عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین به کار گیری برنامه های مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی می باشد که این هدف اصلی در قالب 6 هدف فرعی بیان شده است.این اهداف فرعی عبارتند از: بررسی رابطه بین جذب استعداد و عملکرد مالی سازمان، بررسی رابطه بین حفظ و نگهداشت افراد با استعداد و عملکرد مالی سازمان، بررسی رابطه بین مدیریت مسیر توسعه شغلی افراد با استعداد و عملکرد مالی سازمان، بررسی رابطه بین جذب استعداد و عملکرد غیر مالی سازمان، بررسی رابطه بین حفظ و نگهداشت افراد با استعداد ...

مديريت استعداد استراتژيک به عنوان فعاليت ها و فرآيندهايي تعريف مي شود که شامل شناسايي سيستماتيک موقعيت هاي کليدي است که به طور گوناگوني در مزيت رقابتي پايدار سازمان شرکت دارند، توسعه مخزني از استعدادهاي بالقوه و با عملکرد بالا که براي متناسب شدن با اين نقش ها لازم است، و توسعه ساختاري متفاوت از منابع انساني به منظور تسهيل پر کردن اين موقعيت ها با متصديان شايسته و اطمينان از اين که آن ها به طور مستمر به سازمان متعهد هستند. در اين مورد بايد توجه داشته باشيم که موقعيت هاي کليدي ...

توجه به مدیریت استعداد در سازمان و تاثیر آن بر عوامل تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان می تواند سازمان را در عملیاتی شدن مدیریت استعداد در سازمان یاری رساند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر عوامل تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان در معاونت بهداشتی استان گیلان بود. مطالعه حاضر یک مطالعه تحلیلی-مقطعی می باشد که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، علی می باشد. جامعه آماری کارکنان معاونت بهداشتی استان گیلان می باشد. مطالعه بر روی 362 نفر از کارکنان معاونت بهداشتی و شبکه های ب ...

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآمدی نیروی انسانی در کارکنان بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود می‌باشد. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود باشند که برابر با 256 نفر می‌باشند. تعداد پرسشنامه‌های سالم جمع آوری شده 156 عدد بوده است. این پرسشنامه‌ها در میان کارکنان زن و مرد بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود به طور تصادفی ساده پر شده اند. پرسشنامه‌های مورد بررسی شامل پرسشنامه محقق ساخته مدیریت استعداد و پرسشنامه استاندارد کارآمدی نیروی ...

تحولات مدیریتی در دو دهه اخیر و حضور سازمان‌ها در دنیاي رقابتی و پیچیده امروز این نکته را یادآور می‌شود که مدیریت نیز مانند سایر علوم، نیازمند مهارت و تخصص است. رهبري که بعنوان فرایندي اساسی در هر سازمان مطرح است، یکی از پنج وظیفه اصلی مدیریت می‌باشد. با توجه به نقش پراهمیت رهبر در سازمان بعنوان هدایت کننده و هماهنگ کننده فعالیت‌هاي افراد، یکی از موضوعات اساسی و مورد علاقه سازمان‌ها چگونگی جذب، تربیت و نگهداري افرادي است که سرمایه‌هاي سازمان بشمار می‌آیند. نکته مهم این است که ...

مدیریت استعداد، شامل مجموعه کاملی از فرایندها برای کشف ، شناسایی، پرورش ، به کار گیری و مدیریت کارکنان به منظور اجرای موفقیت آمیز استراتژی های کسب و کار مورد نیاز سازمان است. این سیستم مدیریت همواره باید مورد آسیب شناسی قرارگیرد تا اثربخشی آن افزایش یابد. هدف اصلی در این تحقیق شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی مدیریت استعدادها در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی (منطقه همدان) و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور در سه شاخه ساختاری ، رفتاری و زمینه ای است. این تحقیق از آن جهت که به بر ...

در عصر حاضر تغییرات شگرفی در محیط سازمان ها رخ داده است.این تغییرات سازمان ها را نیز دستخوش تغییرات عظیمی نموده است.از جمله اینکه سازمان ها مسطح تر شده اند,بسیاری از سطوح مدیریتی حذف شده است , توجه به مشتری و مشتری مداری افزایش یافته است و مواردی از این قبیل پاسخ سریع به مشکلات و فرصت های عصر حاضر مدیر را به عنوان منبعی حیاتی در حل مسائل سازمان ها مطرح ساخته است و نیاز سازمان به مدیران و افراد شایسته بیش از پیش آشکار گردیده است.از این رو بکار گیری رویکرد مناسب جهت جذب, نگهدار ...

مدیریت استعداد، مجموعه کاملی از فرآیندها برای شناسایی، توسعه، نگهداری و بکار گیری کارکنان مستعد به منظور اجرای موفقیت آمیز فعالیت‌های مورد نیاز سازمان است .مدیریت استعداد، به سازمان اطمینان می دهد که افراد شایسته، با مهارت‌های مناسب، در جایگاه مناسب شغلی در جهت دستیابی به اهداف مورد انتظار قرارگیرند. آنچه موجبات استفاده بهینه از کارکنان مستعد را فراهم می‌آورد، مدیریت عملکرد می باشد و سازوکارمدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد است. ارزیابی عملکرد کارکنان نخبه نیز به عنوان نظامی که د ...

چکیده: هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد بانک پارسیان تهران می باشد.در این تحقیق برای بررسی مدیریت استعداد از مدل فیلیپس و راپر و برای سنجش عملکرد از مدل BSC استفاده گردیده است.روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است.جامعه اماری این تحقیق شامل کارمندان و مدیران بانک پارسیان تهران می باشد. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد و عملکرد با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. بر ...
نمایه ها: