عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 222

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسائلی همچون رشد روز افزون جمعیت شهری، شهری شدن جوامع، جهانی شدن و ضرورت پاسخگویی و شهروندمداری، مدیران و تصمیم گیران را به سوی بهره گیری از روش های مطلوب در زمینه مدیریت شهری سوق داده است؛ یکی از روشهای مطرح در این زمینه حکمروایی خوب شهری است. بنابراین مدیریت شهری با بکارگیری مولفه های حکمروایی خوب می تواند بر این مسائل و مشکلات غلبه کند. این پژوهش با هدف سنجش عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر شاخص های حکمروایی خوب شهری در یزد انجام گردیده است. نوع این پژوهش کاربردی و روش آن ت ...

یکی از مسائل موجود در مدیریت شهری، آمد و شدهای درون شهری است در کشور ما رشد سریع اندام شهرها و به تبع آن افزایش جمعیت در آنها از یک طرف و محدودیت های منابع از طرف دیگر، موجب ایجاد نوعی سردرگمی و بی برنامگی در برخورد با مسئله گشته است روش های برنامه ریزی برخورد با مسئله در اغلب شهرها که در زیر فشارهای ناشی از راه بندان های طولانی، تأخیرات، تصادفات و آلودگی های ناشی از مسائل مذکور قامت کج کرده اند، به منابع مالی و انسانی فوق العاده زیاد نیازمند است و به جمع آوری داده ها و اختصا ...

با توجه به ضرورت بهره برداری بهینه از ظرفیت های درونی شهرها در برنامه ریزی توسعه شهری، سیاستهای نوسازی پهنه های شهری فرسوده موضوع بررسی علمی و اقدام عملی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر که در چارچوب نگرش ذکر شده انجام شده است برای استفاده از تجربیات جهانی و شناخت نظام اقدام برای نوسازی پهنه های شهری فرسوده و پهنه های شهری قدیم تجربه کشورهای انگلیس، مراکش، تونس، نروژ، ایالات متحده آمریکا بررسی شده است. حاصل این مطالعات نشان می دهد که در تمامی کشورهای نام برده شده مسئولیت نظام مد ...

شهرها دیگر به تمایز خود با دیگران احساس نیاز کرده و به دنبال اثبات فردیت خود به منظور دنبال کردن اهداف مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی می باشند. بنابراین به دلیل رشد اهمیت مراکز شهری، روندهای سیاست گذاران شهری را تغییر داده است و استفاده از الگوهای بازاریابی شهری در برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. بازاریابی ارزش خود را در محیط های کسب و کار ثابت کرده اند و شکی نیست که اهمیت الگوهای بازاریابی و برندینگ در کلیه مراحل، مهم و کاربردی است. اما این ...

گزارش طرح حاوی مباحثی در خصوص مدیریت شهری کشور، ویژگیهای نظام مدیریت شهری کشور، بررسی مقایسه‌ای نظامهای مدیریت شهری جهانی با ایران، ساختار مدیریت شهری کنونی کشور و ارائه پیشنهادهایی در خصوص موضوع است . ...

نظام نوین در بودجه ریزی با متونی کاملاً متفاوت، در شرایطی پا به عرصه مدیریت مالی کشورمان گذاشت که سال سوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به اتمام رسید. ارائه تصویری درست و دقیق از ساختار نظام نو بودجه ریزی به صاحبنظران و دست اندرکاران مدیریت شهری کمک می کند در تحقق اهداف مورد انتظار و همچنین فراهم سازی استراتژی های مناسب برای سال پایانی برنامه سوم، گام های موثری را برای شروع مطلوب برنامه چهارم توسعه بردارند. بودجه ریزی در ایران به دلیل وجود پاره ای از مشکلات، همچو ...

گزارش طرح شامل مطالبی از قبیل، شهرداریها و حاکمیت سیاسی، فلسفه تشکیل شهرداری، تعاریف شهرداری، شهرداری در ایران، وظایف شهرداریها در ایران، وظایف شهرداریها در جهان، راهکارها و پیشنهادات راهبردی در خصوص بهبود نظام مدیریت شهری کشور ...
نمایه ها:
ایران | 

امروزه مديريت شهري تحول يافته است . شهرها براي رفاه و آسايش بيشتر شهروندان مديريت مي شوند. مديريت شهري ، نقش مهمي در موفقيت برنامه ها و طرح هاي توسعه ي شهري ، به عهده دارد . اين موضوع به خصوص در ارتباط با توسعه ي پايدار بيشتر اهميت مي يابد . شهرها به علت دارا بودن جاذبه هاي طبيعي تاريخي و فرهنگي، از مقاصد گردشگري محسوب مي شوند . توسعه ي گردشگري شهري آثار مثبت و منفي اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي به دنبال دارد ، ايجاد تعادل در اين زمينه ، به گونه اي كه آثار مثبت بيش ...

امروزه در شهرهای بزرگ با تعدد مراکز شهری و کاستن از مسافت محل کار و زندگی ، از لحاظ سیستم‌های ارتباطی واطلاع‌رسانی مراکز اصلی با مراکز فرعی شهر سعی شده است مبادله اطلاع‌رسانی درون شهری جهت هماهنگ ساختن زندگی در شهرهای بزرگ به نحو موثر برقرار گردد . گزارش حاضر به ظرفیت‌های ارتباطی شهر (از قبیل توسعه سیستم‌های حمل و نقل عمومی ، ترافیک شهری ، ساخت معابر ، پل‌ها ، ارتباط بین مناطق و مراکز شهری) به وسیله اطلاع‌رسانی شهری به طور مثال اطلاعات تلفن (118) یا تلفن گویا ساعات دقیق شبانه ...