندی زناشویی انجام گرفته است. روش نمونه و نمونه گیری پژوهش به روش توصیفی ازنوع همبستگی می باشد .جامعه آماری زوجین شهر اصفهان و نمونه شامل 150 زوج است که به صورت خوشه ای انتخاب شدند. همه زوج ها به وسیله پرسش نامه سبک های دلبستگی کالینز و رید ، پرسشنامه جهت گیری مذهبی خدایاری فرد و پرسشنامه رضایت زناشویی افروز مورد سنجش قرارگرفته اند. روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ع ...
نمایه ها:
دین | 

چکیده: یکی از دوره های درخشان تمدن ایرانی، عصر حکومت صفویه است که بعد از تمدن اسلامی اولیه می توان آن را یک دوره تمدنی دیگر در تاریخ اسلام نامید. پژوهش حاضر از نوع بنیادی، از روش توصیفی ـ تحلیلی و با هدف بررسی شرایط فرهنگ و مذهب در دور? شاه سلطان حسین صفوی به این نتایج دست یافت که شیوه فرمانروایی دور? صفوی، تمرکزگرا و نیروی مطلقه دردست شاه بود. ساختار اجتماعی آن دوران هرمی شکل، ساختار اقتصادی براساس گله داری، کشاورزی، کارگاههای سلطنتی، تجارت ابریشم و صادرات، ساختار فرهنگی ...

صفویه از مهمترین حکومت هایی بود کــه در سرزمیـــن ایران تشکیل شد. ایــن حکومت در پــایــان دوره‌ای از تهاجم‌ های مکرر، آشفتگی های سیاسی، عدم مرکزیت و ثبات و ناامنی در ایران ایجاد گردید. تحولات و رویدادها منجر به ایجاد دولت صفویه همانندی‌های بسیاری با شکل گیری های حکومت های پس و پیش از صفویه در ایران دارد. اما مهمترین وجه تمایز حکومت صفویه با دیگر حکومت ها که در ایران ایجاد شدند، بهره گیری از مبانی و اصول مذهب تشیع بود. بنیانگذاران حکومت صفویه با استفاده از ظرفیت های تاریخی تش ...