عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 243

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آب عنصری است حیاتی که حدود چهارپنجم کره زمین را تشکیل داده و در تمام ابعاد زندگی ساکنین آن دخیل می باشد. یک انسان بطور متوسط بیش از نیمی از وزن بدنش از آب تشکیل شده و بدون مصرف آن بیش از یک هفته زنده نخواهد ماند. سایر جانداران این کره خاکی نظیر حیوانات و گیاهان هم ، بدون آب پس از اندکی از بین خواهند رفت. اغلب فعالیت های انسان وابسته به آب است . تولید محصولات کشاورزی ، دامی ، صنعتی و همچنین بهداشت و سلامت انسان کاملاً به آب وابسته است . لذا عنوان « مایه حیات » واقعاً نامی در ...

با توجه به افزایش جمعیت و تغییر و تحول در زندگی روزمره مردم و گسترش شهر نشینی و بخصوص شهر تهران منطقه و حوضه رودخانه جاجرود مورد توجه مردم شهر تهران قرار گرفت و از طرفی وجود نزدیک به 24 آبادی و ویلاها و ساختمانهای اداری در منطقه باعث شد که شناخت منطقه مورد توجه قرار گیرد لذا محدوده ای از این حوضه را که دارای ویژگی های ژئومورفولوژیکی خاص می باشد و در محدوده رودک تا قشم واقع است تحت عنوان شناخت عوامل موثر بر ایجاد بحران های ژئومورفولوژیک به منظور مدیریت قبل از بحران (محور رودک ...

تعداد کمي از سازمانها به لزوم آماده ساختن خود براي روِيِارويي با بحرانهاي احتمالي، پي برده‌اند. به همين ترتيب، براي مقابله با خطرات احتمالي، سازوکارهاي لازم را پِيش بيني نکرده‌اند. اين عدم توجه، باعث از بِين رفتن سازمانهاي بسياري شده است. بنابراين لازم است سازمانها همواره خود را براي مواجه با خطرات احتمالي آماده نمايند. بهترِيِن اقدام بکارگيري مديريت بحران است. مديريت بحران داراي جنبه‌هاي زيادي است و مسائلي از قبيل فرهنگ سازماني، ساختار، آموزش، تکنولوژي و ... را دربر مي‌گيرد ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل سازنده شایستگی های مدیران خراسان رضوی صورت گرفته است. برای پاسخ به پرسش های پژوهش « شایستگی مدیران از چه عواملی اشباع می شود، شایستگی مدیران در هریک از سطوح تا چه میزان است و آیا ویژگی های فردی با شایستگی مدیران رابطه دارد » پرسشنامه ای دارای 137 ماده بر پایه مقیاس لیکرت تهیه و اعتبار آن از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ به مقدار 9841 /0 برآورد گردید. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و روش آن تحلیل عاملی اکتشافی می باشد. سپس بر پایه سه شاخص عمده ارزش ویژ ...

« مدیریت بحران » را مى توان فرایندى براى رویارویى با وضعیت دشوار نام بردکه همه برنامه ریزى ها، سازماندهى هاو کنترل هاى گروهى از عملیات با کنش و واکنش متقابل رابسیج نموده و براى تصمیم گیرى مناسب در اختیارمدیرانى که باید سریع ولى بدون شتابزدگى اقدام نمایند، مى گذارد. مهمترین ابزار مدیریت بحران در عصر کنونی، « وسایل ارتباط جمعی » است. امروزه کمتر بحران سیاسی وجود دارد که رسانه‌ها در ایجاد یا کنترل آن نقش نداشته باشند. مدیریت بحران شامل سه مرحله زمانی است : 1- قبل از بحران 2- ...

ایران کشوری است که از لحاظ موقعیت سیاسی – جغرافیایی ، شرایط اقلیمی و وضعیت زمین شناختی از جمله کشورهای با آمار بالای حوادث و مخاطرات جهان محسوب می شود .کلانشهر مشهد نیز به عنوان پایتخت معنوی این سرزمین از ویژگی های خاص از جمله جمعیت زیاد ، تمرکز مراکز سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی ، موقعیت ویژه زمین شناختی ، گسترده گی بافت های فرسوده و .....از جمله شهرهای مهم و حساس در معرض مخاطرات و حوادث طبیعی و غیر طبیعی می باشد که باعنایت به وجود بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) ، این امر ...

هدف از این تحقیق ، بررسی نقش ارتباطات سازمانی در مدیریت بحران سازمان‌های دولتی است. تحقیق سازمان‌های عضو ستاد بحران شهرستان بوشهر را در بر می‌گیرد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. تمامی مدیران عالی، میانی و عملیاتی سازمان‌های(هلال‌احمر، آتش‌نشانی، استانداری، فرمانداری، اداره‌راه‌وترابری، اداره‌جهادکشاورزی، بنیادمسکن، آب‌وفاضلاب، اداره‌برق، اداره‌گاز،علوم پزشکی، کمیته‌امداد، مخابرات، بهزیستی وشهرداری) نمونه این تحقیق انتخاب شدند. پرسشنامه از قبل ساخته شده به همراه پرسشنامه ...

مدیریت بحران، به عنوان یکی از فعالیت‌های کلیدی در زمینه مدیریت استراتژیک، اهمیت بخصوصی دارد. یکی از پایه‌های اساسی در زمینه مدیریت بحران، میزان آمادگی نیروی انسانی می‌باشد. تمرکز این پژوهش بر طراحی مدل مدیریت بحران با رویکرد نظام مدیریت منابع می‌باشد. پس از احصاء مولفه‌های نظام مدیریت منابع انسانی در زمینه مدیریت بحران، پرسشنامه‌ای در اختیار خبرگان قرار گرفت تا روایی اجزای مدل مورد بررسی قرار گیرد. آزمون تی استیودنت و آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بر روی داده‌ها برای بررسی ...

شهر به مانند کلیه سیستم‌ها، مجموعه‌ای است متشکل از اجزای درحال تعامل، حال اگر این اجزاء دچار مشکل شوند بحران به وجود می آید که یکی از موضوعات مبتلا به بیشترشهرهای جهان می باشد. آمادگی وشناخت بحران یکی ازوظایف مدیریت است اما ازآن مهم‌تر، پیش بینی بحران می‌باشد.باتوجه به موقعیت آسیب پذیرکشورایران درخصوص بلایای طبیعی وهمچنین آسیب پذیری شهرهای کشور دربرابر مخاطرات، لزوم برنامه ریزی ومدیریت بحران درشهرها به ویژه کلان شهرهاازجمله مشهد که دارای موقعیت ویژه‌ای درمنطقه می‌باشد دوچند ...