عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تراکم خاک از مهم‎ترين عواملي است که مي‎تواند منجر به تخريب فيزيکي خاک گردد. افزودن مواد آلي به خاک مي‎تواند سبب بهبود ساختمان خاک و نگهداشت آب در خاک شود. ارزان‌ترين، فراوان‌ترين وفراهم‎ترين منبع ماده آلي براي افزودن به خاک بقاياي گياهي موجود در مزرعه مي‎باشد. يک راه‎حل رايج در جلوگيري از تراکم، تخمين تنش در آستانه تراکم (تنش پيش- تراکمي) و حساسيت خاک به تراکم بيشتر در صورتي‌که تنش به‌کار‌رفته بر خاک از تنش پيش- تراکمي (pcσ) بيشتر گردد (شاخص فشردگي يا CC)، مي باشد. در اين پژو ...

چکیده فارسی به منظور بررسی اثر روش‌های مختلف مدیریت بقایای گیاهی و نسبت‌های تراکمی کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه‌ گیاهان آمارانت و ماش در سامانه کشت مخلوط، آزمایشی در سال زراعی 90-1389 در مزرعه تحقیقاتی شماره یک گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد. طرح آماری به صورت کرت ‌های یک بار خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی و در 3 تکرار بود. فاکتور اصلی شامل سه سطح مدیریت بقایای گندم( شامل: حذف، مخلوط و سوزاندن بقایا) و فاکتور فرعی شامل ...