عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 91

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت استراتژیک تصمیم ها و اقداماتی است که برای تدوین و اجرای خط مشی ها مورد استفاده قرار می گیرد تا رابطه بین سازمان و محیط آن به نحوی تنظیم شود که سازمان قادر به تحقق اهداف خود باشد. به عبارت دیگر مدیریت استراتژیک فرآیندی است که سازمان را از موقعیت فعلی به جایگاه مطلوب آن برساند. مدیران دارای تفکر استراتژیک با مسایلی از قبیل، آینده مبهم، گزینه های متعدد، محیط متغیر و پویا روبرو هستند لذا برای توفیق در این مسیر فعالیت تیمی شامل مدیر و کارکنان و دست اندرکاران ضروری به نظر می ...

این مقاله اساساً به توسعه راهبردی منابع انسانی می پردازد و سعی بر تأکید این نکته دارد که اقدام های پراکنده سازمان ها در زمینه توسعه منابع انسانی، می توانند به شکل منظومه ای در راستای مأموریت و هدف های آنها گرد هم آیند. پس از تشریح قلمرو توسعه منابع انسانی، شامل فرد، سازمان، ملی و فراملی به ضرورت های جو سازمانی مطلوب برای یادگیری راهبردی برای توسعه منابع انسانی فراهم شود. در بخش اصلی مقاله، با اشاره ای مختصربه اصول بنیادی مدیریت راهبردی فرایند برنامه ریزی راهبردی برای توسعه من ...

جامعه ما با سرعت روزافزونی به سوی اطلاعاتی شدن پیش می رود, در حالی که بهره دهی بخش اطلاعات آن طور که باید نیست. برداشت نادرست مدیریت راهبردی, یا به عبارت دیگر مدیریت منابع اطلاعاتی, از نقش و ویژگی اطلاعات یکی از علل این ناکارآیی است. تصویری که در این مقاله ارائه می شود از روند تحولات و برخی از تناقضاتی است که بر مدیریت منابع اطلاعاتی اثر می گذارد. برای اداره صحیح منابع اطلاعاتی, شیوه ها یا الگوهای مدیریت و تناقضات و مشترکات آنها مشخص می گردد, تا بلکه بتوان به یک الگوی رضایت ب ...

امروزه سازمان های تولیدی و خدماتی در شرایط محیطی تغییر و تحول زندگی می کنند و شرایط اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی محیط بر عملکرد آن ها تاثیر می گذارد. بدیهی است شرایط غیر مترقبه محیطی مانند جنگ، زلزله، سیل و .. بر رفتار سازمان ها، تاثیر می گذارد، لذا مطالعات مدیریت راهبردی برای مدیران سازمان ها- به ویژه موسسات انتفاعی- مهم است. مدیران باید درک کنند که سازمان ها در حال تغییر و تحول به سر می برند. پس لازم است راهبردهای مناسب به ویژه در ارتباط با بازارهای رقابتی آین ...

بخش صنعت، معدن و تجارت، مهم ترین بخش اقتصادی کشور است که تعامل زیادی با سایر بخش های جامعه نیز دارد. پیچیدگی و تنوع موضوعات این بخش بسیار زیاد است و برای داشتن تصویری جامع، یکپارچه، دقیق، صحیح، به هنگام و هم راستا با ارزشها برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت و در ذیل آن برنامه راهبردی زنجیره تامین تجهیزات حمل ونقل و سامانه مدیریت راهبردی آن طراحی شده است. در طراحی این سامانه از الگوی جدیدی برای برنامه ریزی، پیاده سازی، اجرا و کنترل به عنوان مراحل 4گانه مدیریت راهبردی بر اساس ا ...

چکیده پدافند غیر عامل شامل هر اقدام غیر مسلحانه ای است که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها و تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های کشور در مقابل حملات نظامی گردد. پدافند غیر عامل در ایران از توسعه متوازن و قابل قبول برخوردار نیست و به این دلیل کشور، در مقابل تهدیدات نظامی آسیب پذیر است و طبعاً لازم است برنامه ریزی و اقدامات همه جانبه ای برای کاهش این قبیل آسیب پذیری ها از طریق توسعه پدافند غیر عامل صورت گیرد. با توجه به وضعیت موجود نوع آوری مطالعه که نتایج پژوه ...

زمینه: تغییرات و پیشرفت های تکنولوژی در عصر حاضر موجب تغییر شکل محیط رقابتی سازمان ها شده است. این تغییرات، سازمان ها را با فرصت ها و چالش های جدیدی مواجه ساخته است. چالش های جدید به حدی است که حتی سازمان های موفق نیز برای اینکه بتوانند عملکرد خود را بهبود بخشند، باید راهبردهای مختلف را بکار بگیرند. بی توجهی به مدیریت راهبردی و بازاریابی رابطه مند در صنعت هتلداری ممکن است بقاء آن ها و دستیابی به مزیت رقابتی را با مشکل روبرو سازد و به نوعی موجبات شکست و افت عملکرد سازمان را فر ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.