عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدینه فاضله، یعنی جامعه ای که از هر جهت برتر و متفاوت از جوامع دیگر و دارای امتیازات و برجستگی های استثنایی که تمام خواسته و آرزوهای انسان در آن، تبلور یافته است. افلاطون چنین جامعه ای را در چهره 1) طبقاتی بودن آن؛ 2) اشتراکی بودن زنان و اموال در میان جنگجویان؛ 3) زعامت و رهبری فلاسفه، جستجو می کند. در این نظام قدرت سیاسی به یک قشر خاص اختصاص دارد و انتقال و جابجایی آن به طبقات دیگر جایز نیست. بنیاد اساسی این بینش را باورهای جهان شناسانه و انسان شناسانه افلاطون تشکیل می دهد ک ...

هدف از این تحقیق، بررسی دیدگاه مولانا در خصوص «مدینه فاضله» از طریق جستجو در آرای وی در کتاب مثنوی معنوی است.همچنین به منظور آشنایی با پیشینه موضوع، آرای دو صاحبنظر مهم در این حوزه یعنی افلاطون و فارابی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نشان دادیم که بر خلاف دو متفکر نامبرده که مستقیما به بررسی موضوع آرمانشهر پرداخته و ابعاد سیاسی و طبقات اجتماعی آرمانشهر مورد نظر خود را به تفصیل بیان کرده‌اند، مولانا افکار خود در مورد آرمانشهر را به صورت ضمنی و غیرمستقیم و در خلال بحث از موضوعا ...
نمایه ها:

بررسی شاخصه های مدینه فاضله برای آن بوده است که خوانندگان بدانند فارابی به عنوان اولین فیلسوف مسلمان از شیعی بودن و مسلمان بودن خود در تفکراتش بهره برده است و سعی داشته آن شاخصه ها در زبانی عقلانی و منطقی بیان کند و سبک زندگس اسلامی نیزی چیزی جدا از این موارد نیست چون اسلام از بنیادی ترین امور نیز غافل نبوده است. ...
نمایه ها:
عدالت | 

موضوع اصلی این پژوهش ، بررسی چیستی اندیشه سیاسی ابن رشد می باشد و اینکه این اندیشه ، معطوف به طرح کدام الگویی از نظام سیاسی(مدینه فاضله) با چه ویژگیهایی است. از آنجا که مطالعه اندیشه سیاسی به طور معمول بر دو پایه استوار است یکی زمینه های شکل گیری اندیشه سیاسی و دیگری منطق درونی آن. این پژوهش در دو بخش سامان یافته است با فرضیه فلسفی بودن اندیشه سیاسی ابن رشد و اینکه این اندیشه سیاسی در صدد ارائه گونه ای از مدینه فاضله هست که قابلیت تحقق در زمان را دارد و در آن تاکید بر پایه اف ...
 
بحث در این پایان‌نامه شاعران هستند، البته شاعران متعهد که در زمره رهبران فرهنگی هستند و به جرات می‌توان گفت که رهبران فرهنگی، رهبر رهبران هستند، چرا که فرهنگ و هر آنچه که در مقوله فرهنگی می‌گنجد، شالوده اصلی جامعه است . اگرچه شاعران همانند رهبران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، طرحی جامع و مدون برای اصلاح جامعه بشری ندارند و جامعه آرمانی‌شان به شفافیت آنی نیست که امثال افلاطون و ارسطو به تصویر کشیده‌اند، اما، سرشار از انسانیت و صلح و صفاست . در این مقال، بحث در باره شعرایی است که ب ...
نمایه ها:
شعر | 

ابونصر محمد فارابی (339-259 ه.) موسس فلسفه اسلامی و بنیانگزار اندیشه سیاسی در حوزه تفکر اسلامی که دیگر فلاسفه مسلمان بعد از او، جهان را به مشکوه او نگریسته‌اند، در کشور ما به درستی شناخته شده نیست و به جز چند اثر معدود، به این فیلسوف که مبدع آراء بدیع در متافیزیک ، اپیستمولوژی اخلاق، انتولوژی، علم النفس ، نظریه عقل و سیاست است ، کم پرداخته شده است . به ویژه نظریه مدینه فاضله که مخرج نهایی فلسفه او و عصاره اندیشه‌هایش در ابواب گوناگون منظومه فلسفی و نیز غایت قصوای آراء دیگر او ...

افلاطون وفارابی ،از میان اندیشمندانی که به مسئله فلسفه سیاسی پرداخته اند،موقعیت ویژه ای دارند. درضمن افلاطون مدینه فاضله را به بدن انسان تشبیه کرده است بدنی که کامل و صحیح است و همه اعضای آن به هم مرتبطند وهر یک دارای وظایف خاصی هستند ؛ همچنین در میان اعضای بدن ، عضو اصلی به نام قلب وجود دارد که اعضای دیگر بدن از آن پیروی می کنند . به همین ترتیب در مدینه فاضله نیز باید افراد با هم مرتبط باشند و در عین حال تک تک افراد دارای وظایف خاصی باشند و باید کسی باشد که شایستگی ریاست بر ...

اندیشه مدینه فاضله، اگرچه در میان اوراق تاریخ و گستره جغرافیا شکل‌های مختلفی یافته و هر کدام از اندیشه‌وران اجتماعی، ساختار ویژه‌ای از آن ترسیم کرده‌اند؛ اما در همه صور ترسیم شدهِ آن، فرایند ارتباطات و تعامل اجتماعی نمادین ساکنین آن اهمیت ویژه داشته است چراکه ارتباطات، فرهنگ و جامعه با یکدیگر پیوند داشته و پرسش های « ارتباط فاضله چگونه امکان‌پذیر است؟ و «نظم اجتماعی فاضله چگونه شکل می‌گیرد؟» دو روی یک سکه‌اند. لذا پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که «در علم مدنی فارابی، ابن مسکو ...