عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 215

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تغییرات ایجاد شده در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع، پیشرفت تکنولوژی وتنوع انتظارات ذی‌نفعان، سازمان‌ها را ملزم می‌سازد تا عملکرد خود را با یک نگرش سیستمی تنظیم نموده و راه تعالی را بپیمایند. هدف این تحقیق، تبیین مدل تعالی منابع انسانی در شرکت برق منطقه‌ای فارس می باشد. جامعه آماری تحقیق، 445 نفر از کارکنان که به روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک 141 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش این تحقیق، توصیفی پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مدل تعالی منابع انس ...

شايستگيها و مديريت منابع انساني بر اساس شايستگي در سالهاي اخير در تعداد بسيار زيادي از شرکتها و سازمانها رايج شده است ،گستردگي استفاده از اين مفهوم به تعاريف ،ابزارها و مدلهاو کاربردهاي گوناگون منجر شده است.يک چهارچوب شايستگي وسيله اي براي يک پارچه کردن تمامي فعاليت هاي منابع انساني (از قبيل ارزيابي،توسعه ،ارتقا ،پاداش و...)بر پايه شايستگي‌هايي که منجر به موفقيت سازماني مي‌شوند است.با انتقال اين شايستگها به کارکنان سازمانها مي‌توان آنها را در طراحي مسير شغلي،خود ارزيابي و تدو ...

امروزه منابع انسانی توانمند و اثربخش مهم ترین و ارزشمندترین سرمایه واحدهای اقتصادی به شمار می رود . لذا هدایت و کنترل و استفاده بهینه از این منبع ارزشمند نیز یک مدیریت اثربخش را می طلبد.با روند خصوصی سازی در اکثر کشورها انتظار می رود که نقش مدیریت منابع انسانی نیز بسته به نوع مالکیت واحد های اقتصادی(دولتی یا خصوصی) دستخوش تغییر گردد. یکی از صنایعی که در کشور ما در جریان روند خصوصی سازی قرار گرفته است، صنعت بیمه می باشد که سه شرکت از چهار شرکت بزرگ بیمه دولتی در حال واگذاری به ...

رویکرد سنتی به وظایفی مانند جذب منابع انسانی کارآمد، جبران خدمت، و توجه به نیازهای مادی ومعنوی کارکنان، و سایر امور موثر بر ارتباط با کارکنان محدود می شد. اما محیط متغیر کسب و کار جدید و ظهور فن آوری اطلاعات و ارتباطات، موضوع مدیریت منابع انسانی را با رویکردی متفاوت به نام «مدیریت منابع انسانی الکترونیک» مواجه نمود. موضوع اصلی «مدیریت منابع انسانی الکترونیک» بر این اساس بود که بسیاری از فعالیت های سنتی و روزانه منابع انسانی را از طریق فناوری اطلاعات به مدیران صف و کارکنان ت ...

امروز استراتژی ها نقش اساسی در موفقیت سازمان ها دارند. اگر استراتژی ها به درستی تدوین شوند باعث کسب مزیت رقابتی برای سازمان می شوند. یکی از استراتژی ها سازمان استراتژی کسب و کار می باشد. استراتژی کسب و کار باعث ارزش برای مشتری و دستیابی به مزیت رقابتی می شود. استراتژی کسب و کار باعث می شود که سازمان چگونه و در کجا مزیت رقابتی کسب کند. استراتژی رقابتی یکی از انواع استراتژی کسب و کار می باشد سازمان هایی که استراتژی رقابتی خود را با اقدامات منابع انسانی(آموزش، انتخاب، ارزیابی عم ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي تاثير مديريت ذهن منابع انساني بر بالندگی سازماني، از طريق متغير واسط فرهنگ سازماني است. بر اين اساس کارمندان اداره نوسازي و تجهيز مدارس استان خراسان رضوي به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند و با احتساب جامعه آماری140 نفر، تعداد 100 نمونه از طريق نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم انتخاب شدند. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- همبستگی می‌باشد. همچنین براي جمع آوري داده ها از ابزار پرسشنامه (با تعيين روايي و پايايي) ...

اساسی ترین منبع استراتژیک هر سازمان یا جامعه،منابع انسانی می باشد.جوامع موفق،جوامعی هستند که بتوانند منابع انسانی خود را به طور صحیح پرورش و توسعه دهند. در اقتصاد امروز، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است . دانش و اطلاعات به رشد اقتصادی کمک می کند.این امر موجب افزایش اهمیّت سرمایه فکری به عنوان مقوله ای پژوهشی شده است. مدیریت منابع انسانی یعنی مدیریت و اداره راهبری و پایدار با ارزش ترین دارایی های سازمان یعنی کارکنانی که در آن سازمان کار می ...

در این تحقیق ابتدا به شناسایی نقاط قوت و ضعف در سازمان شکلات پارمیدا پرداخته شده که این کار با کمی کردن پارامترهای کیفی از طریق انجام 8 نوع پرسشنامه مرتبط به حوزه منابع انسانی از جمله : پرسشنامه رضایت، جو سازمانی، تعهد، فرسودگی شغلی، نیاز، پرسشنامه هوش هیجانی (EQ)، هوش منطقی (IQ) و پرسشنامه شخصیت سعی شده است تا بررسی جامع و ریشه ای از منابع انسانی و استخراج نقاط قوت و نقاط ضعف، انجام دهد. در ادامه این تحقیق فرصتها و تهدیدها در شرکت شکلات پارمیدا با استفاده مصاحبه از روش دلفی ...

منابع انسانی به عنوان کلیدی ترین منابع سازمانی، زمانی به طور کارآمد و اثربخش به کار گرفته خواهد شد که با نگرش استراتژیک مدیریت شود. رویکرد استراتژیک در مدیریت منابع انسانی به مفهوم به کارگیری فنون و روشهایی نوین است که سازمان بتواند با اتکا به آنها در برابر محیط ناپایدار واکنش مناسب نشان داده و منابع انسانی را در جهت کسب عملکرد سازمانی بالا بسیج کند. لذا این پژوهش به بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در تولیدکنندگان مواد غذایی استان اصفهان ...