عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 266

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زلزله به عنوان مخربترین حوادث و سوانح هرچند قابلیت پیش بینی نیافته ولی قطعیت وقوع آن در بسیاری از نقاط جهان انکارناپذیری است . کشور ما در کمربند زلزله قرار گرفته ضایعات ناشی از این بحران که مرگ و میر ویرانی اجتماعی و ... میباشد نیاز به رفتاری سازمان یافته است که فقط در صورت پیش بینی کارآ و اثر بخش خواهد بود. قلمرو تحقیق زلزله 1369 شمال کشور بوده و روش آن بصورت کتابخانه‌ای و اطلاعات تاریخی و میدانی بوده و بر 2 فرض مبتنی است : -1 برنامه‌ریزی جهت مقابله با بحران ناشی از زلزله ای ...

اعتماد بعنوان اساس و جوهره روابط اجتماعی و به مثابه ارزشمندترین و مهمترین مولفه سرمایه اجتماعی است که اهتمام در برآورد میزان و افزایش آن در بین مردم زلزله‌زده برای مدیریت بحران با عنایت به گستردگی و تنوع عملیات‌های هشت‌گانه آن می‌تواند به عادی‌سازی سریع امور جامعه بحران‌زده انجامیده و چراغی فرا روی مسئولین مدیریت بحران برای ارائه خدمات بهتر باشد. هدف عمده در این پژوهش حاضر این است که از منظر مدیریت بحران و جامعه‌شناسی بحران به بررسی میزان اعتماد شهروندان بازمانده از زلزله 138 ...

تعداد کمي از سازمانها به لزوم آماده ساختن خود براي روِيِارويي با بحرانهاي احتمالي، پي برده‌اند. به همين ترتيب، براي مقابله با خطرات احتمالي، سازوکارهاي لازم را پِيش بيني نکرده‌اند. اين عدم توجه، باعث از بِين رفتن سازمانهاي بسياري شده است. بنابراين لازم است سازمانها همواره خود را براي مواجه با خطرات احتمالي آماده نمايند. بهترِيِن اقدام بکارگيري مديريت بحران است. مديريت بحران داراي جنبه‌هاي زيادي است و مسائلي از قبيل فرهنگ سازماني، ساختار، آموزش، تکنولوژي و ... را دربر مي‌گيرد ...

بحران از هر نوع که باشد آثار قابل ملاحظه ای بر سرنوشت سازمان خواهد داشت بر این اساس نیاز به آشنایی با اصول و شیوه های صحیح مدیریت بحران هنگام بروز معضلات و مشکلات اساسی ، بیش از پیش احساس می شود به علت شرایط اقتصادی متغیر و ناپایدار ناشی از وضعیت قیمت نفت در کشور و وضعیت ارز ، بعضی از سازمانهای اقتصادی که متاثر از این شرایط می باشند در وضعیت بحران قرار دارند و مدیران واحد های اقتصادی باید کاملا با مدیریت بحران آشنا باشند این مدیران باید با شناخت کامل به وظیفه مدیریت بحران و ب ...

در دهه‌های اخیر در مورد بحران، چگونگی شکل‌گیری و مدیریت آن مطالعات و تحقیقات بسیاری با دیدگاه‌ها و شیوه‌هایی مختلف انجام پذیرفته است. برخی از پژوهشگران تحلیل‌های خود را بر روی بررسی انواع بحران‌ها و شیوه‌های مدیریتی استوار کرده‌اند، گروهی دیگر به مطالعات تطبیقی روی آورده و تعدادی نیز رویکردی تجربی اتخاذ کرده‌اند. برای بحران مدل‌های مختلفی طراحی شده است. مدل‌هایی که سعی داشته‌اند پیچیدگی عوامل بحران‌ها و روابط آنها را به سادگی نشان دهند. در عصر حاضر چابکی و تولید چابک موضوع بس ...

بحران در هر زمان و مکانی که اتفاق بیفتد نیازمند اقدامات فوری برای بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی می‌باشد. برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران جهت کاهش اثرات سانحه در مراحل قبل، حین و پس از سانحه کاملاً ضروری است. این برنامه چگونگی محافظت از شهروندان، اموال و محیط زیست را در یک سانحه یا شرایط اضطرار شرح می‌دهد. پژوهش حاضر قصد دارد با بررسی برنامه عملیاتی تدوین شده در مدیریت بحران سانحه برای برخی از شهرها و ایالت‌های آمریکا و اقداماتی که در این راستا در ایران صورت گرفته، نقاط ضعف و ق ...

« مدیریت بحران » را مى توان فرایندى براى رویارویى با وضعیت دشوار نام بردکه همه برنامه ریزى ها، سازماندهى هاو کنترل هاى گروهى از عملیات با کنش و واکنش متقابل رابسیج نموده و براى تصمیم گیرى مناسب در اختیارمدیرانى که باید سریع ولى بدون شتابزدگى اقدام نمایند، مى گذارد. مهمترین ابزار مدیریت بحران در عصر کنونی، « وسایل ارتباط جمعی » است. امروزه کمتر بحران سیاسی وجود دارد که رسانه‌ها در ایجاد یا کنترل آن نقش نداشته باشند. مدیریت بحران شامل سه مرحله زمانی است : 1- قبل از بحران 2- ...

هدف از این تحقیق ، بررسی نقش ارتباطات سازمانی در مدیریت بحران سازمان‌های دولتی است. تحقیق سازمان‌های عضو ستاد بحران شهرستان بوشهر را در بر می‌گیرد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. تمامی مدیران عالی، میانی و عملیاتی سازمان‌های(هلال‌احمر، آتش‌نشانی، استانداری، فرمانداری، اداره‌راه‌وترابری، اداره‌جهادکشاورزی، بنیادمسکن، آب‌وفاضلاب، اداره‌برق، اداره‌گاز،علوم پزشکی، کمیته‌امداد، مخابرات، بهزیستی وشهرداری) نمونه این تحقیق انتخاب شدند. پرسشنامه از قبل ساخته شده به همراه پرسشنامه ...

مدیریت بحران، به عنوان یکی از فعالیت‌های کلیدی در زمینه مدیریت استراتژیک، اهمیت بخصوصی دارد. یکی از پایه‌های اساسی در زمینه مدیریت بحران، میزان آمادگی نیروی انسانی می‌باشد. تمرکز این پژوهش بر طراحی مدل مدیریت بحران با رویکرد نظام مدیریت منابع می‌باشد. پس از احصاء مولفه‌های نظام مدیریت منابع انسانی در زمینه مدیریت بحران، پرسشنامه‌ای در اختیار خبرگان قرار گرفت تا روایی اجزای مدل مورد بررسی قرار گیرد. آزمون تی استیودنت و آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بر روی داده‌ها برای بررسی ...