عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وجود مشکلات و نارسایی در حوزه تحقیق به عنوان یکی از وجوه اشتراک بین کشورهای در حال توسعه منجمله ایران است و اصولا از دلایل عقب‌ماندگی این گروه از کشورها عملکرد ضعیف موسسات تحقیقاتی است . مشکلات موجود منجر به عدم استفاده از توان تحقیقاتی، عدم تطابق اولویتهای پژوهشی با نیازهای جامعه و عدم شناخت کافی و صحیح از منزلت و شان تحقیق شده است . معضلات مراکز تحقیقاتی (از قبیل ضعف در تخصیص منابع، ارتباطات ضعیف با دیگر نهادهای فرهنگی، خدماتی و صنعتی کشور، نارسایی در برنامه‌ریزی تحقیقات ، ...

هدف این پژوهش شناسائی عوامل موثربر عدم کاربست یافته های پژوهشی در دانشگاههای مجازی کشور است.پژوهش در اغلب سازمان ها به عنوان بازوی کمک کننده به تصمیم گیری مد نظر قرار می گیرد و بخشی از تلاش ها برای انجام آن به کار گرفته می شود. عوامل متعددی برعدم کاربست یافته های پژوهشی تاثیر می گذارند. با توجه به توسعه دانشگاه های مجازی درایران و ویژگی های خاص این گونه محیط های یادگیری سوال اصلی پژوهش حاضر عبارتست ؛ چه عواملی بر عدم کاربست یافته های پژوهشی در دانشگاه های مجازی ایران تاثیر می ...
 
هدف اساسی مدیریت صنعتی و تحقیقاتی کشور را می‌توان جبران عقب‌ماندگی فنی کشور و دستیابی به استقلال صنعتی نامید. در این نوشتار چند روش که به نظر می‌رسد می‌توانند برای موثرتر شدن فعالیت‌های تحقیقاتی در کشور مفید باشند با ذکر مثالهایی مطرح می‌شود. به این منظور پس از اشاره به سیر طبیعی شکل‌گیری مدیریت‌های تحقیقاتی در کشورهای صنعتی و مرور تجربه دیگر کشورها، روشهایی که می‌توانند برای کشور ما مفید باشند بحث شده و به برخی از نقاط ضعف و راه‌حل‌های آنها اشاره می‌شود. در بخش انتهایی نوشتا ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
 
چکیده ندارد.