عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 87

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیستم مدیریت یکپارچه نوعی از مدیریت ترکیب شده است که برمبنای استاندارد سازی فعالیت های مدیران در سازمان بنا شده است، سيستم مديريت يك پارچه در اجرا و اقدام رويكردهايي را ارائه مي‌كند كه يك پارچه‌سازي را امكان‌پذير مي‌سازد تا سيستم كلان سازمان بهترين باشد. چارچوب كار اين امكان را فراهم مي‌آورد تا محدوده بزرگي از سيستم‌هاي مديريتي در جهت تحقق منافع تمامي ابعاد سازمان با يكديگر تركيب شوند. و از آنجایيكه یکی از عوامل سیستم‌های مدیریتی و به ویژه سیستم‌های مدیریت نوین سیستم‌های مدير ...

در اوخر قرن 20 باتوجه به کمبود منابع و اهمیت کسب بیشترین ستاده از کمترین داده و حذف اتلافها از فرایند های کاری ،لذا توجه به رویکرد ناب مورد تاکید مهندسان در صنایع قرار گرفت .اما چون در سالهای اخیر ، بخش خدمات گوی سبقت را در رشد تولید ناخالص ملی کشورها ، از بخش صنعت گرفته لذا استفاده از تکنیکهای مدیریت تولید و عملیات چون رویکرد ناب در بخش خدمات ،خصوصا بانکها نیز بسیار احساس می شود لذا در تحقیق حاضر سعی شده است تا با در نظرداشتن 3 استراتژی کاهش زمان و کاهش هزینه و افزایش نرخ ...

با توجه به نقش بنیادی منابع در کلیه امور و فرایندهای سازمانی، مدیریت صحیح آن‌ها یکی از الزامات مهم برای هر سازمانی تلقی می‌گردد. از سوی دیگر، در راستای مدیریت استراتژیک کیفیت، استراتژی‌هایی موجودند که به منظور اجرای موثر، نیازمند دریافت منابع، به میزان کافی هستند. اما از آنجایی که تخصیص‌های صورت گرفته عموماً بر اساس تجربه و استدلال‌های انسانی است، می‌تواند منجر به عدم تطابق میان میزان منابع مورد نیازِ استراتژی‌ها و میزان منابعی گردد که در عمل به آن‌ها تخصیص داده می‌شود. به عب ...

امروزه بدلیل افزایش شدت رقابت و پویایی اقتصاد جهانی، سیاستهای راهبردی سازمانها به سمت حفظ و بهبود اعتماد مشتریان گرایش پیدا کرده و وفاداری به عنوان تنها منبع رقابتی سازمانها می باشد. یکی ازمباحثی که باعث افزایش وفاداری مشتریان میگردد، افزایش کیفیت خدمات سازمانهاست. لذا این مطالعه به بررسی تاثیر مدیریت کیفیت خدمات بانکی به منظور دستیابی به کلاس جهانی می پردازد که مشتمل بر کیفیت مطلوب خدمات، رضایتمندی مشتریان، اعتبار سازمانی، ‌انعطاف سازمانی و ‌سودآوری ‌می‌شود. جامعه آماری مورد ...

صرف نظر از نوع ،اندازه وساختار سازمان ها ،آن هابرای موفقیت نیاز به استقراریک چارچوب مدیریتی مناسب دارند. درسال های اخیر مدل های مختلف سرآمدی به عنوان چارچوب های مدیریتی در سازمان ها مطرح شده است،که در این میان مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM از توجه واستقبال بیشتری توسط سازمان های دولتی وشرکت های بخش خصوصی در کشور های مختلف برخوردار است . مدل تعالی EFQM یک ابزار عملی وتشخیصی است که یاری گر ومدد سازمان هاست . رویکرد مدل EFQM استفاده موثر از فرآیندخود ارزیابی در راستای ...

با شدت یافتن رقابت در محیط جهانی، شرکت های تولیدی با تمرکز بر بهبود کیفیت در جستجوی مزیت رقابتی و سودآوری برآمدند و برنامه هایی چون مدیریت کیفیت فراگیر در کانون توجه استراتژی های مدیریت قرار گرفت. اخیرا تلاش های زیادی در سطح جهانی جهت ایجاد هماهنگی برنامه های بهبود کیفیت با استراتژی شرکت ها و یا تلفیق ایندو صورت گرفته است، اما چنین تحقیقاتی در کشور ما و در صنعت خودروسازی تا کنون انجام نشده است . تحقیق حاضر به شناسایی ، طبقه بندی عوامل موثر بر استراتژی مدیریت کیفیت و بررسی ارت ...

مهم‌ترین شریک سازمان در فرآیند ایجاد ارزش، مشتری است و از مباحث مهم در مدیریت دانش، موضوع مدیریت دانش مشتری است که دارای هدف بهبود مستمر به سمت مشتری می‌باشد. از طرفی استانداردهای مدیریت کیفیت بر اصول اساسی هشت گانه‌ای استقرار شده است که اصل اول آن"سازمان متمرکز بر مشتری" می باشد و از تکنیک‌های کاربردی آن QFD است که یکی از ورودی‌های اصلی آن دانش مشتری می باشد. با توجه به هدف مشترک مدیریت دانش مشتری و مدیریت کیفیت برای رسیدن به رضایت مشتری، هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای ...

در بخش مراقبت‌های بهداشتی موضوع کیفیت از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است، زیرا وظیفه خطیر حفظ سلامت و مراقبت از حیات جامعه بر عهده این بخش است. می‌توان ادعا کرد که مدیریت کیفیت زنجیره تأمین در بخش بهداشت و درمان با استقبال زیادی روبرو شده است. از دلایل اصلی آن، پیچیدگی زیاد سیستم‌ها در موسسات بهداشتی و درمانی نسبت به دیگر صنایع، اهمیت اثربخشی در این سازمان‌ها، فشار بر کاهش هزینه‌ها و در نهایت، فرایند تخصص گرایی و تقویت موقعیت بیماران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثر مراکز بهداشتی ...

هدف این پژوهش بررسی اثر «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر» بر «عملکرد نوآوری» با توجه به متغیر میانجی « اقدامات مدیریت زنجیره تامین» و چگونگی کنش اجزای مرتبط با آن ها در شرکت نفت مناطق مرکزی است.برای این کار پس از مرور ادبیات و شناسایی شاخص ها,پرسشنامه ای بین خبرگان شرکت نفت مناطق مرکزی توزیع و 154 پرسش نامه تکمیل و برگشت داده شد. . روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه ی گردآوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی است و برای آزمون فرضیات و پاسخ‏گویی به سوالات تحقیق، از «مدلسازی معادلا ...