عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 146

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله سعی شده است، اولین تجربه مدیریت بومی یک پروژه فضایی در کنار برنامه مادر فضایی کشور تشریح و تجربیات مفید آن بیان گردد. با هدف بومی سازی فناوری ماهواره، مدیریت پروژه از منظر زمانبندی، هزینه در کنار مولفه هایی نظیر نقش مشارکت صنایع همکار در برنامه مادر و پیمانکاران پروژه در کاهش ریسک و افزایش کیفیت مطرح شده است. در پایان دستاوردهای پروژه ذکر و مروری کلی بر درس ها و عبرت های آموخته شده در پروژه شده است. ...

مشکلات و موانع به وجود آمده برای سازمان ها و شرکت هایی که در راستای اهداف مدیریت پروژه های خود از استراتژی های موجود در برنامه ریزی استراتژیک به صورت ناصحیح استفاده می کنند باعث شده است که این مقاله شکل بگیرد. در این مقاله ابتدا به تعریف استراتژی ها پرداخته سپس تلاش شده است که روشی علمی و کاربردی جهت بکارگیری صحیح مدیریت تغییر در مواقع خاص که یکی از استراتژی های برنامه ریزی استراتژیک می باشد در مدیریت پروژه مدنظر قرار گیرد. در این تحقیق اینجانب با ارائه روشی تحت عنوان روش مدی ...

بسیاری از پروژه های مرتبط با فناوری اطلاعات در سازمان ها بدون توجه به استراتژی کسب و کار،خواسته های کاربران واهداف اقتصادی صرفاً به منظور خودکارسازی فرایندها و عملیات در سازمان ها برنامه ریزی، طراحی و در نهایت اجرا می گردد. نرخ بالای شکست در پروژه های IS که از سنخ این گونه پروژه ها هستند ما را بر آن داشت که با نگاهی استراتژیک و تحلیلی جامع (از بالا به پائین و از پائین به بالا) بحث پیاده سازی پروژه IS را آغاز کنیم و با جهش از پلی مشترک به نام برنامه ریزی بین مدیریت استراتژیک م ...

پروژه ها به طور معمول بر اساس برنامه زمانبندی و هزینه ای بودجه بندی شده ای که برای آنها در نظر گرفته شده است، انجام نمی شوند، مگر آنکه در هر دوره به طور منظم مورد بازبینی و کنترل قرار گیرند. یکی از بهترین سیستمهای کنترلی پروژه، تکنیک مدیریت ازرش کسب شده میباشد، که امکان شناسایی نقاط انحراف از برنامه را برای مدیران پروژه فراهم میکند. بزرگترین نقطه ضعف این سیستم کنترلی، عدم توجه به ریسک و عدم اطمینان می باشد. با وجود گستردگی استفاده از تکنیکهای مدیریت ریسک، همچنان مدیریت ریسک د ...
نمایه ها:
هزینه | 

کیفیت انجام فعالیتهای مدیریت پروژه، نقشی غیر قابل انکار در موفقیت یا شکست پروژه ها دارد. با توجه به تعریف مدیریت پروژه که عبارت است از به کارگیری دانش، مهارت، ابزارها و تکنیک ها برای فعالیت های پروژه به منظور تحقق اهداف و الزامات پروژه؛ پیکره های دانش مدیریت به معرفی و تبیین این دانش، ابزارها و تکنیک ها می پردازند. یکی از معتبرترین این پیکره ها، پیکره دانش مدیریت. پروژه انجمن بین المللی آمریکا(PMBOK) می باشد که از مقبولیت بالایی برخوردار است و استفاده از آن در پروژه های ایران ...

در دنیای امروز رقابت میان بنگاههای اقتصادی به صورت مداوم در حال افزایش است. مهم ترین هدف این بنگاهها تامین نیازمندی های مشتریان و کسب رضایتمندی آنها می باشد. هم چنین، در بازار کنونی نیازمندیهای مشتریان به صورت مداوم در حال تغییر است و تامین نیازهای متنوع آنها با روش ها و عملیات سنتی امکان پذیر نیست. در نتیجه بنگاهها برای جلب رضایت مشتریان خود و تامین به موقع نیازها، سیستم کاری خود را به سیستم های بر مبنای پروژه تبدیل کرده اند. در چنین سازمان هایی، استفاده از متدولوژی های مدیر ...

دانش ضمنی موجود در پروژه ها که شامل تجربیات حاصل از اجرای پروژه ها، آگاهی از چگونگی ها، علل دیرکرد، حل مشکلات، نوآوری و ... می باشد، تنها در ذهن افراد درگیر در اجرای پروژه قرار دارد و ممکن است با رفتن این افراد هیچ گاه مورد استفاده مجدد در سازمان پروژه قرار نگیرد. در صورتی که اگر این دانش و تجربیات مستند شده، به اشتراک گذاشته شود و مورد استفاده مجدد قرار گیرد موجب بهبود فرایند اجرای پروژه ها، کاهش زمان و هزینه آنها شده و همچنین می تواند از بروز مشکلات مشابه جلوگیری کند و در ص ...

موفقیت درهدایت و تکمیل پروژه های پیچیده و بزرگ بیش ازهرچیزی مستلزم سلسله فعالیت هایی است که براساس یک روش و الگوی مشخص و معتبر بوده و تضمین کننده اثربخشی رویکردها راهبردها و برنامه ها باشد آنچه دراین مرحله ازاولویت و اهمیت فراوان برخوردار است این است که درشروع پروژه تمام تلاشها معطوف این مساله شود که گروه های مختلف میان رشته ای تشکیل گردد با شناخت دقیق ماموریت ترسیم شده برای سیستم موردنظر توسط این گروه ها کلیه جوانب آن مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرارگیرد و الزامات کامل آن ت ...

تیم ها، بلوکهای ساختار یک سازمان می باشند به وسیله تیم ها می توان ترکیبی متفاوت ازمهارتها، ذکاوت ها و نمایی از یک گروه از افراد برای رسیدن به اهداف هماهنگ شده به دست اورد در گذشته مدیران از روی عادت به جمع آوری اعضای تیم در یک محل براساس سطح ارتباطی زیاد نهفته در درون تیم می پرداختند لیکن امروزه شرکتهای بسیاری به سازماندهی پروژه ها در طول فواصل جغرافیایی روی اوردند. مقایسه این دو رویکرد از ده سال گذشته موضوع بسیاری از مطالعات بوده است این مقاله به بیان مشکلات ارتباطی و هماهنگ ...