عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرصت و چالش های مدیریت تعارض و شرایط استفاده از آن در مدیریت اسلامی عنوا ن مقاله حاضر است که هدف آن بررسی مفهوم تعارض و مدیریت تعارض از نظر مکاتب و دیدگاه های مدیریت و یافتن وجوه اشتراک و افتراق آن با دیدگاه اسلامی باشد. روش تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای و به صورت روش عقلی و نقلی با استفاده از منابع مختلف از جمله کتب و مقالات مختلف مدیریتی و همچنین بهره برداری از قرآن ، احادیث و سنت ( سیره و سخن معصومین) می باشد که در آن نتایج پژوهش به شرح ذیل می باشد.سه نگرش عمده، درباره تعا ...

تصمیم‌گیری راهبردی فرایندی ذهنی است که شامل انتخاب‌های سرنوشت‌ساز سازمان‌ها می‌شود و هدایتگر تصمیمات دیگر است. تصمیم‌گیری راهبردی از مباحث کلیدی و اساسی برای راهبری سازمان‌ها و جوامع است که نقش به سزایی در جهت گیری ها و توفیقات به دست آمده دارد. از این رو برای تضمین سلامت و صحت جهت گیری ها و نیل به اهداف مطلوب نیازمند تامل در الگوها و مباحث مطرح در این عرصه هستیم. عوامل بسیاری در تصمیم‌گیری راهبردی نقش دارند، یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار، نظام ارزشی و باورها و ارزش‌های تص ...

عدالت یکی از اهداف مهم حکومت اسلامی ‌‌‌است که در قرآن، نهج‌البلاغه و احادیث و روایات اسلامی تأکید بسیاری بر اجرا و رعایت آن شده ‌‌‌است. به گفته حضرت علی (ع)، عدل همان نظم‌‌‌ است یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن. و از آنجا که دوام هر سازمان بستگی به‌‌‌ استحکام عناصر شکل‌دهنده آن دارد و مهمترین منبع هر سازمان نیز منابع انسانی آن می‌‌باشد، لذا جهت دوام آن سازمان به این منبع باید توجه ویژه داشت تا سازمان به اهداف خود نائل شده و نهایت کارایی را کسب کند. این پایان نامه با هدف ...

بررسی های نسبتاً گسترده در منابع و ماخذ مدیریت اسلامی نشان می دهد که ، کتاب ، مقاله و یا پایان نامه ی خاصی که به صورت علمی به شناسایی موانع تحقق مدیریت اسلامی پرداخته باشد ، یافت نمی شود. از این رو ، هدف این تحقیق ، شناسایی موانع و متغیرهای دخیل در عدم تحقق مدیریت اسلامی انتخاب گردید. . این پژوهش از حیث هدف ، کاربردی و از حیث روش توصیفی- اکتشافی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای ، طراحی و تنظیم پرسش نامه و ان ...

با توجه به کاستی‌های مدل‌های سنتی سنجش عملکرد سازمان و تحولات دوران معاصر در حوزه مدیریت، ارائه چارچوب‌های نوین سنجش عملکرد مدنظر قرار گرفته است. مدل‌های تعالی سازمانی از جمله مهمترین مدل‌هایی هستند که بر مبنای مجموعه‌ای از ارزش‌های محوری، معیارهای اساسی سنجش و بهبود عملکرد سازمان را ارائه می‌نمایند. این مدل‌ها در پی معرفی مولفه‌های کلیدی عملکرد برتر سازمان هستند و به اذعان صاحبنظران چنین چارچوب‌هایی، حداقل در حوزه ارزش‌های محوری، جنبه تجویزی دارند. بر همین مبنا و با توجه به ...

امروزه بیشتر صاحبنظران بر این باورند که هیچ امری در زندگی انسان برای پیشبرد اهداف او نمی تواند مهم تر و موثّر تر از مدیریت و رهبری باشد. مطالعه نهج البلاغه، هر خواننده ژرف نگر را با این حقیقت آشنا می سازد که آن حضرت برای ادار? جامعه، اصول و مبانی ارزشمندی ارائه کرده اند. این تحقیق سعی دارد با الهام از آموزه های امام علی(ع)، در نامه 53 نهج البلاغه معروف به عهد نامه مالک اشتر، مسائل مربوط به رهبری و مدیریت اسلامی را تجزیه و تحلیل کرده و به تدوین الگوی مدیریت اسلامی بپردازد. د ...

امروزه ارتباطات در مدیریت به عنوان قلب تپنده سازمان معرفی می شود و باتوجه به این نکته که امروزه جهانشمول بودن اصول مدیریت که برخی در مدیریت کلاسیک مطرح کرده اند ازبین رفته و و تعدد و تفاوت فرهنگی جوامع لزوم مدیریت بومی در هر سرزمینی را اجتناب پذیر نموده است . بنابراین لزوم بررسی معیارهای ارتباطی از دیدگاه قرآن وارزیابی یک سازمان ارزش محور بر اساس آنها ضروری به نظر می رسد بر این اساس معیارهای ارتباطی قرآنی با مطالعه ادبیات و استخراج مدل مناسب و همچنین با مطالعه فهرست موضوعی ...

مدیریت اسلامی بر مبنای توحید و شریعت نگاهی عمیق به نقش انسان در کنترل و رهبری و اداره امور جامعه داشته و مفهوم اصیلتقرب به خداوند در لایه های مختلف آن قالب لمس می باشد. مدیریت در مکتب اسلام بر مبنای عمل به حق می باشد و در حقیقتارزشهای الهی و انسانی جهت دهنده مدیران اسلامی هستند. امروزه مکاتب مدیریتی که به صورت عمده براساس تفکر نگرشمدیریت علمی غربی استوار است. با گسترش زندگی ماشینی و گذشت زمان، بسیاری از اصول اعتقادی، انسانی و اخلاقی از روابطبین افراد، سودآوری و نگرش ابزار گرا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت اسلامی بر روی رضایت مندی کارمندان شاغل در ادارات شهر بوشهر میباشد. این مطالعه توصیفی- پیمایشی می باشد و حجم نمونه آماری 217 نفر است که با توجه به فرمول کوکران 138 نفر ازکارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر بوشهر به روش نمونه گیری تصادفی انجام شده است. این افراد توسط پرسشنامه رضایتمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS شغلی و مدیریت اسلامی تحت بررسی قرار گرفتند و یافته ها با استفاده از نرم افزارنتایج نشان داد که بین مدیریت اسلامی و رضایت از حقوق، ر ...