عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 331

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اطلاعات کاری و دانش ارزشمندکسب شده درطول سالیان با رفتن برخی افراد ازسازمان خارج می شود. بدین ترتیب همواره سایر افرادی که باید ادامه کار را انجام دهند مجبور به کسب مجدد دانش و صرف وقت و هزینه فراوانی می شوند. مدیران برای جلوگیری از، وقوع این وضعیت و ازدست رفتن دانش، که ثمرهی روزها، ماه ها و سال ها بکارگیری هزینه و انرژی بوده است، بایستی دانش را در سازمان مدیریت کنند. انجام آزمون و خطا در بحران هزینه های فراوانی بر جوامع وارد خواهد کرد. بحران ها در واقع در اثر رخدادها و عوامل ...

بررسی میزان بکارگیری مولفه های مدیریت دانش در مدیران آموزش و پرورش. مدیریت دانش به عنوان علمی است که ارتباط آسان، سریع، مبادله، انتقال اطلاعات در سازمان را پشتیبانی می کند و می تواند بیان کننده نوآوری، توانایی و کارایی در سازمان ها به ویژه مدارس باشد. 1- پژوهش حاصر توصیفی بوده و به شیوه میدانی انجام گرفته است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه تشخیص مدیریت دانش بکویتز و یلیامز استفاده شده است. برای تعیین پایایی پرسش نامه از روش های آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی کل آن ...
نمایه ها:

هدف اصلی این پایان نامه ارزیابی تاثیر معیارهای مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت مورد مطالعه می باشد.در چهارچوب CRM , ارتباط بهتری بین مشتری از یک سو و سازمان از سوی دیگر برقرار می شود.CRM به طور کلی روشی برای جذب و نگهداری مشتری است. از این طریق سود آوری سازمان بیشتر شده و ارزش سازمان تیز نزد مشتری زیادتر می شود.ضمن اینکه با پیاده سازی CRM با استفاده از مدیریت دانش , سازمان از مزیت رقابتی نسبت به دیگر رقبا بهره مند می گردد و نیز هزینه های بازاریابی و فروش کاهش می ...

مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگی‌های آن، امروزه سازمان‌ها برای کسب موفقیت احساس نیاز به بهره‌مندی از آن دارند. از این نظر بررسی وضعیت مدیریت دانش در شرکت‌ها از جمله شرکت‌های پتروشیمی از اهمیت خاصی برخوردار است. این پژوهش با هدف مطالعه‌ی دیدگاه مدیران و کارشناسان پتروشیمی شیراز نسبت به امکان پیاده‌سازی مدیریت دانش در این سازمان بر اساس چرخه‌ی چهارحلقه‌ای جاشپارا انجام شده است تا دریابد که آیا از دید مدیران و کارشناسان شرکت مذکور بستر من ...

منابع انسانی از مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار بر موفقیت مدیریت دانش سازمانی است. کارکنان، گنجینه‌های پنهان یک سازمان هستند که همچون پایگاهی از دانش در طی سال‌ها تجارب، راه‌ حل‌ها و ابتکارات را به‌صورت دانش نهان در ذهن خود جمع‌آوری کرده‌اند. با توجه به این واقعیت، لازم است سازمان‌ها برای افزایش این سرمایه و حداکثر تبادل در بین کارکنان و نهایتاً ایجاد دانش سازمانی تمام تلاش خود را به کار برند. هدف پژوهش کاربردی حاضر، بررسی وضعیت نیروی انسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در واحد س ...

با ورود به هزاره سوم سازمان ها برای بقای خود و حفظ مزیت رقابتی درعرصه جهان به راهبردهای نوین برای مقابله با تغییرات سریع و شگرف دراین عصر نیاز دارد که مدیریت دانش یکی از این راهبردهاست و سازمان به منظور اعمال مدیریت صحیح تغییرات و تبدیل آنها به فرصتهایی طلایی برای توسعه و بقای سازمان به آن مجهز می شوند از طرف دیگر دراین زمان تنها با سرمایه های دانشی است که می توان درمسیر تبدیل به سازمان های دانش مدار حرکت کرده و متناسب با عصر کنونی بروز شد هدف مقاله حاضر که بروش علمی مروری ان ...
نمایه ها:
دانش | 
داده | 
آشکار | 

در تحقيق حاضر سعي شده است تاثير برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني و مديريت دانش بر نوآوري كاركنان سنجيده شود و در اين راستا بر منباي مرور ادبيات تحقيق و مطالعات كتابخانه اي، مقالات و نظريات استاد راهنما 3 فرضيه تدوين شده است. فرضيه اول به بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني بر نوآوري كاركنان مي پردازد. فرضيه دوم به بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني بر مديريت دانش مي پردازد و فرضيه سوم به بررسي تاثير مديريت دانش بر نوآوري كاركنان مي پردازد. برنامه ريز ...

شناخت عوامل اثر گذار بر مدیریت دانش سازمانی از جمله اقدامات اولیه به کارگیری اثربخش سرمایه فکری سازمان است. امروزه در جامعه‌شناسی واقتصاد و به تازگی در مدیریت و سازمان ، مفهوم سرمایه اجتماعی به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است . سرمایه اجتماعی چه در سطح کلان چه در سطح مدیریت سازمان ها و بنگاه‌ها ، می تواند شناخت جدیدی از سیستم‌های اقتصادی – اجتماعی ایجاد نموده و مدیران را درهدایت بهتر سازمان یاری نماید. مدیریت دانش نيز یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکت ها در شرایط ...

یکی از مهمترین و کلیدی ترین فرآیندها در مدیریت دانش سازمانی، شناسایی و سنجش کیفیت اقلام داده ذخیره شده در پایگاه ها و انبارهای داده سازمانی است. این امر موجب می شود تا حجم داد ههای زائد و غیر کاربردی کاهش یافته و کارکنان دانشور سازمان، کمتر در برابر داده های غیر کاربردی و زمان بر (جهت پردازش) قرار گیرند. هدف این مقاله، شناسایی کاربردی ترین شاخص های مربوط به سنجش کیفیت داده های دانش محور است. این شاخص ها، تحت عنوان ابعاد کیفیت دانش سازمانی مطرح م یشود که م یتوان آن ها را به عن ...