عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 96

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
اهمیت موضوع مدیریت و سازماندهی و نقش کلیدی آن در تمامی زمینه‌ها امری مسلم و بدیهی است ، خصوصا این علم در چند سال اخیر بارشد فزاینده‌ای در حال توسعه و پیشرفت بوده است . به منظور دستیابی به اطلاعات و تجربیات موجود در زمینه‌های مدیریت و سازماندهی مناسب مراکز تحقیقات صنعتی ، پروژه مذکور تعریف گردید . در این پروژه ضمن ارائه انتخاب موضوع و هدف از انجام پروژه ، مختصری از نقش و اهمیت تحقیقات صنعتی در رشد و توسعه جوامع بیان گردیده و سپس به تشریح نقش مدیریت و سازماندهی در تحقیقات صنعتی ...

هدف اساسی مدیریت صنعتی و تحقیقاتی کشور را می‌توان جبران عقب‌ماندگی فنی کشور و دستیابی به استقلال صنعتی نامید. در این نوشتار چند روش که به نظر می‌رسد می‌توانند برای موثرتر شدن فعالیت‌های تحقیقاتی در کشور مفید باشند با ذکر مثالهایی مطرح می‌شود. به این منظور پس از اشاره به سیر طبیعی شکل‌گیری مدیریت‌های تحقیقاتی در کشورهای صنعتی و مرور تجربه دیگر کشورها، روشهایی که می‌توانند برای کشور ما مفید باشند بحث شده و به برخی از نقاط ضعف و راه‌حل‌های آنها اشاره می‌شود. در بخش انتهایی نوشتا ...

بلحاظ اهمیت زمان ، محدودیت هزینه و نقش ویژه کیفیت اطلاعات تولید شده کنترل نقش مهمی را در مدیریت مراکز تحقیقاتی ایفا می‌نماید . در این پروژه ضمن ارائه تعریف دقیق از کنترل مورد نظر ، انواع کنترلهای مختلف معرفی شده و در خصوص سیستمهای موجود و ممکن بحث گردیده و در نهایت بهترین سیستمهای کنترلی برای سطوح مختلف ارائه گردیده است ...

در این مقاله که بر پایه چکیدهء دیدگاه‌های راسل ایکاف استاد علوم سیستم‌ها در دانشگاه پنسیلوانیا و پایه‌گذار فن برنامه‌ریزی تعاملی در مدیریت تدوین شده، تلاش می‌شود که مفهوم توسعه و برنامه‌ریزی در این جهان مدام متحول و مدام بحرانی مورد بررسی قرار گیرد. هدف آن است که مدیریت صنعتی ما با درک جدید از توسعه، نگرش سنتی از توسعه را که شامل زنجیرهء بی‌فرجام جذب ارز، خرید تجهیزات از خارج و نهایتا تولید و باز جذب ارز برای ادامه تولید است را به نقد بکشاند. ما در مسیر این تسلسل به کجا می‌رو ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
مدیر | 
صنعت | 

هدف و منظور این رساله بررسی فعالیتهای سازمان مدیریت صنعتی و شناخت نتایج حاصله از این فعالیتها در بخش خصوصی و دولتی است. در این بررسی سعی گردیده است قدمهای مثبتی را که سازمان مدیریت در راه اشاعه فنون و مدیریت علمی و کمک به نوسازی صنایع ایران و بالنتیجه بهره برداری بیشتر از عوامل تولید برداشته است بنحو شایسته ای بیان گردد. ...

بیوریتم یکی از تازه ترین موضوعات درزمینه شناسایی ارگونومی ذهن افراد است که با بررسی و شناخت از جنبه های فکری جسمی و روحی پرسنل می تواند راهگشایی بسیار موثر در کاهش حوادث طبیعی ناشی ازکار روزمره و اشتباهات ظاهرا بدون دلیل گردد با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی جامع و کاربردی در رابطه با بیوریتم و ساعتهای درونی بدن به منظور اگاهی مدیران صنعتی در مرکزتولیدی جهت تصمیم گیری برای اجرای اتوماسیون در بخش های مهمی که وابستگی تنگاتنگی با افراد دارد صورت نگرفته است و همچنین اطلاعاتی مبسوط ...