عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 317

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف ازاجرای پژوهش تعيين رابطةبين رفتارهای حمايتی و غيرحمايتی مدیریت و خشنودی شغلی (حقوق، سرپرستی،ترفيعات، تعامل، پاداشهای اقتضايي،همکاران،مزايای جانبی،ماهيت شغل وشرايط عملی کاری)بامتغيرملاک هويت سازمانی می باشد.روش اين پژوهش وازنوع همبستگی مي باشد.جامعةآماري پژوهش کلیه كاركنان سازمانهای دولتی شهرستان هندیجان می باشدکه تعداد 117 نفر آنها به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند.ابزازهای مورد استفاده شامل:پرسشنامه رفتارهای مديريتی حمايتی وغيرحمايتی(ISUM) جنيفررون ...

هر انسان یا کسب‌و‌کاری نزد خویش اسرار و اطلاعاتی دارد که مایل نیست افراد یا کسب‌و‌کار‌های دیگر از آنها مطلع شوند. در پژوهش حاضر، یک سیستم خبره فازی تحت عنوان "سیستم خبره فازی مدیر عالی حریم خصوصی" طراحی شده است که مدیر عالی حریم خصوصی را از "وضعیت حریم خصوصی تبادلات الکترونیکی بین دولت و کسب‌و‌کارها" آگاه سازد. به‌منظور بیان مسئله این پژوهش، می‌توان به مواردی از قبیل: خستگی مدیران عالی حریم خصوصی کسب‌و‌کار بر اثر ترکیب نقش‌‌های مسئول حریم خصوصی، مسئول رسیدگی به شکایات در دعاو ...

دربرخی از شرکتها منشاء تصمیمات مهم برای عملکرد شرکت مدیر عامل آن شرکت است ، درحالکیه در برخی از شرکتهای دیگر تصمیمات حاصل اجماع اعضای هیات مدیره آن شرکت می باشد.بنابراین در شرکتهایی که مدیرعامل منشاء تمام تصمیمات استراتژیک شرکت است، ممکن است تصمیماتی توسط او اتخاذ شود که اثر مبهم بر عملکرد شرکت داشته باشد.درچنین شرایطی، افشای اطلاعات یکی از راههای جلوگیری از خطای تصمیم گیری در رابطه با عملکرد شرکتهااست.بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت افشای اطلاعات بر رابطه بین قدرت م ...

در عصر حاضر یکی از مسائلی که در سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، وجود اعتماد بین مدیریت و کارکنان می باشد؛ازسوی دیگر در این دوران رقابت و محیط متلاطم اقتصادی،سازمان ها برای بقا و پاسخگویی سریع به محیط درحال تغییر،نیازمند وجود کارکنانی خلاق و کارآفرین می باشند.در این میان یکی از وظایف مهم مدیران ایجاد بستر مناسب برای بروز و پرورش کارآفرینی کارکنان در سازمان ها است که ایجاد این بستر نیازمند وجود فضای حاکی از اعتماد در سازمان می باشد.از این رو در این پژوهش قصد داریم تأثی ...

افت تحصیلی یکی از پدیده های پیچیده ی انسانی – اجتماعی و چند عاملی است که برای شناسایی علت آن نمی توان به یک عامل بسنده نمود بلکه عوامل و فاکتورهای متعدد فردی ، آموزشگاهی و خانوادگی - اجتماعی در ارتباط با آن در حوزه ی تعلیم و تربیت وجود دارد . پژوهش حاضر به منظور دستیابی به هدف شناسایی ویژگی های فردی مدیر و عوامل سازمانی مرتبط با افت تحصیلی در پایه ی اول مدارس متوسطه نظری استان کهگیلویه و بویراحمد در سال تحصیلی 1387 – 1386انجام شد . به منظور دست یابی به هدف پژوهش ، 2 فرضیه کلی ...

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مدیر حمایتی وغیر حمایتی وفرهنگ سازمانی بارضایت شغلی پرستاران بیمارستان خلیج فارس بندر عباس پرداخته شده است.جامعه آماری این پژوهش شامل 150 نفر پرستار بود که به روش سرشماری گزینش شدند .ابزار تحقیق نیز شامل پرسشنامه های رفتار مدیر حمایتی وغیر حمایتی توسط جنیفر رونی وبنجامین گوتلیب(2007) ، فرهنگ سازمانی هافستد(1984)ورضایت شغلی اسمیت ،کندال وهیالین(1969) بوده است.روش تحقیق از نوع همبستگی است نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح 05/. نشان ...

در دنیای پیچیده و متغیر امروزی که رقابت بسیاری بین جوامع مختلف وجود دارد، منابع انسانی و بالاخص افراد خلاق، نوآور و کارآفرین به مثابه با ارزش‌ترین سرمایه‌های سازمانی هستند. ساختارهای سازمانی جدید رو به تغییر نهاده و سازمان‌ها و منابع انسانی‌شان تحت تاثیر تهدیدهای مختلفی قرار گرفته‌اند که از آن جمله می‌توان به «پدیده سکوت سازمانی» اشاره نمود. اگر بر دهان کارکنان مهر سکوت زده شود، مدیریت خطر بزرگی را باید احساس کند. در این پایان‌نامه ضمن شناسایی مفهوم سکوت سازمانی و عوامل موثر ...

مقدمه – روش‌های رایج رتبه‌بندی و انتخاب مدیران پروژه‌های عمرانی شهرداری کرج، به علت علمی نبودن از قابلیت اتکاء کمی برخوردار بوده و نتایج حاصل از آنها فاقد اعتبار می باشند. هدف از این پژوهش ارائه مدلی است که با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری و ضمن برخورداری از توان بالاتر، مسئله رتبه‌بندی و انتخاب را بطور بهینه حل نماید. روش تحقیق – از آنجایی که در مسأله‌ی انتخاب مدیران پروژه‌های عمرانی شاخص‌های زیادی دخیل هستند، این پژوهش بکارگیری روش‌های تصمیم گیری چند شاخصه را پیشنهاد می‌ ...

تحقیق حاضر تحت عنوان "تبیین ارزشیابی مدیران میانی کارخانه آرد با استفاده از مدل بازخور360 درجه از دیدگاه مدیران و پرسنل کارخانه" به منظور دست‌یابی به دو هدف عمده انجام گرفت : هدف اول پژوهش، تببین وضعیت موجود نظام پایش و ارزشیابی در کارخانه مربوطه می باشد که برای دست یافتن به این هدف، نمونه گیری بصورت هدفمند ، داوطلبانه و تئورتیکال انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش های مشاهده ، مصاحبه عمیق و بحث گروهی متمرکز جمع آوری شده و کدگذاری و سپس تحلیل شدند. این بررسی به منظور ...