عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه با توجه به گسترش جمعیت شهرنشین در کشورهای در حال توسعه ، تنزل محیط زیست، عدم توزیع متناسب خدمات در سطح شهر، کمبود فضاهای فراغتی و عمومی و...، نیاز به تعریف مجدد وظایف و الگوی سازمانی مدیریت شهری و ارتباط کارآمد نهادهای دخیل در اداره شهر می باشد. در پایان نامه حاضر با بررسی فرایند تحول مفهوم و شیوه مدیریت شهری در طی سده گذشته و عدم کارایی روشهای سنتی در مدیریت شهر ، لزوم رویکرد یکپارچه در مدیریت شهری و به طور خاص در خدمات شهری به عنوان پایه ای ترین آزمون مدیریت شهری م ...

در تحقیق حاضر با بررسی و مقایسه عملکرد شعبات و نمایندگی‌های شرکت بیمه معلم در رابطه با عناصر هشتگانه مدیریت یکپارچه خدمات از دیدگاه مشتریان پرداخته شده است. که در نهایت نتایج حاصله حاکی از آن است که در شعبات و نمایندگی‌های شرکت بیمه معلم بین عملکرد شعبات و نمایندگی‌ها و هر یک از عناصر هشتگانه مدیریت یکپارچه خدمات از دیدگاه مشتریان انطباق وجود دارد. ...

اجرای پژوهش راهی است که از ِقبَل آن تلاش می شود عوامل موفقیت اجرای سیاست ها شناسایی و تقویت ، و عواملی که باعث عدم دستیابی به اهداف گردیده اند کشف شده و با ارائه راهکارهایی برطرف شوند تا بتوان خط مشی های آینده را با موفقیت بیشتری طراحی و اجرا نمود . هدف تحقیق حاضر نیز ارائه الگوی مدیریت یکپارچه در جهت رفع نواقص و مشکلات مدیریتی موجود در حوزه آسیب های اجتماعی و نهایتا پیشنهاد یک سیستم مدیریتی مناسب برای این حوزه است . برای دستیابی به این هدف ابتدا پیشینه پژوهشی موضوع مورد تحق ...

امروزه رشد روز افزون وسائل نقلیه و افزایش تمایل شهروندان به استفاده از وسیله نقلیه شخصی باعث شده است تا هر روز ترافیک عبوری از خیابانهای شهری سنگین تر شود. به علاوه نبود مدیریت یکپارچه در کاربرد وارائه خدمات توسط سیستمهای مختلف حمل و نقل عمومی در مراکز مهم شهری، باعث بروز مشکلات فراوان ناشی از شلوغی ، ترافیک و یا عدم حضور سیستم مناسب در شهرها شده است. تحقیق حاضر با هدف «بررسی عوامل موثر بر مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری در کرج» می باشد که ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜ ...

آمار شکست در فرآیند مهندسی معکوس در صنایع همواره بالا بوده است. مطالعه ادبیات نشان می دهد که یکی از دلایل شکست پروژه های انتقال تکنولوژی در ایران و سایر کشورها، ضعف در مدیریت این فرآیندها می باشد. یکی از مدل های ارائه شده در جهان به منظور مدیریت فرآیند مهندسی معکوس، مدل «مهندسی معکوس نظامی» می باشد. این تحقیق، بر مبنای توسعه این مدل با رویکرد مدیریت پروژه و مدیریت تکنولوژی بنانهاده شده است. جهت انجام تحقیق، در دو گام؛ ابتدا با مقایسه استاندارد مدیریت پروژه و مهندسی معکوس، کا ...

امروزه فشردگی زمان و فضا ، افزایش سرعت تغییرات ، انتقال مرکز ثقل تصمیمات سیاسی- اقتصادی از سطح ملی به سطح منطقه‌ای و پر رنگ شدن نقش کلانشهرها از یکسو، و نیز مطرح شدن رقابت و همکاری به عنوان دو مبحث مهم در مدیریت شهری ، نشان می‌دهد که شهرها با شرایطی متغیر و چالشی روبه رو هستند. بنابراین نیاز است تا مدیران شهری بدانند که در این جهان پر آشوب : شهر آنها "کجاست"، "به کجا می‌رود"، " به کجا باید برود" و"چگونه می‌خواهد برود". پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند فرآیند تدوین، اجرا و ارزیابی ...

بلایای طبیعی حاصل اندرکنش فعالیت‌های انسانی و پدیده‌های تصادفی هستند. با استناد به آمار و ارقام، سیل در میان بلایای طبیعی بیشترین خسارات را در دنیا به ویژه آسیا و اقیانوسیه به خود اختصاص داده است. از طرفی به دلیل تمرکز فعالیت‌های اقتصادی بشر در سیلابدشت‌ها، اهمیت بررسی راهکارهای مقابله با آن بسیار حائز اهمیت خواهد بود. جهت مقابله و کاهش خطرات سیل راهکارهای متعدد سازه‌ای و غیرسازه‌ای وجود دارد که روش مناسب باید با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ساختگاه زمین در ...

جزیره هندورابی بعلت داشتن یک موقعیت استراتژیک از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و دارا بودن استعدادهای طبیعی از لحاظ گردشگری و صنعت توریسم، می‌تواند نقش مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه کشور داشته باشد. لذا جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع موجود، اجرای طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM)، در محدوده جزیره هندورابی امری ضروری به نظر می‌رسد. یکی از مهمترین و حساس‌ترین بخش‌های اجرایی طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) طرح مدیریت نوار ساحلی (SMP) می‌باش ...

درپی تقسیم بین المللی کار و تحولات داخلی پس از جنگ جهانی دوم، جاذبه های شهری افزایش یافته و مهاجرت به آنها شدت گرفت. به دنبال رشد روزافزون مادر شهرها و اعمال محدودیت و موانع توسعه در داخل محدوده ی آنها، فعالیت و جمعیت در خارج از محدوده ی آنها مستقر گردید. این روند باعث رشد و توسعه ی سکونتگاههای اطراف گردیده که حاصل آن شکل گیری پدیده ی جدیدی به نام مجموعه ی شهری بود. با توجه به روند شکل گیری و انسجام کالبدی- فضایی مجموعه های شهری، ارتباط آنها با اموراقتصادی و تولید و نیاز اجتم ...