عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 163

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به بررسی میزان به‌کارگیری روش و اصول مدیریت کیفیت از سوی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهر زاهدان و ارتباط آن با کارآیی مدیران می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش این است که مشخص نماید تا چه میزان اين اصول و روش در مدارس توسط مدیران به‌کار می‌رود و این که تا چه میزان بین به-کارگیری این اصول از سوی مدیران و کارآیی مدیران ارتباط وجود دارد. به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق از طریق نمونه گیری، پرسشنامه بین 78 مدیر تقسیم شد و مدیران به دو گروه بالا و پایین، تقسیم شدند. همچنین جهت ...

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع در سازمانها در صورتی که مبتنی بر شرایط خاص باشد میتواند موجب بهبود عملکرد سازمانها شود. مطالعه ادبیات موجود در زمینه تاثیرگذاری فعالیت‌های مدیریت کیفیت برعملکرد سازمانها و نقش متغییرهای وضعیتی بر این رابطه حائز اهمیت است. امروزه باتوجه به گسترش فعالیت سازمانها و نهادهای خدماتی ارائه خدمات با کیفیت بهتر به ارباب رجوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این تحقیق تدوین رابطه بین خدمات فرودگاهی و رضایت مسافران با رویکرد نظام مدیریت ک ...

در دنیای صنعتی امروز توجه به کیفیت در سازمانها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. به همین منظور الگوهای متعددی از سوی سازمانهای جهانی ارائه شده است، یکی از مهم‌ترین آن‌ها نظام مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو 9001:2008 می‌باشد. شرکت ملی گاز ایران بعنوان یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت نسبت به پیاده‌سازی سیستم ایزو 9001 در شرکت‌های تابعه خود اقدام نموده است؛ اما علی رغم پیاده‌سازی، این سیستمها از اثربخشی لازم برخوردار نبوده و با مشکلات زیادی در برخی از شرکت‌های تابعه روبرو می‌باشند. ...

تقاضاهاي جديدتر براي بهره وري و مزيت رقابتي، ازطريق " كاراتركردن عمليات " ، " بهره گيري ازفن آوري جديد " ، " تعهدوالتزام به ارائة محصولات و خدمات كيفي " و " جلب رضايت مشتري وارباب رجوع " از چالش هایی است که مدیران امروز سازمان هارا به خود مشغول ساخته است. از طرف ديگر امروزه شرط بقاي هر سيستم سازماني بذل توجه عميق و کافي به نيروهاي انساني موجود خود و تلاش در جهت خلق ارزشي تحت عنوان «کارمندان ما ارزشمندترين دارائيهاي ما هستند» مي‌باشد. نيروي انساني توانا و کارآمد مي‌تواند سا ...

مديريت كيفيت فراگیر مي‌تواند در اجراي صحيح فرآيندهای سازمانی سهم بسزايي داشته و موجب تحولات بسيار گسترده‌ای در بخش‌هاي مختلف صنعت گردد. خصوصاً در طی چند دهۀ اخیر، این رویکرد نوین مدیریتی جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در نظام‌هاي آموزشي در جهت بهبود فرآيندهای آن یافته و به عنوان یکی از مهمترين ابزارهای پيشرفت سازمانی از جمله؛ وزارت آموزش و پرورش مطرح گردیده است،زیرا این وزارتخانه با وجود چالش‌هاي فراواني كه در پيشِ رو دارد، نيازمند تحولاتي عظيمی در اهداف، سياست‌ها، رسالت‌ها و حتی شيو ...

با عنایت به اینکه مدیریت کیفیت جامع از بعد درونی به ایجاد ساختار نظام مند کیفیت در فرآیندها و امور داخلی سازمان و بازارگرایی از بعد بیرونی به خواسته های مشتریان و روند بازار توجه می کند لذا همراستایی مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی بنظر می تواند در بهبود عملکرد سازمانی موثر واقع شود. به عبارت دیگر توجه به بعد کیفیت فرآیندهای درونی همراه با توجه به خواسته های مشتریان، موجب نهادینه شدن خواسته های مشتریان در سازمان شده و در نهایت به بهبود عملکرد سازمان منجر خواهد شد. انگیزه محقق ...

صنایع مختلف در دنیای رقابتی امروز به این نتیجه رسیده اند که به علت بقا در جهان رقابتی امروز، بهبود مستمر در عملکرد سازمانی امری ضروری است. تمامی سازمانها در تلاش هستند تا از مدیریت کیفیت جامع استفاده کنند و مزیت رقابتی ایجاد کنند. سوال دیگری که وجود دارد این است که آیا اجرای سیستم برنامه ریزی سازمانی (ERP) نیازمند اجرای مدیریت کیفیت جامع (TQM) است. هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع و سیستم برنامه ریزی سازمانی بر عملکرد بازار شرکتهای صنعتی است. جامعه آماری این تح ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی و ارزیابی عوامل اصلی مدیریت کیفیت فراگیر در صنایع کوچک و متوسط انجام شده است که از هشت منظر تمرکز روی مشتریان، رهبری، مشارکت، رویکرد فرآیندی، رویکرد سیستمی، بهبود مستمر، تصمیم گیری بر مبنای آگاهی و ارتباط دو طرفه این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. بعد از مرور ادبیات تحقیق داده ها از دو طریق کتابخانه اي و پیمایشی گرد آوري شده اند. جامعه آماري مدیران ارشد صنایع کوچک و متوسط شهر کرمان می باشند. پرسشنامه ي تحقیق بین افراد جامعه که 113 نفر از مدیران ا ...

امروزه بیشتر سازمان ها برای بقا بلند مدت بدنبال ارائه خدمات بیشتر به مشتریان هستند واین زمانی محقق می شود که محصولات وخدمات تولید شده از نظر کیفیت از سطح انتظار مشتری تجاوز نمایدولذا سازمان ها در تلاشند که عوامل موثردرتولیدو ارائه خدمات خودرا دگرگون کنند.مدیریت کیفیت جامع بررضایت مشتری تاکید داردورضایت مشتری از طریق توانمندسازی کارکنان ممکن است. پژوهش حاضر ضمن توصیف میزان توانمندسازی کارکنان ووضعیت به کارگیری مدیریت کیفیت جامع در اداره کل ورزش وجوانان خراسان جنوبی،به بررسی ار ...