عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با ورود فناوری اطلاعات به کتابخانه‌ها و رشد و گسترش روزافزون آن، کتابخانه‌ها برای استفاده بهینه از این فناوری و مدیریت موثر آن نیازمند یکسری چارچوب‌ها و استانداردهای معین و برای حفظ پویایی و بهبود مستمر، نیازمند ارزیابی-های منظم و بازنگری و اقدام براساس نتایج حاصل از ارزیابی‌ها می‌باشد. از طرفی دیگر، از آنجایی‌که کتابخانه یک مرکز خدمت محور می‌باشد، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات به عنوان یک جنبه مهم از این مسئله و کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی به عنوان یک نوع مهم از انوا ...

امروزه، اداره کردن سازمانها با توجه به گسترش و پیچیدگی وظایف آنها از نظر برنامه‌ریزی، هدایت ، نظارت و سازماندهی به تخصص‌ها و روشهای ویژه‌ای نیازمند است که یافتن این شیوه‌ها از عهده مدیران به تنهایی بر نمی‌آید. شناسایی مشکلات و نارسائیها نیازمند استفاده از روش‌های سیستماتیک و علمی است که ضمن تجزیه و تحلیل، علل وقایع را دریافته و بر اساس یافته‌های علمی، روشها و شیوه‌هایی را برای حل مشکل و ارتقای بهره‌وری و استفاده بهینه از عوامل تولید بیابد آنچه که سازمانهایی را به عنوان سازمان ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.