عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در محيط كسب‌و‌كار به شدت رقابتي كنوني‌، اطلاعات نقش بسيار مهمي را به عهده دارد‌. سازمان‌ها بايد اطلاعات را به صورت كارآمد استخراج و به اشتراك بگذارند‌. منابع اطلاعاتي سازمان مي‌توانند نياز بخش‌هاي مختلف به اطلاعات را تأمين كرده و اين مسئله زيرساخت فعاليت‌هاي مختلف كسب‌و‌كار را فراهم مي‌كند. با توجه به خدماتی که فناوری اطلاعات می‌تواند در اختیار سازمان‌ها قرار دهد، مدیریت این خدمات بیش‌ازپیش اهمیت پیدا می‌کند. در این میان چارچوب کتابخانه‌ی زیرساخت فناوری اطلاعات، با توجه به مت ...

بسياري از سازمانها داراي ساختار سلسله مراتبي هستند .در اين سازمانها هر يك از واحدهاي سازماني وظيفه‌اي را بعهده دارند. همكاري ضعيف بين واحدهاي سازماني براي وظايف تركيبي، سازمانهاي پيشرو را بر آن داشته است كه از مدیریت مبتنی بر فرايند استفاده كنند. كتابخانه زيرساخت فناوري اطلاعات مجموعه‌اي از بهترين تجارب دو دهه اخير در زمينه مديريت خدمات فناوري اطلاعات مي‌باشد كه رويكردی فرايندگرا دارد و زمينه دريافتISO 20000 يعنی اولين استاندارد مديريت خدمات فناوری اطلاعات را فراهم می‌نماي ...

محیط رقابتی کسب و کار و وابستگی شدید به خدمات باعث شده است که سازمان‌ها بر پایه میزان توانایی در ارائه مستمر و دائمی خدمات، مورد ارزیابی قرار گیرند. هر سازماني كه با هدف پشتيباني از فرايندهاي كسب و كار، خدمات IT را به مشتريانش تحويل مي‌دهد به ساختار مناسبی نياز دارد. در گذشته، این ساختار برمبناي كاركردها و توانايي‌هاي فني بود. اما امروزه‌ این رویکرد ديگر مناسب نيست. ITIL براي سازمان‌‌ها يك راه بسیار خوب براي مديريت كردن تحويل خدمت و اجرا كردن فعاليت‌هاي IT در فرايندها می‌باش ...

از مشخصه‌ها‌ی اصلی رایانش ابری، فراهم ساختن نرم افزار، زیرساخت و پلتفرم به شکل خدمتی توسعه‌پذیر می‌باشد. در این تحقیق به منظور بهبود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در محیط ابر روشی جدید مبتنی بر معماری ارائه گردیده است. هدف از این معماری معرفی فرآیندهای اصلی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) می‌باشد. این معماری از مفاهیم و تکنیک‌های موجود در برخی از مدل‌ها و چارچوب‌های مرجع ITSM نظیر کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات (ITIL v3)، مدل مرجع فرآیندی شرکت آی‌بی‌ام (IBM)، مرت ...

امروزه سازمان‌ها به اهمیت فناوری اطلاعات پی برده‌اند و از آن‌جایی که پیاده‌سازی فناوری اطلاعات در سازمان به معنای اثربخشی آن نمی‌باشد، لذا باید عوامل موثر بر اثربخشی فناوری اطلاعات در سازمان‌ها شناخته شوند .بکارگیری و استفاده نادرست فناوری اطلاعات سازمان ها را با مشکلاتی روبرو ساخته است، که به نوبه خود در نتیجه بخشی و بازدهی فناوری اطلاعات تاثیر مهمی دارند. بکارگیری و استقرار فناوری اطلاعات که ناآگاهانه و بدون برنامه ریزی قبلی صورت گرفته است، نه تنها نتیجه بخش نیست بلکه تاثیر ...

امروزه چارچوب آی‌تی‌آی‌اِل (کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات)، از مطرح‌ترین چارچوب‌های مدیریت خدمات فناوری‌ اطلاعات محسوب می‌شود که پیاده‌سازی آن مزایای زیادی برای سازمان‌ها در پی خواهد داشت. از این رو روز‌به‌روز بر تعداد سازمان‌هایی که به منظور بهبود فرآیندهای مدیریت خدمات فناوری‌ اطلاعات اقدام به پیاده‌سازی این چارچوب می‌کنند، افزوده می‌شود. با این حال تمام پروژه‌های پیاده‌سازی آی‌تی‌آی‌اِل در سازمان‌ها با موفقیت همراه نیست؛ به همین دلیل بسیاری از سازمان‌ها علاقه‌مند به در ...