عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 277

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جامعه ایران بیش از گذشته به سرعت به یک جامعه سازمانی تبدیل می‌شود و بقاء و اثر بخشی این سازمان‌ها بیش از پیش در گرو استفاده بهینه از منابع انسانی و رشد و بالندگی سرمایه ‌های انسانی آنهاست. در این رابطه مهمترین سوالی که قابل طرح است این است که آیا دانش مدیریت منابع انسانی توانسته است در صحنه عمل نیز در صنایع ایران به نحوی اثربخش انتقال یابد؟ به عبارت دیگر آیا صنایع پیشرو و موفق ایران توانسته اند با کار بست فلسفه مدیریت منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار همانند سازمانها ...

مدیریت منابع انسانی عهده‌دار تنظیم روابط کارکنان و سازمان است . از آن جا که مدیریت منابع انسانی خود محصول تکامل نگرش صاحب نظران مدیریت به انسان بوده است در این تحقیق تلاش می‌شود نظر اسلام در خصوص انسان و روابط وی با سازمان تبیین گردد. برخی از سئوال‌های تحقیق در این پژوهش از این قرار است . آیا در حیطه مدیریت منابع انسانی می‌توان گزاره‌هایی از منابع زیر استخراج کرد و با در کنار هم نهادن آنها به نظام‌سازی پرداخت ؟ آیا در صورت دستیابی به نظام‌های خاص در مدیریت منابع انسانی می‌توا ...

برای دستیابی به اهداف و مأموریتهای دور برد توسعه کشور درهمه بخشها، بخصوص بخش صنعت، تأکید براهمیت و جایگاه رفیع عنصر راهبردی نیروی انسانی باید سرلوحه همه برنامه ها و برنامه ریزیها قرار گیرد. مدیریت منابع انسانی، با ایجاد فضا و فرهنگ خلاقیت، اثربخشی و کارآیی، محیط مناسبی را برای تحقق بهره وری از جنبه های گوناگون فراهم می کند. با توجه به محیط متحول، شتابان و رقابت آمیز امروز، نگرش نظامگرا از راه بررسی کلیه عناصر و نظامهای داخل سازمان و ارتباط آنها با عوامل و متغیرهای محیط خارجی ...

یکی از بزرگترین چالش هایی که پروژه ها در دنیا با آن روبرو هستند، مدیریت مناسب آن ها است . به نظر می رسد تعریف فعالیت ها در قالب پروژه های مشخص سبب می شود که فرآیند مدیریت آن مشخص تر بوده و بتوان آن ها را در چارچوب های تعریف شده به انجام رسانید . پروژه را می توان به عنوان یک برنامه تعهد شده با محدوده ابتدا و انتهای مشخص تعریف کرد که در قبال صرف بودجه ای معین به نتایج یا محصولات مورد نظر خواهد رسید . مدیریت پروژه نیز عبارت است از سازمان دهی و اداره نیروهای انسانی برای انجام فعا ...

فرق گذاشتن بین مدیریت منابع انسانی (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT = HUM) و توسعه منابع انسانی (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT = HRD) در واقع وارد شدن به محیط مبهم و بحث انگیز است. این مقاله ماهیت هر کدام را بیان داشته و بعضی از تنشهای موجود در هر کدام را توضیح می دهد و بیان می کند، که آینده، به همکاریهای استراتژیک و انعطاف پذیر بیشتری میان آن دو نیاز دارد. رشد مباحث درباره شکل گیری بالقوه یک توسعه گرایی نوین شخصی حرفه ای برای رسیدن به یک اعتبار مهم، نیازمند حمایت و نمایش حالات مختلف ...

در این تحقیق با عنوان بررسی رابطه اندازه سازمان و نظام مدیریت منابع انسانی تلاش شده است تا وجود رابطه بین اندازه سازمان (تعداد کارکنان) و متغیرهای نظام مدیریت منابع انسانی شامل نظام‌های جذب ، انتصاب ، آموزش و نگهداشت منابع انسانی تبیین گردد. بر این اساس چهار فرضیه پژوهش تدوین گردید و با توجه به فرضیات رابطه اندازه سازمان با متغیرهای نظام مدیریت منابع انسانی مورد آزمون قرار گرفت . در بخش ادبیات تحقیق، نتایج و یافته‌های تحقیقات و مطالعات انجام شده در مورد متغیرهای وابسته و مستق ...

اهمیت تغییر در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. به طوری که بهسازی نوسازی سازمانها به منظور انطباق هر چه مناسب تر آنها با تغییر و تحولات اجتماعی، ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این مقاله به سیر تاریخی و تکوینی آموزش و بهسازی منابع انسانی در جهان و ایران اشاره گردیده و با توجه به نظریه های مهم، جنبه ها و ابعاد متفاوتی از برنامه ریزی توسعه منابع انسانی در قالب مدلهایی آورده شده است. سپس به معرفی برخی سازمانهای موفق خارجی وداخلی که رمز موفقیت آنها در سرمایه گذاری برای آموزش و بهس ...

با توجه به اهمیت مدیریت منابع انسانی ونیاز روز افزون به آن در سازمان ها وادارات وهمچنین،گستردگی حوزه های تحقیقاتی در این زمینه، بررسی روند پژوهش در مدیریت منابع انسانی اهمیت زیادی دارد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی حوزه های تحول در نظام مدیریت منابع انسانی بانک ملی استان سمنان بوده است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش، 112 پرسشنامه به طور تصادفی بین متصدیان امور بانکی شاغل در بانک ملی استان سمنان توزیع شد. جهت بر ...

امروزه سازمانها نیازمند افرادی هستند که بتوانند بهترین استفاده از تکنولوژی پیشرفته را ارائه دهند و نوآوریها را بیابند و بتوانند محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند. توانمندسازی منابع انسانی یکی از اعجاز برانگیزترین رویکردهای توسعه منابع انسانی متصور می شود که منجر به فرهیختگی نیروی انسانی شده و در نهایت به توسعه و بالندگی سازمانی می‌انجامد. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین ارتباط بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ...