عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 137

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق به شناسایی هوش کسب و کار و مدیریت ارتباط با مشتری و راه های ایجاد آن ها در سازمان ها و همچنین مزایای آن ها پرداخته شده است و می خواهیم تأثیر مدل سیستم های هوش کسب و کار و مدیریت ارتباط با مشتری را بر موفقیت فروشگاه های عرضه کننده محصولات چرم واقع در شهر تهران بررسی کنیم. در حقیقت تأثیر هوش کسب و کار ومدیریت ارتباط با مشتری را بر رضایت و رابطه با مشتریان و سپس تأثیر رضایت و رابطه را بر موفقیت بررسی کنیم که در عین حال تأثیر دو عامل دیگر: تبعیض قیمت را بر رابطه و هز ...

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و قابلیتهای نوآوری درشرکت ایران خودرو می باشد. از بین ابعاد مختلف مدیریت ارتباط با مشتری، پنج بعد تسهیم اطلاعات، مشارکت دادن مشتری، همکاری بلند مدت، هفمکری در حل مشکلات و مدیریت ارتباط با مشتری فن آوری محور انتخاب شده اند تا رابطه آنها با قابلیت های نوآوری شامل نوآوری در محصول، نوآوری در فرآیند، نوآوری در امور اداری، نوآوری در فروش، نوآوری در بازاریابی و نهایتاً نوآوری در خدمات مورد سنجش قرار گیرد. اهمیت تحق ...

هدف اصلی این پایان نامه ارزیابی تاثیر معیارهای مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت مورد مطالعه می باشد.در چهارچوب CRM , ارتباط بهتری بین مشتری از یک سو و سازمان از سوی دیگر برقرار می شود.CRM به طور کلی روشی برای جذب و نگهداری مشتری است. از این طریق سود آوری سازمان بیشتر شده و ارزش سازمان تیز نزد مشتری زیادتر می شود.ضمن اینکه با پیاده سازی CRM با استفاده از مدیریت دانش , سازمان از مزیت رقابتی نسبت به دیگر رقبا بهره مند می گردد و نیز هزینه های بازاریابی و فروش کاهش می ...

طرح پژوهشی حاضر، با هدف سنجش مدیریت ارتباط با مشتری در بانک سرمایه استان تهران بوده که از اوایل فروردین 89 آغاز شده و در اواسط بهمن 89 به پایان رسیده است. همچنان که رقابت بین سازمان ها به وجود آمد، آنها راه های گوناگونی را برای بقا و تجدید حیات سازمانهایشان مورد بررسی قرار دادند و نوآوری هایی اعمال کردند تا بتوانند مشتریان را جذب و حفظ کنند. در این میان مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با ایجاد یک مزیت رقابتی موجبات بقای سازمان ها را فراهم آورد. زیرا موسساتی که در مورد مشتری از ن ...

شرکت های بیمه مانند هر شرکت دیگری باید عملکرد قوی و موفقیت آمیز در انجام رسالت ، اهداف و استراتژی های خود داشته باشند که در این راستا ، داشتن الگویی جهت ارزیابی عملکرد و آگاهی از این که عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به این اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز کجاست الزامی است . ماهیت شرکت های بیمه ایجاب می نماید که در راستای مشتری مداری و حفظ مشتریان حرکت نمایند زیرا دوام و بقای آن شرکت ها بستگی به مشتریان آنها دارد.بعضی شرکت ها در این راستا استراتژی ...

توجه به فروش بر پایه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه ای در سازمان ها داشته است. در واقع سازمان ها میزان قابل توجهی از بودجه خود را صرف پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بالاخص در بخش فروش خود می کنند. علی رغم این سرمایه گذاریها، شواهد حاکی از آن است که شکست در پیاده سازی این سیستم کم نیست. تحقیق حاضر برگرفته از دو مدل مفهومی از جمله مدل دیویس که بر متغیرهای سودمندی ادراک شده و کاربرد آسان ادراک شده و پذیرش تکنولوژی اطلاعات از سوی کارکنان ت ...

سيستم مدیریت ارتباط با مشتري(CRM) يکي از نرم افزارهاي بازاريابي ارتباطي است‌که از پرفروش ترين محصولات بازارهاي نرم افزاري جهان مي باشد و از رشد زيادي برخوردار بوده است؛ چنانچه گارتنرکل بازار نرم افزارهاي CRM را در سال 2005 بالغ بر 5 ميليارد و 700 ميليون دلار برآورد کرده‌است. از سوي ديگر، گرچه شرکتهاي مختلف سرمايه-گذاري هاي کلاني در اين عرصه داشته‌اند، اما در عمل بيشتر پروژه هاي CRM با موفقيت چنداني روبرو نبوده و مديريت ارشد شرکتهاي سرمايه گذار در چرايي این ناکامی‌ها مانده‌اند ...

در سالهای اخیر با تحولات صورت گرفته در فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاهد طلوع مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری یا به اختصار CRM به عنوان یک رویکرد مهم در کسب و کار بوده‌ایم که هدف آن بازگشت به دوره بازاریابی شخصی است. مدیریت ارتباط با مشتری، استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی است که فناوری، فرایندها و تمام فعالیت های کسب و کار را حول مشتری یکپارچه می سازد. در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری درک رفتار مشتری و پیش‌بینی نیازهای مشتری، از مهمترین دغدغه‌های این سیستم است. لذا قابلیت جدید ...

هدف پژوهش حاضر «بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر کسب مزیت رقابتی در شعب منطقه 3 بانک رفاه کارگران» است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان بانک رفاه کارگران شعب منطقه 3 تهران بودند که بر اساس آخرین آمار تعداد آنها 300 نفر می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 169 نفر تعیین گردید. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، شامل دو پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری و کسب مزیت رقابتی می‌باشد. روایی پرسشنامه ها توسط صاحبنظ ...