عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سراسر اروپا صنعت ساختمان وضعیتی بحرانی دارد. عرضه زیاد و خرابی بازار منجر به ایجاد رقابت در کاهش قیمت ساختمان شده است . در نتیجه فشار قیمتها و همچنین نیاز به ساخت بناهایی با قابلیت کاربرد چندگانه، مشکلات بزرگی در طراحی، ساخت و مدیریت پروژه‌های ساختمانی پدید آمده‌اند. مدیریت تسهیلات ، دانش و مهارت جدیدی است که برای رفع مشکلات همه دست‌اندرکاران صنعت ساختمان، راه‌حلهایی را ارائه می‌دهد. ...

در این پروژه اطلاعات داده های موجود در یک ساختمان بر اساس اجزای کلی ساختمان که شامل فیزیک ساختمان، افراد درون ساختمان و ارتباطات عملکردی درون یک ساختمان می شود به درستی شناسایی می گردد . کلیه اطلاعات در قالب این سه مجموعه کلی طبقه بندی می گردند و سپس در قالب یک سیستم نرم افزاری به صورت یک شبکه واحد کامپیوتری ارائه می گردند . سپس روابط موجود بین اطلاعات و داده های هر مجموعه معین می گردد . این روابط و عملکردها صرفا در قالب روابط اداری بین افراد مجموعه محدود نمی گردد بلکه در زمی ...
نمایه ها:
کنترل | 
طراحی |