عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه بسیاری از سازمانها در یافته‌اند برای کسب موفقیت در دنیای پر چالش رقابتی به نگرشی یکپارچه و سیستماتیک به دانش درون سازمان خود نیاز دارند. به همین دلیل طی سالهای اخیر تحقیقات خود را حول محورهایی از قبیل حفظ و استفاده از دانش متمرکز کرده‌اند عموما بسیاری از بینشهای موثر بازاریابی تحت ویژگی‌های مشتریان و الگوی خرید آنها پنهان شده است و مدیریت بازاریابی مبتنی بر دانش می‌تواند به نمایاندن آنها کمک کند. تاکید بر مدیریت ارتباط با مشتریان وظیفه بازاریابی را به حوزه کاربردی برای ...