عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وجود آب برای زندگی حیاتی است و تامین آب کافی یک پیش نیاز بنیادی برای توسعه جوامع انسانی محسوب می شود. مدیریت این منبع در قرن حاضر یکی از بزرگترین چالش های بشری است که می تواند سرمنشاء بسیاری از تغییرات مثبت یا منفی در جهان باشد. آب و نحوه مدیریت آن به عنوان یک موضوع مهم در کانون مباحثات و مذاکرات بین المللی قرار گرفته و هیچ نشست بین المللی را که در خصوص آینده جهان در هزاره سوم است نمی توان سراغ گرفت که در آن آب و مدیریت آن از اصلی ترین عوامل و عناصر در دستور کار قرار نداشته ب ...

مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب در مقیاس حوضه مسأله پیچیده‌ای است که مستلزم استفاده از ابزار مدلسازی موثر برای یافتن یک طرح بهینه برای توسعه حوضه آبریز خواهد بود. با وجود این یکی از اهداف بلند مدت راهبردی آب ایجاد موازنه میان تقاضای آب دربخش‌های گوناگون شرب، کشاورزی و صنعتی و منابع آب اعم از منابع سطحی و زیرزمینی به بهترین شیوه ممکن می‌باشد. به منظور حل مسأله بهره‌برداری و تخصیص بهینه منابع آب در سطح حوضه آبریز، در این تحقیق سعی شد که با استفاده از ابزار مدلسازی، مدیریت منابع آ ...

رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، افزایش سطح رفاه زندگی مردم، توسعه فعالیت های صنعتی،‌کشاورزی و .. موجب افزایش تقاضای آب شده و بحران آب را به یکی از مهمترین چالش های قرن 21 تبدیل نموده است. از این رو مدیریت منابع آب یکی از ضرورت های مدیریتی عصر حاضر محسوب می گردد. این در حالی است که مانند سایر طرح های مدیریتی؛ نقش آگاهی های عمومی و مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب امری ضروری و بنیادی به شمار می آید. لذا فرهنگ سازی نقش ویژه ای در ارتقاء سطح آگاهی های عمومی و جلب مشارکت مردمی در اجرای ...

آب از ارزشمندترین منابع طبیعی مورد استفاده جوامع بشری بوده که مورد تقاضای بخش های مختلف قرار می گیرد و به عنوان یکی از نهاده های اصلی تولید محصولات کشاورزی، جایگاه خاصی در توسعه پایدار کشاورزی دارد. در وضعیت کنونی که مصارف فعلی آب به طور حقیقی بیشتر از منابع عرضه آب شده است و با توجه به این که بیشترین میزان آب مصرفی نیز در بخش کشاورزی است، مدیریت کارآمد منابع آب کشاورزی انکارناپذیر به نظر می آید. بدین منظور در این مطالعه سعی شد که ضمن تحلیل عوامل و مشکلات مدیریت آب کشاورزی، ج ...

شهرستان اردکان به عنوان یکی از شهرستان های واقع شده در مناطق کویری ایران همواره با کمبود آب مواجه بوده است. منبع تامین آب کشاورزی و آشامیدنی در دهه های گذشته آب قنات بوده و با توجه به اینکه در تمامی طول سال قنات ها دارای آبدهی بوده اند لذا بایستی به نحوی برنامه ریزی انجام می شد تا نوسانات سطح سفره های زیر زمینی در سال های متفاوت و فصول مختلف به خوبی مدیریت شده و از این نعمت خدادادی نهایت بهره وری صورت گیرد. به این منظور در مناطق خشک ونیمه خشک ایران علاوه بر استفاده از آب قنات ...
نمایه ها:
آب | 
قنوات | 

در حال حاضر مسئله کمبود آب در بسیاری از کشور های جهان باعث افزایش رقابت و بروز اختلافات در میان مصرف کنندگان آن گردیده است. استخراج بیش از حد از منابع تجدید ناپذیر که باعث تخلیه آنها می گردد از جمله زیانهای ناشی از این رقابت می باشد. سالهاست که روشهای قدیمی در مدیریت منابع آب، بدون در نظر گرفتن نگرانی‌های ناشی از احتمال افزایش اختلافات در مصرف منابع محدود آب، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ولی هشدارهایی در مورد برابری و یا فزونی گرفتن مصرف آب نسبت به منابع موجود قابل استفاده و ...

اب منبع اصلی حیات بوده و در دسترس بودن آن به مقدار و با کیفیت مناسب برای انسان محیط زیست و اکوسیستم طبیعی لازم است طرح جدید دستورالعمل چارچوب اب که در مارس 1997 پیشنهاد شد روش جامع ساده و موثرتری را درموضوعات آب ارائه می نماید دراین دستورالعمل حوضه ابریز یک واحد مکانی برای برنامه ریزی و تعدیل راهکارها برای دستیابی به اهداف مورد نظر بوده و نواوری اصلی آن تاکید بر لزوم مدیریت رودخانه ها و برکه ها از طریق مدیریت حوضه ابریز یک واحد جغرافیایی به جای مدیریت برطبق مرزهای سیاسی یا سا ...

بحران آب از جمله چالش های مهم زیست محیطی منطقه خاورمیانه می باشد. بسیاری از کارشناسان نگران آن هستند که استفاده از منابع آب در ایران بدون در نظر گرفتن محدودیت آن در آینده مشکلات جدی را ایجاد می نماید. در مطالعه حاضر، مدیریت منابع آب در شهرستان ساوجبلاغ با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مدل، میزان تخصیص بهینه آب در منطقه مشخص و درصد تغییرات آن با شرایط موجود مقایسه گردید. نتایج نشان داد که مقدار بهینه پمپاژ در ماه های گرم سال افزایش می یابد. افزون ...

برنامه ریزی و مدیریت منابع آب یکی از زمینه های مهم مطالعات منابع آب است که به منظور دستیابی به یک مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار منابع آب در سطح حوضه های آبریز صورت می گیرد . اثر پذیری و اثر گذاری طرحهای توسعه منابع آب یک حوضه آبریز از و بر یکدیگر ایجاب مینماید موضوع تخصیص طرحهای توسعه منابع آب در سطح حوضه آبریز مورد بررسی قرار گیرد . بدین معنی که با شبیه سازی کل طرحهای توسعه منابع آب حوضه آبریز وضعیت اثرات طرحها بر یکدیگر بخصوص اثرات طرحهای مطالعاتی بر طرحهای در حال بهره بردا ...