عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 305

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با گسترش اقتصاد بازار محور، ایجاد رابطه ای عمیق با مشتری از کسب و کارهای سنتی با اهمیت تر گردید. همچنین با افزایش مصرف و تکنیک های بازاریابی غیر انبوه رابطه بین مشتری و فروشنده عمیق تر میگردد. از بعد از دهه 1980 میلادی، گرایش شدیدی به بحث مشتری‌مداری و ابزارهای رسیدن به آن مطرح گردید که از مهم ترین ابزارهای آن مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. در این تحقیق با توجه به اهمیت استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری درکسب و کارهای امروزی و اهمیت توجه به صنعت توریسم در کشور، عوامل ...

در چند سال اخیر واژه «مدیریت ارتباط با مشتری » توجه فراوانی را در حوزه بازاریابی، فناوری اطلاعات به خود جلب نموده است. مخصوصا افراد دانشگاهی، فروشندگان نرم افزار، مشاوران و کسب و کارها در این زمینه درگیر شده اند و مفهوم CRM را که به معنی تلاش های سازمان جهت ایجاد و ارائه ارزش بالاتر به مشتری است، توسعه داده اند. سازمان ها به طور گسترده ای تشخیص داده اند که مشتریان مهمترین دارایی شان هستند و به روابط با مشتریان به عنوان مبادلاتی سودمند و متقابل و نیز فرصت هایی که نیاز به مدیری ...

با توجه به افزايش ميزان رقابت جهاني در بين سازمان هاي خدماتي و از جمله سازمان هاي بيمه، نياز به روش هاي جديدي براي به دست آوردن مزيت رقابتي احساس مي‌شود. با به کارگيري مديريت ارتباط با مشتري شرکت هاي بيمه قادر خواهند بود دسترسي خود را به بخش هاي مختلف مشتريان افزايش داده و سريعتر نسبت به نارضايتي ها و مشکلات مشتريان خود آگاهي پيدا کنند وهم براي خود و هم براي مشتريان خود ايجاد ارزش کنند و سودآوري خود را افزايش دهند. در اين پژوهش به بررسي و تحليل مديريت ارتباط با مشتري در بيمه ...

سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری به سازمان ها در حد اکثر کردن توانایی شان در عملکرد متقابل با مشتریانشان کمک می کنند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری در رضایت و وفاداری مشتری: مطالعه موردی شرکت مخابراتی ایرانسل، پرداخته است. این پزوهش با اهداف بررسی تاثیر ابعاد هفتگانه مدیریت ار تباط با مشتری (پاسخگویی، ارتباطات، دسترسی، تواضع، شایستگی، درک و شناخت مشتری، چرخه مدیریت ارتباط با مشتری) بر رصایت و وفاداری مشتریان شرکت انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل ...

با توجه به موضوع مشتری مداری و توجه به نیازهای مشتریان، پژوهش حاضر به ارزیابی اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در بانک قوامین می پردازد. این تحقیق، تحقیقی کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مشتریان شعب بانک قوامین شهر زاهدان می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی، تعداد 196 نفر بعنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته بین آنها توزیع و جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه مشتریان، در سطح اطمینان 99 درصد، اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در بانک قوامین ...

با تغییرات سریع محیط کسب و کار رقابتی، رفته رفته ادغام منابع سازمان‌ها و رویکرد نوآورانه عملیات تجاری امر بسیار مهمی برای تجارت و کسب و کار می‌شود. بعلاوه بسیاری از سازمان‌ها فناوری‌های اطلاعاتی جدید و گسترش نوآورانه سیستم‌های کاربردی تجارت الکترونیک از قبیل: برنامه ریزی منابع سازمانی، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت دانش و مدیریت زنجیره تأمین را جهت افزایش مزیت رقابتی پیاده سازی نموده‌اند. سیستم‌های ارتباط با مشتری می‌توانند به سازمان-ها جهت کسب مشتریان جدید بالقوه، حفظ مشتری ...

امروزه مشتریان مهمترین عامل کسب موفقیت سازمان‌ها بوده و حفظ و بقای آنان در بلندمدت، می‌تواند موجب کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان‌ها گردد. هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر کسب مزیت رقابتی در بانک ملت می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی محسوب می‌شود. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه است که برای تدوین آن، از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. برای سنجش مدیریت ارتباط با مشتری از ابعا ...

تحقیق حاضر تلاشی است در جهت شناسایی ابعاد مدیریت دانش و عوامل سازمانی و بررسی تاثیر آن بر توفیق مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان تامین اجتماعی استان تهران (شعب منتخب). برای دستیابی به این هدف با بررسی دقیق ادبیات موضوع شش عامل اکتساب مدیریت دانش، انتشار مدیریت دانش، مشتری مداری، فناوری مدیریت ارتباط با مشتری، عوامل سازمانی و تجربه مدیریت ارتباط با مشتری بعنوان عوامل موثر بر توفیق مدیریت ارتباط با مشتری انتخاب شدند. ...

شکل گیری قرارداد اجتماعی میان سازمان و مشتریانش ممکن است ارتباطی قوی میان آن دو خلق کند. قرارداد اجتماعی به همراهی دوستانه و پیوند اثربخش اشاره دارد. تعامل بین فردی میان افراد با سازمان ها و مشتریان این پیوند را قوت بخشیده و احتمال اینکه مشتری بخواهد تا عرضه کننده خود را تغییر دهد را کاهش می دهد. بنابراین تلاش ها برای تمرکز کردن بروی قراردادهای اجتماعی ممکن است عملکرد سازمانی را افزایش دهد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی در شعب ...