عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه سازمانها بیش از پیش متوجه اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری شده به منظور بهتر نمودن ارائه خدمات و روابط نزدیکتر با آنها هستند. اما انتظارات و توقعات مشتریان متناسب با گذشت زمان، درحال افزایش بوده و استراتژیهای ارتباط با مشتری در سازمانها نیز باید متناسب با ظهور تکنولوژیهای الکترونیکی تغییر کنند. در پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع ارتباط الکترونیکی با مشتریان جهت افزایش رضایتمندی آنان در اداره آب و فاضلاب قوچان 5 شاخص فرهنگی و رفتاری، بودجه ای و مالی، فرایندی و ساختاری، مدیریت ...

در این پژوهش به بررسی تأثیر اجرای این سیستم ها بر کیفیت رابطه بانک – مشتری پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان بانکهای خصوصی شهرستان رشت می باشد و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر برآورد شد و در این تحقیق از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شد. پرسشنامه این تحقیق از مقاله سیواراک و همکارانش(2011) استخراج گردید و پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، برای تمامی متغیرها و ابعاد بالای 0.7 تعیین گردید.برای آزمون ارتباط بین ...

امروزه افزایش روز افزون دانش پزشکی جهان موجب روبرو شدن بیمارستانها و مراکز درمانی با مسأله ای مهم شده است و آن چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات جهت افزایش کیفیت خدمات و مراقبتهای پزشکی می باشد. سیستم مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری(E-CRM) فناوری بدیعی می باشد که فرایند دسترسی، توسعه و حفظ روابط مشتریان رابه صورت کاراتر و موثرتر تسهیل می کند. ازدیدگاه تجاری، بیماران، مشتریان اصلی بیمارستان می باشندکه خدمات مراقبت پزشکی را مستقیما و به صورت واقعی دریافت و ادراک می کنند. رضایت ...

صاحب نظران در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری عقیده دارند که عوامل این حوزه به منظور افزایش سودآوری و دست یابی به سطح مطلوبی از آن ، یک مقوله مهم برای شرکت ها دربازار رقابتی امروز است.پژوهش حاضر در مورد ارتباط بین مولفه های مدیریت ارتباط با مشتری با سودآوری در صندوق های سرمایه گذاری انجام گرفته است.در این پژوهش مطالعات انجام گرفته در زمینه مولفه های مدیریت ارتباط با مشتری و مدل ارتباط با مشتری استفاده گردید که این مدل بیان دارد که تمرکز بر مشتریان کلیدی،ساختار مدیریت ارتباط با مش ...

بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی از طریق درک استفاده آسان و درک مفید بودن. تا از شکست سازمان ها جلوگیری کند و همچنین از به هدر رفتن سازمان ها از هزینه بر روی تکنولوژی جدید جلوگیری نمایند. سيستم مديريت ارتباط با مشتري الکترونیکی، سازمان را درکسب دشوارترين هدف که همان حفظ وجذب مشتريان وفادار مي باشد ياري ميکند. توجه به شناسايي و عوامل موثر برقصد پذيرش سيستم مديريت ارتباط با مشتري الکترونیکی توسط افراد سازمان يکي از زمينه هايي است که مطالعات مختل ...

سیستم ارتباط با مشتریان الکترونیکی با توجه به ظهور فناوری های الکترونیک و نیاز مدیران به تجزیه و تحلیل های لازم جهت گزارشات مدیریتی ، به بخش‌های خاص‌تری از بازار توسعه یافته است. اجرای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تأثیر مثبتی بر کیفیت ویژگی‌های خدمات مبتنی بر مشتریان و نیز تأثیر مثبتی بر پیامدهای کیفیت کلی ارتباط با مشتری (اعتماد، تعهد، وفاداری و رضایت) دارند. هدف اصلی تحقیق بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم‌های ارتباط با مشتری الکترونیکی بود. گروه روشنایی شب‌فروز با ...

با توجه به سرعت گرفتن دگرگونی‌ها و تنوع موجود در صنعت بانکداری و همچنین پیشرفت-های تکنولوژیکی صورت گرفته در دنیای امروز، به کارگیری ابزار الکترونیکی در مدیریت ارتباط با مشتریان، فرصت‌های جدیدی را پیش‌روی شرکت‌ها قرار می‌دهد که بهره گیری از آن‌ها می‌تواند تضمین کننده‌ی موفقیت آتی آن‌ها باشد. صنعت بانکداری ایران نیز به‌عنوان یکی از ارکان تاثیرگذار در اقتصاد کشور، نقش تعیین کننده‌ای را در فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند و در این میان نقش بانک سپه، به عنوان یکی از بانک‌های دولتی م ...

مديريت ارتباط با مشتري يك راهبرد تجاري براي ايجاد ارزش دو سويه است كه تمام جوانب مشخصات مشتري را شناسايي می‌کند، دانش مشتري را به وجود مي‌آورد، روابط را با مشتري شكل می‌دهد و برداشت آن‌ها را درباره محصولات يا خدمات سازمان ايجاد مي‌كند. به همين خاطر بررسي و پیاده‌سازی جامع چنين مفهوم با ارزشي در بانک‌ها نيز كه اساس كار آن‌ها بر مشتري است، بسيار ضروري است بنابراین،‏ در این پژوهش مدلی جامع شامل عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در بانک پارسیان ارائه شده ...

پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز تشدید رقابت تجاری بین سازمان‌ها در جذب و حفظ مشتری به عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی در دنیای امروز منجر به پیدایش مفهوم جدیدی به نام "مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری " گردیده است. بر مبنای این نیاز مشتریان در سطح جامعه، مفهوم بانکداری الکترونیک پدیدار شده است که با استفاده از امکانات و اطلاعات الکترونیکی بستری را به‌وجود آورده است که به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده‌ان ...