عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1302

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به بررسی میزان به‌کارگیری روش و اصول مدیریت کیفیت از سوی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهر زاهدان و ارتباط آن با کارآیی مدیران می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش این است که مشخص نماید تا چه میزان اين اصول و روش در مدارس توسط مدیران به‌کار می‌رود و این که تا چه میزان بین به-کارگیری این اصول از سوی مدیران و کارآیی مدیران ارتباط وجود دارد. به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق از طریق نمونه گیری، پرسشنامه بین 78 مدیر تقسیم شد و مدیران به دو گروه بالا و پایین، تقسیم شدند. همچنین جهت ...

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع در سازمانها در صورتی که مبتنی بر شرایط خاص باشد میتواند موجب بهبود عملکرد سازمانها شود. مطالعه ادبیات موجود در زمینه تاثیرگذاری فعالیت‌های مدیریت کیفیت برعملکرد سازمانها و نقش متغییرهای وضعیتی بر این رابطه حائز اهمیت است. امروزه باتوجه به گسترش فعالیت سازمانها و نهادهای خدماتی ارائه خدمات با کیفیت بهتر به ارباب رجوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این تحقیق تدوین رابطه بین خدمات فرودگاهی و رضایت مسافران با رویکرد نظام مدیریت ک ...

در دنیای صنعتی امروز توجه به کیفیت در سازمانها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. به همین منظور الگوهای متعددی از سوی سازمانهای جهانی ارائه شده است، یکی از مهم‌ترین آن‌ها نظام مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو 9001:2008 می‌باشد. شرکت ملی گاز ایران بعنوان یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت نسبت به پیاده‌سازی سیستم ایزو 9001 در شرکت‌های تابعه خود اقدام نموده است؛ اما علی رغم پیاده‌سازی، این سیستمها از اثربخشی لازم برخوردار نبوده و با مشکلات زیادی در برخی از شرکت‌های تابعه روبرو می‌باشند. ...

مدیریت کیفیت فراگیر ‏‎(TOM)‎‏ نظام یکپارچه ای از اصول، روشها، و بهترین شیوه هاست که چارچوبی را برای حصول برتری درهرچیزی، فراهم می آورد . ...
نمایه ها:

تقاضاهاي جديدتر براي بهره وري و مزيت رقابتي، ازطريق " كاراتركردن عمليات " ، " بهره گيري ازفن آوري جديد " ، " تعهدوالتزام به ارائة محصولات و خدمات كيفي " و " جلب رضايت مشتري وارباب رجوع " از چالش هایی است که مدیران امروز سازمان هارا به خود مشغول ساخته است. از طرف ديگر امروزه شرط بقاي هر سيستم سازماني بذل توجه عميق و کافي به نيروهاي انساني موجود خود و تلاش در جهت خلق ارزشي تحت عنوان «کارمندان ما ارزشمندترين دارائيهاي ما هستند» مي‌باشد. نيروي انساني توانا و کارآمد مي‌تواند سا ...

مديريت كيفيت فراگیر مي‌تواند در اجراي صحيح فرآيندهای سازمانی سهم بسزايي داشته و موجب تحولات بسيار گسترده‌ای در بخش‌هاي مختلف صنعت گردد. خصوصاً در طی چند دهۀ اخیر، این رویکرد نوین مدیریتی جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در نظام‌هاي آموزشي در جهت بهبود فرآيندهای آن یافته و به عنوان یکی از مهمترين ابزارهای پيشرفت سازمانی از جمله؛ وزارت آموزش و پرورش مطرح گردیده است،زیرا این وزارتخانه با وجود چالش‌هاي فراواني كه در پيشِ رو دارد، نيازمند تحولاتي عظيمی در اهداف، سياست‌ها، رسالت‌ها و حتی شيو ...

مدیریت کیفیت جامع و ارتباطات عملکرد یک بحث بسیار مهم در ادبیات می باشد. مدیریت کیفیت جامع یک نوع دیدگاه مدیریتی است که در دهه 10۹9 شکل گرفته و به تدریج توسعه یافته تا اینکه در اوایل دهه 10۹9 بصورت عمومی درآمد. کیفیتجامع، شرح فرهنگ، نگرش و نوع سازماندهی شرکتی است که تلاش می کند تا با ارائه کالا و خدمات، نیازهای مشتریان را برطرف سازد. ارتباطات مثبت میان عملکرد کیفیت و مدیریت کیفیت جامع در مطالعات زیادی تایید شدهاند اما یافتهها در مورد عملکرد نوآوری متناقض میباشند. بر مبنای پژوه ...

بطور کلی مدیریت کیفیت جامع، راه مدیریت بهبود اثر بخشی، انعطاف و رقابت در موسسات تولیدی و خدماتی است که تمام واحدها، فعالیت‌ها و افراد سازمان را در کلیه سطوح در برمی‌گیرد. مدیریت کیفیت جامع تغییر مهمی در فرهنگ سازمان می دهد که اهداف، آرمانها، طرز تفکر و رویه های موجود در سازمان را در بر می گیرد. این مطالعه تاثیر ابعاد مدیریت کیفیت جامع را بر عملکرد نوآوری بررسی می کند. برای دستیابی به این هدف ابعاد مدیریت کیفیت جامع (حمایت مدیریت ارشد، بهبود مستمر، مشارکت کارکنان و تمرکز بر مش ...

با عنایت به اینکه مدیریت کیفیت جامع از بعد درونی به ایجاد ساختار نظام مند کیفیت در فرآیندها و امور داخلی سازمان و بازارگرایی از بعد بیرونی به خواسته های مشتریان و روند بازار توجه می کند لذا همراستایی مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی بنظر می تواند در بهبود عملکرد سازمانی موثر واقع شود. به عبارت دیگر توجه به بعد کیفیت فرآیندهای درونی همراه با توجه به خواسته های مشتریان، موجب نهادینه شدن خواسته های مشتریان در سازمان شده و در نهایت به بهبود عملکرد سازمان منجر خواهد شد. انگیزه محقق ...