عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در یک سیستم قدرت وقتی که بعضی از قیود خاص بهره برداری یا قیود امنیتی از مقادیر مطلوب برای یک وضعیت بهره برداری پیش‏بینی شده تخطی می کنند، تراکم اتفاق می‏افتد، و مدیریت تراکم مجموعه اقداماتی است که برای برآورده شدن قیود و یا بطور کلی برای کاهش تراکم انجام می‏شود. مدیریت تراکم در محیط های رقابتی و سیستم‏های تجدید ساختار شده بیش‏تر مشخص می‏شود و دارای پیچیدگی‏های خاص خود می‏باشد. تراکم در انتقال ممکن است مانع از به وجود آمدن قراردادهای جدید در بازار برق شود، می‏تواند امنیت و قاب ...

ظرفیت حرارتی دینامیکی، ظرفیت حرارتی واقعی یک خط انتقال است که با توجه به شرایط آب و هوایی، ساختمان هادی خط و نیز موقعیت جغرافیایی آن، تعیین می‌شود. اهمیت استفاده از ظرفیت حرارتی دینامیکی خطوط انتقال، با توجه به دلایل ایجاد تراکم در سیستم انتقال و نیز روش‌های مختلف پیش‌گیری از وقوع تراکم در سیستم، با بررسی مزایا و معایب این روش‌ها، از لحاظ فنی، اقتصادی و اجتماعی مشخص می‌شود. در این پایان‌نامه، تاثیر استفاده از ظرفیت حرارتی دینامیکی خطوط انتقال‌، در مسأله‌ی مدیریت تراکم سیستم ا ...

تراکم و اضافه‌بار در خطوط همواره یکی از مشکلات اساسی بهره برداری شبکه قدرت می‌باشد. از پیآمدهای این مسئله در سیستم‌های تجدید ساختار یافته می‌توان به جهش‌های ناگهانی قیمت در برخی نواحی، افزایش قدرت بازار و کاهش رقابت در بازار اشاره کرد. ادوات FACTS به عنوان ابزاری کارا، قدرتمند و اقتصادی در کنترل توان عبوری از خطوط انتقال، نقشی اساسی در مدیریت تراکم ایفا می‌کنند. جایابی و تنظیم پارامترهای ادوات FACTS جهت دستیابی به اهداف مورد نظر حائز اهمیت است. در این رساله به منظور کاربرد اد ...

تراکم در خطوط انتقال یکی از مشکلات تکنیکی است که به ویژه در محیط‌های تجدید ساختار یافته اتفاق می‌افتد. در این محیط‌ها به دلیل بار‌گذاری سنگین، موضوع پایداری ولتاژ اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. عامل اصلی ایجاد ناپایداری ولتاژ ناتوانی سیستم قدرت در تأمین توان راکتیو مورد نیاز سیستم است. این مقاله روش جدیدی برای کاهش هزینه‌ی مدیریت تراکم ارائه می‌کند که عبارتست از تغذیه سیستم با توان راکتیو علاوه بر توزیع مجدد توان اکتیو ژنراتورها و بار‌‌زدایی در باس‌های بار. علاوه بر این با در نظر گرف ...

تجدید ساختار در صنعت برق با اهداف ایجاد رقابت در تولید برق و درنتیجه کاهش قیمت برق، افزایش بازدهی شبکه قدرت و بهبود سرویس‌دهی و کیفیت برق در سیستم قدرت مطرح شده است. در این حالت با توجه به تمایل شرکت‌کنندگان در بازار استفاده از خطوط انتقال به حداکثر خود می‌رسد که این عامل احتمال عملکرد سیستم در حدود ظرفیتی خطوط انتقال با حاشیه پایداری پایین و درنتیجه وقوع تراکم در خطوط انتقال را افزایش می‌دهد. لذا لزوم مدیریت تراکم بیش از پیش اهمیت می‌یابد. با توجه به اهمیت این موضوع در این پ ...

توجه به مسأله پایداری گذرا در بهره‌برداری به دلیل بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت در مرزهای پایداری، افزایش سریع بار در شبکه و تجدیدساختار در سیستم قدرت به صورت روزافزون افزایش یافته است. در محیط تجدیدساختار یافته اهداف اقتصادی باعث می‌شود تا سیستم قدرت نزدیک به محدودیت‌های استاتیکی و دینامیکی خود بهره‌برداری شود. در این رساله روشی برای مدیریت تراکم دینامیکی مبتنی بر ریسک پیشنهاد شده است. در این روش ریسک ناپایداری گذرا با استفاده از احتمال ناپایداری گذرا و هزینه‌های مربوط به آن ...

تجدید ساختار سیستم قدرت بر بخش‌های مختلف صنعت برق اثر گذاشته و سیستم قدرت را از یک ساختار یکنواخت به بخش‌های جدا از هم تبدیل می‌کند. هر بخش تحت مالکیت خود بوده، به طور مستقل عمل کرده و با دیگر بخش‌ها نیز ارتباط دارد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این حرکت، استفاده عادلانه تمامی متقاضیان از شبکه، یعنی دسترسی آزاد است. دسترسی آزاد به شبکه متضمن تحقق رقابتی سالم در تبادل است اما به دلیل امکان ایجاد تراکم در شبکه، ممکن است خود به مشکل اصلی در سیستم‌های جدید تبدیل شود. لذا یکی از مهم‌ت ...

تراکم همواره یکی از مهم‌ترین مشکلات شبکه انتقال و مانع اصلی رقابتی شدن در سیستم قدرت بوده است. با در نظر گرفتن تاثیر تراکم بر روی قیود پایداری و حرارتی و دیگر جنبه‌های سیستم قدرت، یافتن روش‌های مدیریت تراکم امری ضروری می‌باشد. در این تحقیق روشی برای مدیریت تراکم در سیستم انتقال با استفاده از جایابی و تعیین اندازه بهینه‌ی تولیدات پراکنده بر مبنای مدل‌سازی عدم قطعیت‌های سیستم ارایه شده است. در روش پیشنهادی با استفاده از تکنیک مونت‌کارلو، پخش بار بهینه‌ی احتمالی برای مشخص شدن وض ...

عبور توان در مسیرهای ناخواسته و عدم بهره‌برداری کامل از ظرفیت واقعی خطوط انتقال، از مشکلات عمده در بهره‌برداری از سیستم قدرت می‌باشند. با پیشرفت صنعت نیمه‌هادی‌ها و ظهور سیستم‌های انتقال انعطاف پذیر جریان متناوب (FACTS)، امکان استفاده بهتر از ظرفیت خطوط انتقال فراهم شده است. به این ترتیب نیاز به احداث خطوط جدید که تحمیل کننده هزینه‌های زیادی است، کاهش می‌یابد. اما در بهره‌برداری از این ادوات یافتن مکان و اندازه بهینه آن‌ها بسیار مهم است. روش‌های مختلفی از جمله ضرایب حساسیت و ...