عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سواحل به عنوان یکی از قلمروهای ژئوموفولوژیکی پویا و مهم دنیا محسوب می شوند. از آنجایی که این مناطق حد واسط خشکی و دریا تلقی می شوند، نقش مهمی در شکل گیری اشکال ژئومورفیک دارند. چنین پهنه ای متأثر از حاکمیت فرایندهای دریایی و خشکی بوده و مدیریت ساحلی را تحت تأثیر قرار می دهند. منطقه مورد مطالعه در این پژوهش، سواحل شمالی خلیج فارس از بوشهر تا بندرعباس را در بر می گیرد. در این پژوهش با استناد به آنالیز و پردازش تصاویر ماهواره ای IRS و عملیات میدانی و تکنیک های آماری، پس از بررس ...

در این پژوهش تغییرات خط ساحلی جنوب دریای مازندران حد فاصل شهرستان نور تا محمود‌آباد به کمک تصاویر ماهواره‌ای با هدف مقایسه دقت تکنیک‌های سنجش از دوری طبقه‌بندی پیکسل پایه و طبقه‌بندی شئ‌گرا مورد مشاهده قرار گرفت. به این منظور، از 6 تصویرسنجنده ETM+از ماهواره لندست در فاصله سال های 1988 تا سال 2012 استفاده شد. نتایج حاصل از ادغام تصاویر نشان داد که روش موجک، برتری قابل توجهی نسبت به سایر روش‌ها دارد. مقایسه طبقه‌بندی شئ‌گرا و پیکسل‌پایه تصاویر نشان داد که طبقه‌بندی شئ‌گرای تصا ...

سواحل جنوبی دریای خزر بواسطه آبرفت گذاری رودخانه ها و پسروی این دریا تحت تأثیر فرایندهای زمین ساخت جدید و تغییرات اقلیمی کواترنر شکل گرفته و در طول زمان دچار تغییر و تحولاتی شده‌اند . در این تحقیق به بررسی ویژگی های ژئومورفولوژیک بخشی از نوار ساحلی مذکور (انزلی تا چمخاله)پرداخته شده است . پژوهش حاضر ، مبتنی بر روش تجربی و تا حدی تاریخی بوده و بصورت توصیفی _ تحلیلی انجام شده است . بررسیها با استفاده از نقشه‌های تغییرات خطوط ساحلی گیلان ، بازدیدهای میدانی و نمونه گیری از رسوبا ...

گونه لاک پشت سبز Cheloniamydas)) جزءفهرست گونه های حفاظت شده سازمانIUCNقرار دارد. در مقوله حفظ محیط زیست وبه ویژه حفاظت ازاین گونه درمعرض خطر،هیچ سرمایه گذاری سودمندانه تر ازتعالی سطح دانش وآگاهی مردم، ایجاد وجدان بیداردرجامعه نسبت به ماهیت وموجودیت منابع نخواهد بود.درهمین راستا،در پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی زیست محیطی مدیریت های متولی باتوجه به اهمیت آنهاشامل کارشناسان شیلات، منابع طبیعی و محیط زیست و صیادان جوامع محلی درحفاظت ازلاک پشت سبز(Cheloniamydas) و مناطق ت ...

در بحث مديريت سواحل مسئله حفاظت ساحل از اهميت زيادي برخوردار است. موج شکن هاي مستغرق از مهمترين سازه هاي دريايي هستند که به طور گسترده در سراسر دنيا براي محافظت از ساحل در برابر فرسايش استفاده مي شوند. اين سازه ها با مستهلک کردن انرژي موج باعث کاهش ميزان انرژي رسيده به ساحل مي شوند. پس تغييرات در خط ساحلي به ميزان بسيار زيادي وابستگي به جريان عبوري روي اين سازه ها دارد. در اين تحقيق سعي بر اين است که با ترکيب يک روش عددي با روش شبکه هاي عصبي مصنوعي مدلي براي پيش بيني جريان عب ...

از آنجا که شهر بندرعباس در موقعیت سوق الجیشی تجاری، تفریحی، صیادی، سیاسی و نظامی قرار داد، در سه دهه گذشته شاهد استفاده‌های مختلف از خط ساحلی آن، بخصوص احداث انواع تاسیسات دریایی بوده‌ایم. لذا لزوم انجام پژوهش جهت اخذ تصمیمات مدیریتی برای توسعه پایدار نوار ساحلی منطقه بیشتر احساس می‌شود. این امر زمانی عینیت می‌یابد که ساحل منطقه از دیدگاه‌های مختلف طبقه‌بندی شود و هر قسمت از ساحل به عنوان یک سلول و زیر سلول‌های خاص، بر اساس رفتارهای متفاوتشان بررسی شوند. این تحقیق، ابتدا انوا ...

جزیره هندورابی بعلت داشتن یک موقعیت استراتژیک از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و دارا بودن استعدادهای طبیعی از لحاظ گردشگری و صنعت توریسم، می‌تواند نقش مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه کشور داشته باشد. لذا جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع موجود، اجرای طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM)، در محدوده جزیره هندورابی امری ضروری به نظر می‌رسد. یکی از مهمترین و حساس‌ترین بخش‌های اجرایی طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) طرح مدیریت نوار ساحلی (SMP) می‌باش ...

مناطق ساحلی از پربارترین و پویاترین منابع اکولوژیکی و بستر فعالیت های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می روند. این پژوهش به " ارزیابی توسعه ساحلی و ارائه الگوی توسعه متناسب مناطق ساحلی" در سواحل استان گیلان و اختصاصا ساحل بندر انزلی می پردازد. رویکرد اصلی در این پژوهش رویکرد کالبدی و منطقه ای است. در مباحث تئوریک، تلفیقی از رویکردهای نظری توسعه ساحلی که از اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم مطرح شده و بر مواردی چون گسترش مباحث برنامه ریزی کاربری زمین در توسعه مناطق ساحلی، مفهوم نا ...