عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقوله خدمت به مشتریان و رضایتمندی آنان ریشه در تاریخ تجارت و بازاریابی دارد . افزایش تعداد مشتریان و دست یابی به سود بیشتر در ازای ارائه خدمت مطلوب همچنین جذب و حفظ مشتریان از نگرانی مستمر موسسات و شرکتهای خدماتی است و تنها شرکتهایی از این کشاکش موفق بیرون خواهند آمد که از نیازها و خواسته های مشتریان با اطلاع شده و خدماتی فراتر از آن ارائه دهند .و به این نتیجه رسیده باشند که مشتری سرمایه با ارزش شرکت آنان است . و جهت گیری مدیریتی آنان توجه به مشتری و جلب رضایت او باشد . مولفه ...

گسترش بنگاه ها و پیشرفت فن آوری، موجب افزایش تعداد مشتریان و تنوع نقاط تماس آنان با بنگاه ها شده است. مدیریت این گونه تماس ها تحت عنوان «مدیریت روابط با مشتری»، علاوه بر بهبود سودآوری سازمان، می‌تواند موجد یک مزیت رقابتی نیز ‌باشد. ولی، درباره مفهوم و مولفه های آن اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. لذا پژوهش حاضر ضمن مروری بر ادبیات موضوع، با استفاده از فن دلفی و تحلیل های آماری، یک مدل معتبر و پایا برای ارزیابی مدیریت روابط با مشتری تدوین و تأثیر آن را بر عملکرد بنگاه خواهد سنج ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در فرایند پیاده‌سازی نظام مدیریت روابط با مشتری در کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه‌ی آماری آن را کل مدیران و کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل می‌دهند که شامل 10 نفر مدیر و 40 نفر کتابدار می‌باشند. با توجه به محدود بودن جامعه‌ی پژوهش، نمونه‌گیری انجام نشد و کل جامعه‌ی آماری به‌صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است. روایی پرسشنا ...

امروزه مدیریت دانش به عنوان یک موضوع مهم و حیاتی در سازمان ها مطرح می شود سازمان ها براین باورند که بکارگیری سیستم های مدیریت دانش می تواند به برتری بلند مدت آنها در عرصه های رقابتی ادامه دهد، اما برای حضور موفق در بازار پویای امروزی باید یک جزئ مهم دیگر به نام مشتری را نیز مدنظر قرا رداد. مدیرتی دانش مشتریان برای سازمان ها این امکان را فراهم می آورد که با احتمال بیشتری قادر به تشخیص فرصتهای پدیدار شده در بازار بوده و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند. تمرکز اصلی مدیریت دانش مشت ...

این پژوهش در پی بررسی تاثیر فرآیندهای یادگیری سازمانی بر موفقیت مدیریت روابط با مشتری است. در راستای این هدف در پژوهش حاضر از تئوری یادگیری سازمانی و ارتباط آن با بازارگرایی برای بررسی چگونگی تاثیر سیاست های داخلی شرکت، فعالیت ها و روابط داخلی بر کیفیت داده های موجود در پایگاه های داده مشتریان در سیستم های CRM و عملکرد سازمان استفاده می شود. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و بازاریابی در بانکهای ملت، کشاورزی، تجارت، ملی و سپه می باشند. روش تحقیق این پژوهش ...

هدف از انجام این تحقیق ارائه مدلی است که با بهره مندی از تجارت الکترونیک و سیستم های توصیه کننده ، مشتری مداری را در خطوط هوایی ارتقاء دهد . در این مدل که برپایه ارتباط با مشتری ، عمل میکند ، هم مشتری و هم شرکت سود می برند. شرکت سرویس و محصولات خود را ارئه می دهد و مشتری وفاداری خود را ثابت میکند و نه تنها مشتری بلکه شرکت هوایی هم احساس آرامش و امنیت می نماید. روش تحقیق بدین گونه بوده که یک جامعه آماری از کلیه مسافران کثیرالسفر شرکتهای هواپیمایی ایران ایر و آسمان که دو شرط: ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه قابلیت های بازاریابی با عملکرد کسب و کار است.با استفاده از متغیر های مدیریت روابط با مشتری ،شناخت بازار ،مدیریت برند به عنوان متغیر مستقل ،و رشد سود،حاشیه سود و رشد فروش به عنوان متغیر های وابسته ،مدل تحقیق شکل گرفته است.روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیقی ،توصیفی است که با بکارگیری ،ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های مورد نیاز جمع آوری شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اور ...